Fra udvikling til kommercialisering af kliniske apps

Få inspiration til udvikling af kliniske apps og hør, hvordan du skaber forretning på nye apps til sundhedssektoren. Welfare Tech, OUH og Gamelab4Health tager dig med på en rejse fra udvikling til kommercialisering og viser eksempler på nye prototyper, der er udviklet i samarbejde med Odense Universitetshospital OUH.

Syddansk Sundhedsinnovation

Forskerparken 10G

5230 Odense M

Start: 29.01.2015 | kl. 10:00

Slut: 29.01.2015 | kl. 16:30

Hospitaler og kommuner viser i disse år stor, og voksende, interesse for kliniske apps til sundhed- og pleje. Den hastige udbredelse af smartphones og tables har skabt helt nye muligheder for let, tilgængelig kommunikation mellem borger, klinikere og sundhedspersonale, og der ligger et stort uudnyttet forretningspotentiale på området for app-udviklere.

Med dette inspirationsseminar vil du med oplæg fra eksperter få viden og inspiration til, hvordan du skaber gode app-værktøjer for klinikere og andet sundhedspersonale og undgår faldgruberne fra ide, over udvikling, til kommercialisering af nye sundheds-apps.

Welfare Tech, OUH og Gamelab4Health sætter fokus på potentialet og processen i udviklingen af kliniske sundheds-apps og præsenterer konkrete cases fra Gamelab4Health, som i tæt samarbejde med virksomheder og klinikere på Odense Universitetshospital OUH har udarbejdet 23 prototyper.

Du vil få indblik i konkrete problemstillinger i udviklingsprocessen og nyttige værktøjer til at sikre, at din app får succes:

 • Hvad er forretningspotentialet – og hvordan sættes forretningsmodellen op?
 • Hvad siger udbudsreglerne i forbindelse med salg til hospitalerne?
 • Hvilke godkendelsesprocedurer skal en app gennemgå i forbindelse med krav og standarder?
 • Hvordan overholder du sikkerhedsprocedurer og opbevarer personfølsomme data?
 • Hvem ejer IP-rettighederne ved udvikling af en app?
 • Hvordan sikrer du at både patienter og klinikere føler sig motiveret til at bruge apps?

Målgruppe

Seminaret henvender sig til app-, web- og spiludviklere samt klinikere og andet sundhedspersonale på sygehuse og i kommuner med interesse i udvikling af kliniske sundheds-apps.

Program


Arrangementet er delt i to:

kl. 10:00 – 14:30 Seminar med oplæg

Kl. 14:30 – 16:30 Networking og ”åbent værksted”, hvor app-udviklere, klinikere, mfl. kan stille spørgsmål til oplægsholderne med udgangspunkt i egne problemstillinger omkring udvikling og kommercialisering af apps.

Seminar:


Kl.10.00

Velkommen
v/ Jeannette Eis, udviklingskonsulent, Welfare Tech

Kort præsentation af projektet GamlebHealth
v/ Christian Tvede, innovationskonsulent, Odense Universitetshospital OUH

Del 1: Sidestepping: Forretningspotentiale for kliniske apps

Kl. 10:15

Hvad er potentialet for sidestepping til udvikling af velfærdsteknologiske løsninger, fx kliniske apps?
v/ Troels Bierman Mortensen, konstitueret adm. direktør, WelfareTech

Kl. 10:30

Hvordan kan en forretningsmodel sættes op for kommercialisering af kliniske apps til hhv. det offentlige og det private?
v/ Carl J. Brandt, Læge, Business Accelerator & Investor, Accelerace & medstifter af Netdoktor.dk, Sundhedsdoktor.dk og stifter af Slankedoktor.dk

Kl. 10.55

Hvad er efterspørgslen på udvikling af kliniske apps på sygehusene?
v/ Christian Tvede, innovationskonsulent, Odense Universitetshospital OUH

