Selvhjulpen gennem hele livet

Mød virksomheder og kommuner til dialog om løsninger, der kan give mennesker med funktionsnedsættelser i alle aldre en mere selvhjulpen hverdag.

Teknologisk Institut

Forskerparken 10M

5230 Odense M

Start: 02.12.2015 | kl. 09:00

Slut: 02.12.2015 | kl. 15:00

At klare sig selv i hverdagen er ikke en selvfølge for alle – men et stort ønske! Personer med funktionsnedsættelser er på forskellig vis afhængige af hjælpemidler og hjælp fra pårørende og offentlige instanser. For de fleste er det højeste ønske at kunne leve et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt, hvor de selv bestemmer, hvad de vil lave, og hvornår de vil lave det. Her kan innovative hjælpemidler og teknologiske løsninger gøre en stor forskel.  

På dialogmødet ’Selvhjulpen gennem hele livet’ møder du virksomheder, som demonstrerer nye løsninger, der kan hjælpe borgere med funktionsnedsættelser til at få en mere selvhjulpen hverdag. Det kan eksempelvis være ståkørestol, kommunikation via skærme, styrkehandske, skylletoilet, strømpepåtager, automatisk kropstørrer, armsupport, robotarm, exoskelet, apps til smartphones/tablets, som fx kan hjælpe med at strukturere hverdagen – eller noget helt andet, som kan gøre en stor forskel for den enkelte person og for familien som helhed.

SOM VIRKSOMHED kan du præsentere din løsning

Dialogmødet giver virksomheder indblik i de kommunale udfordringer på området og mulighed for at vise potentialet i deres produkter. Du kan indstille dit produkt til præsentation på dialogmødet, og komme i spil, når et bedømmelsesudvalg udpeger, hvilke løsninger der skal præsenteres på dagen. De udvalgte virksomheder får direkte besked.

  • Tilmeldingsfrist for virksomheder er den 6. oktober 2015, kl. 16:00
  • Du tilmelder dig via dette link
  • Når du tilmelder dig som virksomhed, skal du kort beskrive din løsning, og hvordan den hjælper borgere med funktionsnedsættelse til at få en mere selvhjulpen hverdag
  • De udvalgte virksomheder får besked senest 27. oktober 2015

SOM KOMMUNE får du indsigt i ny teknologi og dialog med virksomheder

Dialogmødet giver kommunale praktikere mulighed for at møde virksomheder, som demonstrerer løsninger, der kan hjælpe borgere med funktionsnedsættelse til at få en mere selvhjulpen hverdag. Dialogmødet er særligt relevant for terapeuter, sagsbehandlere og lignende – som i deres daglige arbejde har direkte kontakt med borgere med funktionsnedsættelse.

  • Tilmeldingsfrist for kommunale medarbejdere, ledere, indkøbere samt andre med interesse i emnet er den 26. november kl. 16:00
  • Du tilmelder dig via dette link
  • Tilmeldingen er åben for alle kommunale ledere og medarbejdere

Yderligere information

Krista Ebsen Blaabjerg, Welfare Tech, krivb@welfaretech.dk, T. +45 3133 7892

Stinne Skydt, Odense Kommune, Center for Velfærdsteknologi, stipi@odense.dk, T. +45 2928 1184

Ideer til temaer ved kommende dialogmøder kan løbende sendes til Krista Ebsen Blaabjerg, Welfare Tech eller Stinne Skydt, Odense Kommune, Center for Velfærdsteknologi.

PROGRAM


Kl. 08:30 Ankomst og kaffe

Kl. 09:00 Velkomst ved Center for Velfærdsteknologi, Odense Kommune og Welfare Tech

Kl. 09:05 v/ Alerto Care Technologies
Alerto Care Technologies præsenterer en bevægelsessensor, der fungerer som såvel en aktiv tryghedsalarm. Teknologien påkræver ikke, at brugeren bærer noget på sig, og den kommer prækonfigureret og med sim-kort, så den bare skal sættes op og tilsluttes strøm.

