Seminar om sundhedsapps og kunstig intelligens

Kom til seminar med ekspertoplæg samt debat om beslutningsunderstøttende apps og kunstig intelligens. Eksperterne giver deres bud på, hvem der har ansvaret, når sundhedsapps og andre typer beslutningsunderstøttende software bliver brugt til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Syddansk Sundhedsinnovation

Forskerparken 10G

5230 Odense M

Start: 11.10.2016 | kl. 10:00

Slut: 11.10.2016 | kl. 14:30

Kunstig intelligens og big data er emner, vi ikke kan komme uden om i sundhedssektoren, og som blandt andet har medført en stor vækst inden for brugen af beslutningsstøttende software. Apps og software opsamler i dag sundhedsdata, som giver en baggrund for beslutningstøtte. Det kan være datasæt, som assisterer læger og sundhedsprofessionelle i at træffe en beslutning vedrørende en behandling eller data, der via sundhedsapps guider patienten til at foretage en handling.

Kunstig intelligens vil spille en stor rolle i fremtiden både med hensyn til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Men der er stadig mange ubesvarede spørgsmål og dilemmaer for både det offentlige sundhedsvæsen, de sundhedsprofessionelle og app-leverandørerne.

Derfor byder Welfare Tech, Alexandra Instituttet og DELTA i regi af Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi og i samarbejde med Esbjerg Kommune, velkommen til et seminar om beslutningsstøtteværktøjer og kunstig intelligens i sundhedsvæsenet.

Seminarets omdrejningspunktet er at få klarlagt og diskuteret roller og ansvar for henholdsvis det offentlige sundhedsvæsen og de private leverandører ved brug af apps og anden teknologi til sundhedsfremme og forebyggelse. Udgangspunktet er brugen af sundhedssoftware via det offentlige sundhedsvæsen. Her tilbydes patienter og borgere i stigende grad teknologi til sundhedsfremme og forebyggelse, og retningen går hen imod den gren af kunstig intelligens, hvor beslutninger og handlinger bliver foretaget ud fra ”maskinens” anbefaling.

Målgruppe

Seminaret henvender sig til sundhedsfaglig personale fra det offentlige, som beskæftiger sig med patientvejledning, sundhedsfremme og forebyggelse, samt leverandører af sundheds-apps og andet software.

Program


10:00 Velkomst v/ Lene Vistisen, Netværksleder for Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi

10:15 Case fra Esbjerg Kommune: udviklingsprojekt vedrørende kunstig intelligens i digitalt rehabiliteringsværktøj. Hvem har ansvaret? v/Sanne Lindskov Knudsen, projektleder i Sundhed og Omsorg, Esbjerg Kommune

10:30 Kunstig intelligens og beslutningsunderstøttende sundhedsapps. Muligheder, positive og negative effekter samt etiske overvejelser v/ Anders Kofod-Petersen, professor i kunstig intelligens og vicedirektør i Alexandra instituttet 

11:00 Hvornår skal en beslutningsunderstøttende sundhedsapp CE mærkes som medicinsk udstyr, og hvad skal man gøre i praksis? v/ Kristoffer Madsen, konsulent i DELTA

11:30 Netværkspause

11:45 Persondata i sundhedsapps: hvordan skal hhv. den offentlige køber og den private leverandør af sundhedsapps forholde sig til personoplysninger i sundhedsapps? Hvor ligger ansvaret ved brud på persondatareglerne? v/ Kirsten Marie Petersen, advokatfuldmægtig hos Kammeradvokaten.

12:15 Patientsikkerhed og ansvar: Hvem har ansvaret for myndigheders og borgeres brug af en beslutningsunderstøttende app til sundhedsfremme og forebyggelse? Og hvad er de juridiske guidelines? v/Rasmus Grønved Nielsen, advokatfuldmægtig hos Kammeradvokaten.

12:45 Netværksfrokost

13:15 Case: IBM Watson Health - hvordan arbejder vi med kunstig intelligens, og hvordan håndterer vi ansvaret som leverandør? v/ Peter Mortensen, Watson Health Executive i IBM Corporation

13:45 Paneldebat og spørgsmål - om ansvar og etik ved brug af kunstig intelligens, faciliteret af Jan Petersen, chefkonsulent i MedCom

Panelet består af:

  • Peter Mortensen, Watson Health Executive i IBM Watson Health
  • Sanne Lindskov Knudsen, projektleder i Sundhed og Omsorg, Esbjerg Kommune.
  • Anders Kofod-Petersen, professor i kunstig Intelligens og vicedirektør, Alexandra instituttet
  • Kristoffer Madsen, konsulent i DELTA
  • Rasmus Grønved Nielsen, advokatfuldmægtig hos Kammeradvokaten
  • Kirsten Marie Petersen, advokatfuldmægtig hos Kammeradvokaten

14:30 Tak for i dag

Information

Sted:

Syddansk Sundhedsinnovation
Forskerparken 10G
Odense M

Dato, Start:

11.10.2016
kl. 10:00

Dato, Slut:

11.10.2016
kl. 14:30

Arrangør:

Welfare Tech, Alexandra Instituttet og DELTA i regi af Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi i samarbejde med Esbjerg Kommune.

Pris:

Gratis. No-show gebyr 500,- kr.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png