Sundhedsdata og kunstig intelligens til gavn for sundhedsvæsenet og den enkelte

SEMINAR: Der er god viden at hente i sundhedsdata til gavn for både sundhedsvæsenet og den enkelte. Men sundhedsvæsenet synes langt fra gearet til at udnytte big data og kunstig intelligens. Betyder det, at digital sundhed skal målrettes patient og borger direkte udenom sundhedsvæsenet? Og kan der med fordel skabes bro mellem virksomheder, sundhedsvæsenet og den enkelte?

Metropol, Loklale F311

Tagensvej 18

2200 København N

Start: 22.05.2017 | kl. 09:45

Slut: 22.05.2017 | kl. 14:30

Der er mange spørgsmål, som rejser sig, når emnet falder på digital sundhed og kunstig intelligens. Særligt etiske spørgsmål, juridiske forhold og regulatoriske krav er omdrejningspunktet for debatten. Mange har hørt om den ny persondataforordning, men hvad indebærer den for fremtidens digitale sundhedsløsninger? Hvornår betragtes en digital sundhedsløsning at være medicinsk udstyr? Og er det etisk forsvarligt ikke at udnytte potentialet i sundhedsdata og kunstig intelligens?

Det er nogle af disse spørgsmål Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi, Patient@home  og Væksthus Hovedstadsregionen ønsker at belyse ved seminaret: Sundhedsdata og kunstig intelligens til gavn for sundhedsvæsenet og den enkelte. Vi stiller skarpt på aktuelle temaer og konkrete erfaringer indenfor digital sundhed og kunstig intelligens, og har inviteret en række eksperter, der deler ud af deres vidne.  

  • Hør om Gentofte Kommunes nye arbejde med sundhedsdata til gavn for borgerne og virksomhederne. 
  • Hør om Data for Good Foundations formål med at sikre borgeren retten til kontrol over egne data til gavn for individuel og andres sundhed og velfærd. 
  • Mød professor i kunstig intelligens og vicedirektør i Alexandra Instituttet, som vil stille det retoriske spørgsmål: ”Er det etisk korrekt ikke at bruge kunstig intelligens og maskinlæring til forebyggelse og behandling?”. 
  • Få indsigt i, hvordan IBM Watson Health kan understøtte forebyggelse og behandling. 
  • Mød Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, som giver et indblik i hvad den nye persondataforordning betyder for udvikling og brug af digitale sundhedsløsninger, og hvem som har ansvaret for overholdelse.
  • Mød Delta-FORCE Technology, der vil gøre os klogere på hvornår digitale løsninger skal CE-mærkes som medicinsk udstyr, og hvad man skal gøre i praksis. 

Alle oplægsholderne vil afslutningsvist indgå i en paneldebat med deltagelse og involvering fra salen. 

Program


09:45   Ankomst

10:00   Velkomst, v/ Christian Brix, projektleder i Væksthus Hovedstadsregionen, og Jeannette Eis, seniorkonsulent i Welfare Tech og Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi

10:10   Hvorfor og hvordan skal Gentofte Kommune blive bedre til at udnytte potentialet i den teknologiske udvikling til at skabe nye og bedre løsninger til gavn for – og sammen med - kommunens borgere og virksomheder?, v/ Bente Marie Elstrøm Jørgensen, udviklingskonsulent i Gentofte Kommune

10:30   Case: IBM Watson Health – hvordan arbejder vi med kunstig intelligens, og hvilke potentialer ligger der for forebyggelse og behandling i store datasæt?, v/ Henrik Rindel Gudbergsen, Chief Medical Officer, MD, PhD, MPA i IBM Nordic

11:00   Netværkspause

11:15   Hvornår skal digitale løsninger CE-mærkes som medicinsk udstyr, og hvad skal man gøre i praksis?, v/ Kristoffer Madsen, specialist i Delta – part of FORCE Technology

11:45   Hvad betyder den nye persondataforordning for udvikling og brug af digitale sundhedsløsninger, og hvem har ansvaret for overholdelse?, v/ Tem Vester Schnell Christiansen, Director i Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

12:15   Netværksfrokost

12:45   Hvordan kan Big Data udnyttes til sundhedsfremme og forebyggelse til gavn for borgeren og velfærden, og hvorfor bør den enkelte have retten til kontrol over egne data?, v/ Annemette Boch, Data for Good foundation

13:15   Er det etisk forsvarligt ikke at udnytte potentialet i kunstig intelligens til forebyggelse og behandling?, v/ Anders Kofod-Petersen, professor i kunstig intelligens og vicedirektør i Alexandra instituttet

13:45   Netværksaktivitet: Optakt til paneldebat, v/Jeannette Eis, seniorkonsulent, Welfare Tech 

13:55   Paneldebat: Skal digital sundhed målrettes patienten og borgeren direkte udenom sundhedsvæsenet? Eller kan der med fordel skabes bro mellem virksomheder, sundhedsvæsenet og den enkelte? 

14:30   Tak for i dag

Seminaret afholdes af Welfare Tech og Væksthus Hovedstadsregionen i regi af Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi, og Patient@home, Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt. 

 

Information

Sted:

Metropol, Loklale F311
Tagensvej 18
København N

Dato, Start:

22.05.2017
kl. 09:45

Dato, Slut:

22.05.2017
kl. 14:30

Arrangør:

Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi, Væksthus Hovedstadsregionen og Patient@home

Pris:

Gratis

Mere info:

Tilmelding senest 17. maj 2017

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png