Kick Off på Intelligent Hospitalslogistik

Hør om et nyt revolutionerende koncept til automatisering af logistikken på fremtidens hospitaler og bliv præsenteret for de involverede partnere. Hør om fremtidsperspektiverne for velfærdsløsninger til hospitaler og visionerne bag Intelligent Hospitalslogistik.

Syddansk Universitet

Lokale U150 (indgang K)

5230 Odense M

Start: 13.06.2013 | kl. 09:00

Slut: 13.06.2013 | kl. 12:00

Projektet Intelligent Hospitalslogistik (IHL) bygger på et nyt revolutionerende koncept til automatisering af logistikken på fremtidens hospitaler. Konceptet anbefales af De Danske Regioner, som ét af 10 pejlemærker udstukket for de kommende sygehusbyggerier. Målet er en løsning, der understøtter den samlede logistikopgave på hospitalet gennem en integreret, intelligent og automatiseret infrastruktur til transport og lagring af varer, instrumenter, prøver, udstyr, mm.

Kom og hør om baggrunden for projektet og bliv præsenteret for de involverede partnere. Få et indblik i fremtidsperspektiverne for velfærdsløsninger til hospitaler, og hør om visionerne, der ligger bag konceptet Intelligent Hospitalslogistik.

Intelligent Hospitalslogistik er støttet af Partnerskabet for Sundheds- og Sygehusinnovation under Fornyelsesfonden.

PROGRAM


09:00  Kaffe og morgenbrød

09:30  Velkommen

09:40  Behovet for nye velfærdsløsninger I Danmark

10:00  Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik

10:20  Pause

10:30  Logistik udfordringer og visioner for løsninger

11:00  Projektet og dets parter

11:30  Frokost – let anretning

12:00  Tak for i dag

 

Information

Sted:

Syddansk Universitet
Lokale U150 (indgang K)
Odense M

Dato, Start:

13.06.2013
kl. 09:00

Dato, Slut:

13.06.2013
kl. 12:00

Arrangør:

Welfare Tech, NNE Pharmaplan og Intelligent Systems.

Pris:

Det er gratis at deltage.

Mere info:

Tilmelding senest den 5. juni 2013 til ksle@welfaretech.dk

Kontakt Katrine Schousbøll Leth, Welfare Tech, ksle@welfaretech.dk, T. 2149 8719.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png