Generalforsamling 2017

Del med dit netværk:

Welfare Tech holder årlig ordinære generalforsamling.

Syddansk Sundhedsinnovation

Forskerparken 10G

5230 Odense M

Start: 24.04.2017 | kl. 15:00

Slut: 24.04.2017 | kl. 16:00

Welfare Techs bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er forbeholdt medlemmer af Welfare Tech. Det er muligt at tilmelde flere medarbejdere fra en medlemsorganisation, men kun den person, der er oplyst som kontaktperson ved indmeldelsen, har stemmeret. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Dagsorden


  • Velkomst og valg af dirigent
  • Aflæggelse af årsberetning
  • Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning
  • Forslag fra bestyrelse, medlemmer eller daglig ledelse
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer (§ 12)
  • Valg af revisor (§ 23)
  • ”Speak your mind” – ordet er frit for medlemmerne
  • Eventuelt

Dagsorden og bilag sendes direkte til stemmeberettigede medlemmer.

Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, herunder forslag til kandidater til bestyrelsen, skal være bestyrelsesformanden eller Welfare Tech-sekretariatet, cgra@welfaretech.dk, i hænde senest 24. marts 2017, kl. 12:00. inden udgangen af marts måned eller senest 10 dage før indkaldelse til generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen efterfølges af et netværksevent


I forlængelse af den ordinære generalforsamling afholdes der et netværksevent, kl. 16:00 - 19:00. 

Nærmere oplysning om netværksarrangementet følger her på hjemmesiden, og annonceres i Welfare Techs nyhedsbrev.

Information

Sted:

Syddansk Sundhedsinnovation
Forskerparken 10G
Odense M

Dato, Start:

24.04.2017
kl. 15:00

Dato, Slut:

24.04.2017
kl. 16:00

Arrangør:

Welfare Tech

Pris:

Gratis.

Mere info:

Generalforsamlingen er forbeholdt medlemmer af Welfare Tech. Det er muligt at tilmelde flere fra samme organisation. Det efterfølgende netværksevent er åbent for alle.

TIlmeldingsfrist den 14. april 2017, kl. 12:00.

Kontakt

Mette-Thiel_NY1.jpg

Mette Thiel

Seniorkonsulent

Welfare Tech

Kommunikation og markedsføring

T: +45 2058 5138

M: 12345678

LinkedIn

Skype id : mette.thiel

Bliv medlem af Welfare Tech

Bliv medlem af Welfare Tech og få særlige fordele og indflydelse på foreningens aktiviteter og udvikling.

Støttes af

Welfare Tech er finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen under Uddannelses- og Forskningsministeriet, Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WEB-Partnerlogo-580-x-50-px_DK.png