Sundhedsapps fra innovation til kommercialisering

Forretningspotentialet for sundhedsapps er stort, men der er mange barrierer og ukendte faktorer både for virksomhederne og den offentlige sektor. Hør en lang række eksperter på området dele ud af deres viden til dette seminar, der har fokus på trends, forretningsmodeller og lovkrav.

Syddansk Sundhedsinnovation

Forskerparken 10G

DK - 5230 Odense M

Start: 24.05.2016 | kl. 09:00

Slut: 24.05.2016 | kl. 16:00

eHealth og mHealth er med god grund to af tidens store trends inden for sundhedsvæsenet. Fremtidens sundhed går i retning af, at patienter og borgere i højere grad selv tager ansvar for deres egen sundhed både i relation til sundhedsfremme og håndtering af sygdom.

Sundhedsapps kan i den sammenhæng fungere som nyttige værktøjer, og både muligheder og forretningspotentiale er stort. Men der er også mange barrierer og ukendte faktorer for både private og offentlige aktører.

Derfor inviterer DELTA og Welfare Tech i regi af Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi til et videnseminar om sundhedsapps. Hør om:

  • Sundhedstrends 
  • Forretningspotentialet 
  • CE mærkning 
  • Håndtering af personfølsomme oplysninger  
  • Samarbejde mellem det offentlige og det private. 

Du vil også blive præsenteret for cases fra private virksomheder og offentlige institutioner lige fra udviklingsfasen til kommercialisering. Der vil være rig mulighed for at netværke med de andre deltagere samt oplægsholdere.

Målgruppe

Seminaret henvender sig til app-, web- og spiludviklere med interesse i mHealth samt klinikere og sundhedspersonale på sygehuse og i kommuner - og andre med interesse i sundhedsapps.

Program


9:00 Ankomst

9:30 Velkommen
v/ Jeannette Eis, seniorkonsulent i Welfare Tech og Brian Hedegaard, seniorkonsulent i DELTA 

Tema A: Trends og teknologi i sundhedens tegn

eHealth og mHealth er allerede godt i gang med at reformere sundhedssystemet, som vi kender det i dag og er hyppigt et omdrejningspunkt for strategiske, politiske mål hen over hele Europa.   

Dette tema kommer til at fokusere på de trends og teknologier, som påvirker de traditionelle forløb af forebyggelse og behandling og, hvordan borgeren og patienten i højere grad har mulighed for og lyst til at tage ejerskab for sin egen behandling.    

9:45 Trends og teknologi inden for eHealth og mHealth
Om trends i eHealth og mHealth, v/ Claus F. Nielsen, business development manager i DELTA 

10:10 Potentialerne og faresignalerne ved eHealth og mHealth i individbaseret sundhed
Om teknologi som værktøj og aktør i fremtidens sundhedssituation, v/ Anders Quitzau, innovationschef i IBM og Peter Danholt, lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet 

10:45 Netværkspause  

Tema B: Bæredygtig forretning i eHealth og mHealth 

Forretningspotentialet inden for sundhedsapps er stort, men det er stadig en udfordring at at gå fra innovation og udvikling til salg i stor skala. 

Se eksempler på kommercialiserbare apps, der tager udgangspunkt i evidensbaseret viden, og hør om afprøvede forretningsmodeller i eHealth og mHealth. 

11:00 Skalerbart forretningspotentiale for eHealth og mHealth virksomheder
Om forretningsmodeller for sundhedsapps, v/ David Ventzel, Business Accelerator & Investor i Accelerace

11:25 Succes fra start: hurtigt globalt salg
Om Monsensos udvikling og kommercialisering af en digital platform for psykiske lidelser, v/ Thomas Lethenborg, CEO i Monsenso ApS 

11:50 Forretningsmodel til sikring af sundhedsøkonomisk effekt og bæredygtighed
Om, hvordan forskningsprojektet GLA:D bliver omsat til en it-løsning og en forretningsmodel, der sikrer sundhedsøkonomisk effekt og bæredygtighed, v/ Lars Stig Møller, specialkonsulent i Syddansk Universitet

12:15 Samspil mellem private virksomheder og forsknings institutioner
Om Mobile Fitness sundheds- og patientstøtte platform - fra udviklingsfasen over test med videnskabelige studier til kommercialisering, v/ Benjamin Suhr, business development manager i Mobile Fitness

12:40 Netværksfrokost 

Tema C: Lovmæssige krav, du skal kende

Både de private og de offentlige skal kende til de lovmæssige krav omkring sundhedsapps, så de ikke oplever kravene som en barriere. Dette tema sætter fokus på CE-mærkning af sundhedsapps samt opbevaring af følsomme personoplysninger.

13:10 Certificeringer af sundhedsapps
Hvornår hører en app under kategorien ”Medicinsk udstyr”? Og vil den nye EU-certificering ændre på vores opfattelse af, hvad der reelt er medicinsk udstyr?, v/ Brian Hedegaard, seniorkonsulent i DELTA og Susie Bondorf, chefkonsulent i Infocura 

13:50 Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps
Sådan forholder virksomheden BridgeIT sig til at være softwareudvikler på kanten af at udvikle medicinsk udstyr, v/ Jacob Larsen, BridgeIT

14:15  Datasikkerhed af sundhedsapps
Sådan skal en producent af sundhedsapps forholde sig til følsomme personoplysninger. Hvor ligger ansvaret ved brud på sikkerheden?, v/ Egil Husum, advokat i Horten  

14:45 Netværkspause

Tema D: Forretningspotentiale for de private og sundhedsøkonomisk effekt for de offentlige

Der er behov for, at det private og det offentlige sammen skaber en forretningsmodel, der virker for sundhedsapps. Forretningsmodellen skal både sikre rentabilitet for virksomhederne og sundhedsøkonomisk effekt for det offentlige.

15:00 Hvordan kan der skabes forretningspotentiale for app-leverandørerne gennem samarbejde med det offentlige? 
v/ Kenneth Mikkelsen, direktør og indehaver i k-mik consulting og Rikke Bastholm Clausen, direktør og indehaver i INNOBA

Netværk

15:30 Åbent værksted: mød eksperterne og øg dit netværk
Tag muligheden og stil skarpe spørgsmål til oplægsholderne

15:50 Om samarbejdsmuligheder fremadrettet
v/ Brian Hedegaard, seniorkonsulent i DELTA og Jeannette Eis, seniorkonsulent i Welfare Tech

16:00 Tak for i dag

Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi er finansieret af Forsknings og Innovationsstyrelsen samt Syddansk Vækstforum.

Information

Sted:

Syddansk Sundhedsinnovation
Forskerparken 10G
Odense M

Dato, Start:

24.05.2016
kl. 09:00

Dato, Slut:

24.05.2016
kl. 16:00

Arrangør:

Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi (v/ Welfare Tech og DELTA)

Pris:

Gratis, No show fee på 500,-

Mere info:

Tilmelding senest den 18. maj 2016

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png