Dialogmøde: Løsninger til reduktion af uro for personer med demens

Mød virksomheder og offentlige aktører, der præsenterer løsninger, som reducerer uro for mennesker med demens i eget hjem, på plejecentre og på sygehuse.

Erhvervsakademiet Lillebælt

Seebladsgade 1

DK - 5000 Odense C

Start: 15.03.2017 | kl. 09:00

Slut: 15.03.2017 | kl. 15:00

Personer med demens føler ofte uro, og de kan derfor have uhensigtsmæssig adfærd. Både personale og pårørende bruger i dag mange ressourcer på at håndtere uro. Kommuner og sygehuse efterspørger derfor løsninger, der kan reducere uro for mennesker med demens både i eget hjem, på plejecentre og på sygehuse.

Odense Kommune, CoLab Odense og Welfare Tech inviterer i fællesskab kommuner, sygehuse, virksomheder og andre interesserede til dialogmøde om løsninger til reduktion af uro for mennesker med demens. 

Vi har inviteret en række virksomheder og offentlige aktører til at pitche deres løsninger inden for områderne:

  • Stimuli (fx livshistorier, spil og musik) 
  • Fysisk ro (fx møbler, stole og senge, der giver fysisk ro)

Ved hvert pitch supplerer fagpersoner fra det offentlige med praktiske erfaringer med brugen af de løsninger og produkter, som du ser. Efter hvert pitch er der mulighed for at komme i dialog med repræsentanter fra virksomhederne og de offentlige aktører, der har erfaringer med løsningerne. Dagen bærer således præg af erfaringsudveksling og netværksudbygning mellem medarbejdere og ledere fra kommuner og hospitaler. 

Mød blandt andre følgende virksomheder:

Mød blandt andre følgende virksomheder på markedspladsen:

Dialogmødet afholdes i regi af Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi.

Program


09:00-09:30: Registrering, morgenmad, markedsplads og netværk

09:30-09:40: Velkomst ved CoLab Odense, Odense Kommune og Welfare Tech

09:40-09:50: Velkommmen til Erhervs Akademiet Lillebælt, v/ Jerry Vinther, Viden- og Udviklingschef ved Videncenter for Velfærdsteknologi, Erhvervs Akademiet Lillebælt

09:50-10.20: Første pitch

10:20-10:50: Andet pitch

10.50-11.10: Markedsplads, kaffepause og netværk

11:10-11:40: Tredje pitch

11.40-12:10: Fjerde pitch

12.10-13.00: Markedsplads, frokost, netværk 

13: 00-13:30: Femte pitch

13:30-14:00: Sjette pitch

14:00-14.45: Markedsplads, kaffe og kage og netværk

14:45-15:00: Samarbejdsmuligheder og projekter på demensområdet

  • Muligheder for offentlige og private aktører i projektet i Welfare Tech og specifikt i demensprojektet Demantec 
  • Muligheder for samarbejde med Odense Kommunes Center for Velfærdsteknologi og CoLab Odense for offentlige og private aktører

Hvis du ønsker at præsentere en løsning på dialogmødet eller har spørgsmål, så henvend dig til Krista Blaaberg på krivb@welfaretech.dk, T. 3139 7892 eller Kristina Lagoni Garbøl på klg@rsyd.dk, T. 2144 7118.

Information

Sted:

Erhvervsakademiet Lillebælt
Seebladsgade 1
Odense C

Dato, Start:

15.03.2017
kl. 09:00

Dato, Slut:

15.03.2017
kl. 15:00

Arrangør:

Odense Kommune, CoLab Odense og Welfare Tech i regi af Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi.

Pris:

Gratis. No-show gebyr 500,- kr.

Mere info:

Tilmelding senest 10. marts 2017.

Dialogmødet afholdes i forbindelse med InnoEvent 2.0, som i år har fokus på demens.

Kontakt

Krista-Blaabjerg_NY.jpg

Krista Ebsen Blaabjerg

Chef for medlemsservice og kommunikation

Welfare Tech

Netværksudvikling og eventkoordinering

T: +45 3139 7892

LinkedIn

Skype id : krista.blaabjerg2

Kontakt

Kristina Lagoni Garbøl

Udviklingskonsulent

Center for Velfærdsteknologi/CoLab Odense

M: +45 2144 7118

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png