Seminar om de nye regler for certificering

Kom til Medlem-til-medlemmøde i Welfare Tech og hør om de nye regler og retningslinjer for salg og godkendelse af medicinsk udstyr og sundhedsapps. Medqure, GS1 og Infocura giver et overblik og anbefalinger certificeringsprocessen.

SOHO/NOHO

Flæsketorvet 68,1

1711 København V

Start: 31.08.2016 | kl. 12:45

Slut: 31.08.2016 | kl. 16:00

Bruger du CE-mærkning for medicinsk udstyr? Eller kunne du tænke dig at selvcertificere dine sundhedsapps? Eller måske lære om korrekt mærkning af dit medicinsk udstyr? Så er der her et seminar for dig.

Der kommer nye regler og retningslinjer for salg og godkendelse af medicinsk udstyr og in-vitro-diagnostikudstyr (IVD) i EU via to nye forordninger. De ventes offentliggjort ultimo 2016, men producenter af medicinsk udstyr og sundhedsapps bør handle nu.

Kom og hør om de nye retningslinier for salg og godkendelse af medicinsk udstyr og in-vitro-diagnosticeringsudstyr, og få anbefalinger til processen med at leve op til de nye regler, når Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi i samarbejde med Medqure, GS1 Denmark og Infocura inviterer til seminar den 31. august 2016.

Læs også Nye regler for medicinsk udstyr og sundhedsdata fra mobile apps

Målgruppe

Seminariet henviser sig til virksomheder og offentlige organisationer, der arbejder med medicinsk udstyr, sundhedsapps, rehab, diagnostik og dentaludstyr.

Program


12:45 Ankomst

13:00 Velkomst v/ Krista Ebsen Blaabjerg, Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi

13:05 Introduktion: begreber og generelle forventninger

13:30 Er I parate til den nye forordning om CE-mærkning? v/ Micael Johansson, Medqure

14:00 Pause og networking

14:30 Unique Device Identification, v/ Jesper K. Francke, GS1 Denmark

15:00 Certificering af apps, v/ Susie Wagner Bordorf, Infocura/Synsana

15:30 Afrunding

Om Medqure

Medqure tilbyder kurser og undervisning inden for "regulatory affairs" (regulatoriske krav). Undervisningen er stilet mod producenter og udviklere af medicinsk udstyr. Kurserne tilbydes som generelle eller firmaspecifikke, og omhandler EU standarder og direktiver på området.

Underviserne har omfattende erfaring med træning, undervisning og rådgivning af både start-up og store medico-virksomheder.

Læs mere om Medqure

Om GS1 Denmark

GS1 Denmark hjælper virksomheder med at effektivisere deres forsyningskæde, nationalt og på tværs af landegrænser og brancher. GS1 Standarderne  sikrer globalt unik produktidentifikation, automatiseret datafangst (stregkoder/RFID) og datadeling. Udover at skabe gennemsigtighed gennem hele forsyningskæden, understøtter GS1 Standarderne også bedre sporbarhed, høj datakvalitet og nemmere lagerstyring.

Læs mere om GS1 Denmark

Om Infocura

Infocura er en dansk konsulentvirksomhed med fokus på digital sundhed og velfærdsteknologi. Infocura er desuden partner i det internationale selskab Synsana EEIG, der varetager ledelsen af det udviklingsarbejde, som er bestilt af Europakommisionen vedrørende nye europæiske retningslinjer for vurdering af pålideligheden af mobile sundheds-apps. Udviklingen gælder en række retningslinjer til håndtering af validiteten og pålideligheden af de data, mobile sundheds-apps opsamler og behandler.   

Læs mere om Infocura

Medqure, GS1 Denmark og Infocura er medlem af Welfare Tech.

Information

Sted:

SOHO/NOHO
Flæsketorvet 68,1
København V

Dato, Start:

31.08.2016
kl. 12:45

Dato, Slut:

31.08.2016
kl. 16:00

Arrangør:

Medqure, GS1 Denmark, Infocura og Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi.

Pris:

Gratis. No-show gebyr 500,- kr.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png