Fremtidens medicinhåndtering i hjemmet

Del med dit netværk:

Medicinhåndtering er en central og vigtig opgave i den kommunale hjemmepleje. Og et område, hvor der inden for de seneste år er skabt nye muligheder for at øge sikkerheden og kvaliteten. Få inspiration og erfaringsudveksling om medicinhåndtering i samspil med apotekerne og en række private aktører: Hvad er kutyme, hvad er mulighederne, og hvad gør man i andre lande?

Welfare Tech

Videnbyen, Cortex Park 26, Campusvej

5230 Odense M

Start: 21.03.2017 | kl. 10:00

Slut: 21.03.2017 | kl. 17:00

Medicinhåndtering i hjemmet skal prioriteres højt fra kommunernes side. Både for at sikre, at borgeren får sin medicin, at borgeren får den rette medicin på det rette tidspunkt og for at undgå indlæggelser for utilsigtede hændelser, som følge af fejl. 

Den primære understøttelse for medicinhåndtering hos borgere, der har behov for hjælp, er i dag manuelt udført af hjemmeplejen. Det er både en omkostningstung opgave for kommunerne, og kan let medføre fejl i håndteringen af medicinen. Derfor kigger mange kommuner i både ind- og udland på muligheder for at kvalitetssikre og effektivisere medicindoseringen i borgernes hjem. Bl.a. evalueres der flere steder i landet forskellige mere eller mindre teknologiske løsninger, og der kommer hele tiden nye muligheder til. Teknologien på medicinhåndteringsområdet bliver løbende bedre og bedre, og der er i dag mange nye muligheder for medicinhåndtering, end der var for bare et år siden.

Formålet med dette medlem-til-medlem-arrangement er at samle relevante interessenter fra flere forskellige områder, herunder kommunerne, praktiserende læger, apoteker, der laver doseringsrullerne, producenter af medicindispensere samt gerne borgere, der tager megen medicin i hjemmet.

Arrangementet afholdes i regi af Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi.

Program


10:00   Velkomst 
v/ Krista Ebsen Blaabjerg, Seniorkonsulent, Welfare Tech

10:15   Medicindispencering, til gavn for borger og kommune
v/ Stine Fabricius, Sundhedsfaglig konsulent, Dansk Apotekerforening

11:00   Medicinhåndtering i Aabenraa Kommune
v/ Mette Frost Johansen, Farmakonom, og Kirsten Spring, Velfærdsteknologikoordinator, Aabenraa Kommune

11:45   Hvad sker der i nabolandene på området?
v/ Torhild Kvinlaug, Enhetsleder, Kvinesdal kommune

12:30   Frokost

13:30   Åben dialog omkring hvad man som kommune skal se efter når der vælges system til borgeren
v/ Randi Villebro Jørgensen, Seniorprojektleder, Teknologisk Institut

14:15   Hvad byder markedet på?
v/ Liv Krautwald, Evondos,
v/ Dagmar Beck, Philips Nordic
v/ Joy Christensen, DoseCan

15:15   Udbud og funktionsbeskrivelser
v/ Lars Kjær Kuhlmann, KuCon

16:15   Tak for nu

16:15 -17.00  Netværk og snack

Information

Sted:

Welfare Tech
Videnbyen, Cortex Park 26, Campusvej
Odense M

Dato, Start:

21.03.2017
kl. 10:00

Dato, Slut:

21.03.2017
kl. 17:00

Arrangør:

Medlem-til-medlem-møde med Adding Edge, Evondos i samarbejde med Welfare Tech i regi af Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi.

Pris:

Gratis, no-show gebyr på 500,- kr.

Mere info:

Tilmelding senest 17. marts 2017, kl. 12:00

Kontakt

Anne Mette Bang

Trusted Advisor on Healthcare Business

Adding Edge

T: +45 2320 8683

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WEB-Partnerlogo-580-x-50-px_DK.png