Del 2: Processen for udvikling af kliniske apps - samt motivation

Kl.11.10

Hvad er processen for udvikling af apps, der imødekommer kliniske behov?
Læring og udfordringer fra cases fra Gamelab4Health:”Mit forløb” og ”Knoglebogen”
v/ Ulrik Hardt Schønnemann, Medware, og Birte Nørrelund, udviklingsfysioterapeut, Rehabilitering, Odense Universitetshospital OUH

Kl. 11.40

’Motivational interviewing’ som metode til at sikre anvendelse af ny velfærdsteknologi; herunder apps. Hvordan motiveres patienter, klinikere og ledere til at bruge kliniske apps som værktøj til at understøtte behandling, rehabilitering og sygdomsforebyggelse? Fra traditionel rådgivning til brugerinddragelse.
v/ Else-Marie Lønvig, adm. direktør, og Lene Sjöberg, Master Trainer, Sundhedsekspressen ApS

Kl 12:05

Frokost

Del 3: Godkendelsesprocedurer, håndtering af personfølsomme data, udbudsregler og IP-rettigheder

Kl. 12:35

Hvilke godkendelsesprocedurer er der i forhold til krav og standarder for kliniske apps? Hvornår går en app under medicinsk udstyr, og hvilke klassifikationer findes der? Hvad betyder det for godkendelsen og businesscasen? Og hvordan sikreres patientsikkerheden i en app?
v/ Brian Hedegaard, senior konsulent, GTS instituttet Delta

Kl. 13:00

Hvordan arbejder klinikken med godkendelsesprocedurer i praksis – og hvad er de etiske overvejelser?
v/ Eva Friis Kamelarczyk, ledende terapeut, Svendborg Rehab

Kl. 13:25

Håndtering af personfølsomme data – indsamling, opbevaring, tilgang og transit
Hvordan sikres patientfølsomme data? Hvad siger persondatalovgivningen og EU's kommende persondataforordning? Og hvordan håndteres data i ’skyen’?
v/ Berit Naomi Skjernaa, Senior Security Architect, Security Lab, Alexandra Instituttet

Kl. 13:50

Pause

Kl 14:00

Hvordan sælger man ifølge udbudsreglerne?
Hvad er de forskellige tærskelværdier (i kroner), og hvordan beregner man disse med hensyn til kontraktlængde og indkøbsenheder? Hvilke faldgruber er der i forhold til at deltage i produktudvikling i et projektforløb? Og hvordan undgår man, at leverandøren bliver inhabil?
v/ Tina Pihlkjær Gade, udbudsjurist, Region Syd

Kl 14:25

Hvilke rettighedsmæssige problemstillinger skal man være særlig opmærksom på ved udvikling af kliniske apps i samarbejde mellem det private og offentlige?
v/ Robert Jønsson, partner og advokat, Integra Advokater

”Åbent værksted” og networking


Kl 14:50 – 16:30

Står du med en specifik udfordring til udvikling af en klinisk app – hvad enten du er app-udvikler eller kliniker – har du her en enestående mulighed for at komme med en ”case” fra dit liv og få besvaret spørgsmål fra et udpluk af oplægsholderne:

 • Berit Naomi Skjernaa, Senior Security Architect, Security Lab, Alexandra Instituttet
 • Brian Hedegaard, senior konsulent, GTS instituttet Delta
 • Else-Marie Lønvig, Sundhedsexpressen
 • Lene Sjöberg, Sundhedsexpressen
 • Robert Jønsson, partner og advokat, Integra Advokater
 • Tina Pihlkjær Gade, udbudsjurist, Region Syd
 • Kort præsentation af projektet Gamleb4Health

Information

Sted:

Syddansk Sundhedsinnovation
Forskerparken 10G
Odense M

Dato, Start:

29.01.2015
kl. 10:00

Dato, Slut:

29.01.2015
kl. 16:30

Arrangør:

Welfare Tech i samarbejde med OUH og Gamelab4Health.

Pris:

Gratis

Mere info:

Senest 22. januar 2015 på nemtilmeld

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png