Tidlig opsporing og reducering af tilbagefald i socialpsykiatrien

Vær med når nye løsninger på det socialpsykiatriske område afprøves og Københavns Kommune bidrager fagligt.

Bella Center, Lokale B4-M6+M8

Center Boulevard 5

2300 København S

Start: 11.05.2016 | kl. 10:30

Slut: 11.05.2016 | kl. 12:00

I socialpsykiatrien er der behov for innovation, så behandling og forebyggelse på området får højere kvalitet og opnår mere kontinuet. Der er behov for at gå nye veje, så tilbud inden for socialpsykiatrien kommer på niveau med tilbuddene inden for andre sygdomme (somatikske lidelser). På det socialpsykiatriske område er involveringen af pårøende en central faktor og måske endnu vigtigere i forhold til opsporing, behandling og forebyggelse, end det er tilfældet ved somatiske patienter. Her er ofte behov for vedværende tværfaglige indsatser og social støtte. 

I projektet Patient@home, er det målet af finde løsninger, der sikrer god behandling til patienter, selvom de er på afstand af fagpersoner. Det skal være let at inddrage fagpersonale som sygeplejersker, læger, ergoterapeuter og andre relevante i behandlingsforløb, men måske skal pårørende også ind i en systematisk indsats. Og her er den (social-) psykiatriske patient ikke afhængig af, hvorvidt der er familie og nære venner at inddrage. Arbejdsgiver, frivillige og andre ressourcepersoner kan bidrage ved samtykke. Det kan være yderst relevant i behandlingen af patienter i eget hjem. Sociale relationer har mindst lige så stor betydning for tidlig indsats og reducering af tilbagefald som den rigtige medicin, fortæller Søren Møller Parmar-Sielemann, Welare Tech.

For at igangsætte udviklingen inviterer Patient@home til et gratis seminar om tidlig opsporing og reducering af tilbagefald i socialpsykitatiren i forbindelse med Health & Rehab Scandinavia 2016. Her kan du bl.a. afprøve innovative løsninger og høre om et nyt samarbejdsprojekt i Patient@home, hvor virksomhederne ANYgroup og Life-Partners, afprøver løsninger, der inddrager både patienter, pårørende og fagpersonale i behandlingsforløbet. Du får indblik i, hvordan landets største kommune, Københavns Kommune, og Bedre Psykiatri, landsforeningen for pårørende, kan bidrage fagligt. Fokuset ligger er på mestring, tryghed og sammenhængende behandlingsforløb.  

Læs også Patient@home udvikler nye løsninger til socialpsykiatrien 

Målgruppe 

Danske kommuner, herunder politikere, beslutningstagere og fagpersonale som eksempelvis sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og SOSU-assistenter. Derudvoer patientforeninger, pårørendeforeninger og andre interessenter.   

Program10:30  Velkomst og invitation til samarbejde i Patient@home   
Welfare Tech introducerer mulighederne i Patient@home, og såvel offentlige som private deltagere inviteres til dialog om samarbejde i projektet,  v/ Søren Parmar-Sieleman Møller, seniorkonsulent, Welfare Tech. Derudover introduceres der til CoLAB Denmark, som hjælper virksomheder og det offentlige med at udvikle, afprøve og implementere innovativ sundhedsteknoloigi på blandt andet psykiatriområdet, v/ Dorte Dalkjær, projektchef, CoLAB Denmark.   

10:45  Indblik i brugerbehov – Første skridt mod bedre socialpsykiatri, v/ Københavns Kommune
Socialforvaltningen i Københavns kommune har sammen med unge med sindslidelser afdækket hverdagsbehov og deres ønsker til apps, der kan hjælpe dem. Resultatet er ny viden til dialog med virksomheder og et bedre afsæt for bæredygtige udviklingsforløb og indkøb, der kommer borgerne til gavn v/ Thomas Maestri Brittain, Projektleder, Enheden for Velfærdsteknologi, Københavns Kommune

11:10  Hvordan kan IntelligentLIFE give bedre livskvalitet for psykisk syge og deres pårørende?  
En kort introduktion til de teknologiske muligheder, der kan skabe mere tryghed, selvhjulpenhed og sammenhæng i et meningsfuldt og værdigt liv, v/ Henrik Klode og Bo Høvedsgaard Iversen, IntelligentLIFE.   

11:20  Test-workshop: Oplev en verden af nye muligheder for at støtte både aktuelt og relevant 
Se, mærk og prøv! Kan du eksempelvis hjælpe din mor med at stå op til tiden? Har du værktøjer til at få din far til at gøre rent? Og kan du berolige en ængstelig ven på en sen aften, selvom du bor 100 km væk?, v/ Henrik Klode og Bo Høvedsgaard Iversen, IntelligentLIFE.

11:50  Afslutning    


Oplev psykiatri-løsninger på Welfare Techs fællesstand 

Der inviteres alle messedagene, 10.  – 12. maj 2016, til dialog om bedre sammenhæng i psykiatrien og på andre sundhedsområder på Welfare Techs fællesstand, hvor IntelligentLIFE, Patient@home og en række andre relevante velfærdsteknologiske virksomheder udstiller   

Læs mere om Welfare Techs fællesstand på Health & Rehab Scandinavia     

Om Health & Rehab Scandinavia 

Health & Rehab Scandinavia er Skandinaviens største fagmesse for sundheds- og velfærdsteknologi, rehabilitering, serviceydelser samt pleje- og hospitalsudstyr. Messen samler hele branchen, beslutningstagere og aktører inden for social- og sundhedsområdet. Målgruppen er producenter, leverandører, fagpersoner og brugere.    

Vil du vide mere om Welfare Techs og andre udstilleres aktiviteter fordelt på de tre messedage, så kan du få overblikket i event-programmet

Der er gratis entre til Health & Rehab Scandinavia. Her kan du bestille en online-billet.    

Læs mere om Health & Rehab Scandianavia 2016 

Information

Sted:

Bella Center, Lokale B4-M6+M8
Center Boulevard 5
København S

Dato, Start:

11.05.2016
kl. 10:30

Dato, Slut:

11.05.2016
kl. 12:00

Arrangør:

Patient@home og Welfare Tech

Pris:

Gratis

Kontakt

Søren_NY1.jpg

Søren Møller Parmar-Sielemann

Adm. direktør

Welfare Tech

Projektstyring, innovationspartnerskaber og sundhedsinnovation

T: +45 2932 7470

LinkedIn

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png