Dialogmøde om medicinhåndtering

Mød virksomheder og kommuner til dialog om medicinhåndtering.

Forskerparken Odense

Forskerparken 10F i Auditoriumet

5230 Odense M

Start: 26.08.2015 | kl. 09:00

Slut: 26.08.2015 | kl. 15:00

Mange kommuner har fokus på at øge kvaliteten og processen omkring borgernes medicinhåndtering. Borgerne skal have den korrekte medicinering, til den rette tid, og opleve en større grad af selvstændighed og dermed også uafhængighed af kommunen.

På dialogmødet møder du virksomheder, som demonstrerer løsninger, der støtter borgere i eget hjem, med at håndtere og tage deres medicinin selv. Det kan eksempelvis være i form af påmindelser til medicinindtag, hjælp til at låse medicin ud, håndtering af flydende medicin, hjælpemidler til brug af inhalator, øjendryp, m.m.

SOM VIRKSOMHED kan du præsentere din løsning

Dialogmødet giver virksomheder indblik i de kommunale udfordringer på området og mulighed for at vise potentialet i deres produkter. Du kan indstille dit produkt til præsentation på dialogmødet og komme i spil, når et bedømmelsesudvalg udpeger, hvilke løsninger, der skal præsenteres på dagen. De udvalgte virksomheder får direkte besked.

 • Tilmeldingsfrist for virksomheder er den 7. august 2015, kl. 16.00
 • Du tilmelder dig via dette link
 • Når du tilmelder dig som virksomhed, skal du kort beskrive din løsning, og hvordan den gør borgere i stand til selv at indtage deres medicin
 • De udvalgte virksomheder får besked senest d. 14. august 2015

SOM KOMMUNE får du indsigt og dialog med virksomheder

Dialogmødet giver kommunale praktikere mulighed for at møde virksomheder, som demonstrerer løsninger, der støtter at borgere i eget hjem kan indtage deres medicin selv.

 • Tilmeldingsfrist for medarbejdere, ledere, indkøbere og andre med interesse er den 21. august, kl. 16.00
 • Du tilmelder dig via dette link
 • Tilmeldingen er åben for alle kommunale ledere og medarbejdere

Yderligere information

Krista Ebsen Blaabjerg, Welfare Tech, krivb@welfaretech.dk, T. +45 3133 7892
Stinne Skydt, Odense Kommune, Center for Velfærdsteknologi, stipi@odense.dk, T. +45 2928 1184

Ideer til temaer ved kommende dialogmøder kan løbende sendes til Krista Ebsen Blaabjerg, Welfare Tech eller Stinne Skydt, Odense Kommune, Center for Velfærdsteknologi.

PROGRAM


Kl. 08:30 Ankomst og kaffe

Kl. 09:00 Velkomst ved Center for Velfærdsteknologi, Odense Kommune og Welfare Tech

Kl. 09:05 v/ DoseSystem

 • DoseSystem er et medicin-huskesystem, som giver støtte til borgere, overblik for personale og tryghed for pårørende. Demonstration ved Jesper Thomsen, direktør, DoseSystem.

5 minutters skift

Kl. 09:40 v/ Philips Healthcare

 • Medico Connect er et produkt til medicingivning af dosispakket medicin fra apotekets pakkecentral. Demonstrering ved Jens Ole Pedersen, direktør, Philips Healthcare Denmark.

Kl. 10:10 Pause og netværk med virksomhederne

Kl. 10:30 v/ T.A.K.E.

 • MedCal er en medicinberegner-app, der er designet og udviklet til sygeplejerskers medicinhåndtering. Demonstration ved Thomas Eriksson, CEO, T.A.K.E.

5 minutters skift

Kl. 11:05 v/ Astrid Leisner & Søn

 • Carrousel GSM Pilleæsken har indbygget sim-kort, som kan sende SMS og e-mail alarm til pårørende, plejepersonale eller brugeren selv. Demonstration ved Sune Leisner, direktør, Astrid Leisner & Søn

5 minutters skift

Kl. 11:40 v/ Newicon

 • Dose Icon intelligent cup holder is a pill organizer that is guided by light, supervised by sensors and controlled by alarms and a data recording system. Demonstrated by Marja Jaurakkajärvi, Vice President, Business Development, Newicon (Finsk virksomhed - præsentation på engelsk)

Kl. 12:10 Frokost og netværk med virksomhederne

Kl. 12:50 v/ Evondos

 • The Evondos-service is an automatic medication dispensation and administration service. It helps to receive the right medication, in the right dosage, and at the right time. Demonstration by Markus Mäkelä, Business Development Manager, Evondos (Finsk virksomhed - præsentation på engelsk)

5 minutters pause

Kl. 13:25 v/ Dignio

 • Pilly SMS er en automatisk medicindispenser som hjælper dig med at tage den rette medicin til den rette tid.
 • Dignio Prevent er en platform for sundhedsfaglige, som følger op på brugere, som har alarmer, sensorer og medicinsk måleudstyr hjemme. Demonstration ved Laila Hagen, seniorrådgiver, Dignio (Norsk virksomhed - præsentation på norsk)

5 minutters skift

Kl. 14:00 v/ I-Guide

 • I-Guide's løsninger bygger på individuelle bruger- og patientprogrammer i mobile app's og website. Brugeren får deres egen adgang til at håndtere sygdom og medicinering. Demonstration ved Thomas Alby Jacobsen, Business manager, I-Guide

Kl. 14:30 Afrunding

Kl. 14:40 Kaffe og netværk med virksomhederne

Information

Sted:

Forskerparken Odense
Forskerparken 10F i Auditoriumet
Odense M

Dato, Start:

26.08.2015
kl. 09:00

Dato, Slut:

26.08.2015
kl. 15:00

Arrangør:

Odense Kommune, Center for Velfærdsteknologi, og Welfare Tech.

Pris:

Gratis.

Mere info:

Tilmelding for virksomheder (se detaljer til venstre)

Tilmelding for offentlige organisationer

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png