Kl. 09:40 v/ ANYgroup
ANYgroup præsenterer markedets første sensorer, der ”snakker sammen”. Deres sensorsystem tilbyder intelligent alarmering og tidlig opsporing, der giver tryghed for borgere i eget hjem. Det kan eksempelvis være mennesker, der er faldtruede eller ramt af demens. Sensorsystemet muliggør forlængelse af borgerens tid i eget hjem, hvilket aflaster fx institutioner og skaber tryghed hos pårørende.

Kl. 10:10 Pause og netværk med virksomhederne

Kl. 10:30 v/ Life Partners
Life Partners demonstrer Life-Manager, som er et fleksibelt it-værktøj til organisering og kommunikation med borgerer og deres kontaktflader. Det gælder eksempelvis ældre og handicappede borgere. Systemet integrerer kommunikation mellem borgeren, borgerens pårørende og tilknyttet fagpersonale, så indsatser og samarbejde optimeres løbende og effektivt.

5 minutters skift

Kl. 11:05 v/ Carewarekompagniet
Carewarekompagniet fortæller sammen med Odense Kommune om, erfaringer med hvordan Armon Armsupport kan hjælpe personer med nedsat armkraft til at genvinde selvhjulpenheden i hverdagen.

5 minutters skift

Kl. 11:40 v/ Gloria Mundi Care
Gloria Munci Care præsenterer tre produkter, der giver selvhjulpenhed i eget hjem. Produktet Liftware spiseredskab giver borgeren mulighed for at spise selv på trods af rystelser. PAG handsken forstærker håndens kræfter og gribeevne betydeligt i forbindelse med spisning, havearbejde mv. airBodyDryer klarer tørring af kroppen efter bad, hvilket kan være en udfordring ved forskellige handicap og permanente eller midlertidige funktionsnedsættelser.

Kl. 12:10 Frokost og netværk med virksomhederne

Kl. 12:50 v/ Koboldline
Koboldline præsenterer en testvindende robotstøvsuger med et unikt navigationssystem, der sikrer rengøring af rum på 99%, hvor gulvet nemt støvsuges i én arbejdsgang. Hermed sikres hygiejne i eget hjem, hvilket er af stor betydning for borgerens og kommunens ønske om selvhjulpenhed i eget hjem. Derudover demonstreres multirengøringssystem VK 150, der er en opretstående støvsuger, der både støvsuger og vasker. Systemet er enestående på markedet, og kan bl. a. anvendes af kørestolsbrugere. Derudover har den HEPA-filter, som sikrer, at astmatikere og allergikere kan anvende den. Rengøringssystmet er lille og let, og er til stor gavn for eksempelvis ældre borgere og borgere med luftvejsproblemer og mobile handikaps.

5 minutters pause

Kl. 13:25 v/ GDV Technology
GDV Technology demonstrer et produkt, der sikrer at meget sengeliggende borgere får den nødvendige og behagelige bevægelse i løbet af hele døgnet, som forebygger liggesår og smerter. Løsningen er en ”overseng” til en almindelig plejeseng, som tilføjer bevægelsesfunktioner, der let kan betjenes af borgeren selv.

5 minutters skift

Kl. 14:00 v/ Human Technologies
Human Technologies demonstrerer et stemmestyringsprogram, som giver stærkt forøget omgivelseskontrol til fysisk handicappede og ældre borger, der lever i eget hjem. Systemet giver eksempelvis borgeren mulighed for at rulle gardiner med og tænde og slukke lyset.

Kl. 14:30 Afrunding

Kl. 14:40 Kaffe og netværk med virksomhederne

Information

Sted:

Teknologisk Institut
Forskerparken 10M
Odense M

Dato, Start:

02.12.2015
kl. 09:00

Dato, Slut:

02.12.2015
kl. 15:00

Arrangør:

Odense Kommune, Center for Velfærdsteknologi og Welfare Tech

Pris:

Gratis. Der opkræves no-show-gebyr på 500,- kr.

Kontakt

Krista-Blaabjerg_NY.jpg

Krista Ebsen Blaabjerg

Seniorkonsulent

Welfare Tech

Netværksudvikling og eventkoordinering

T: +45 3139 7892

LinkedIn

Skype id : krista.blaabjerg2

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png