Nordic Mobile Healthcare Technology Congress

Kongressen sætter fokus på patientorienteret pleje gennem sundhedsteknologi og engagering af økosystemet inden for sundhed.

Radisson Blu Scandinavia Hotel

Amager Boulevard 70

2300 København S

Start: 26.11.2014 | kl. 08:30

Slut: 27.11.2014 | kl. 17:30

Nordic Mobile Healthcare Technology Congress 2014 samler repræsentanter fra sundhedssektoren og regeringer for at dele erfaringer og opnå praktisk vejledning i at integrere de nyeste teknologier på sundheds- og socialområdet.

Norden er velset for sin hurtige omstilling til brugen af nye teknologier og hyldes som verdensledere inden for patientorienteret sundhedsteknologi. Efterspørgsel efter sundhed- og socialplejeudbud vokser, derfor vil kongressen undersøge de tilgængelige løsninger, hvormed den universelle sundhedspleje kan forbedres samt de igangværende strukturelle reformer, der fordrer integrationen af nye og innovative teknologier.

Til kongressen vil både markarbejdere og policyskabere dele deres indsigt og erfaring i at udvide brugen af sundhedsteknologi.

Kongressen vil fokusere på en udformning af standardiserede arbejdsrammer, der samtidig fordrer et innovationsmiljø.

Læs mere på www.arena-international.com/mhealth/

Målgruppe

Kongressen er målrettet sundheds- og velfærdsteknologiske aktører i såvel den offentlige som den private sektor. Den vil have fokus på at implementere standardiserede arbejdsrammer med fortsat hensyn til innovation.

Information

Sted:

Radisson Blu Scandinavia Hotel
Amager Boulevard 70
København S

Dato, Start:

26.11.2014
kl. 08:30

Dato, Slut:

27.11.2014
kl. 17:30

Arrangør:

Arena International Events Group

Pris:

Gratis for seniorrep. fra den offentlige sundhedssektor/ regering/ farma og biotech virksomheder. 399€ (2.970,- kr.) for juniorrep. fra offentlig sundhedssektor/ regering/ farma og biotech virksomheder. 1.850€ (13.770,- kr.) for software/ medico/ konsulent virksomheder og andre service- og løsningsudbydere.

Mere info:

Tilmeldingsfrist: 25. november 2014

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png