Workshop: Hvordan teknologi kan skabe nærhed i det sociale arbejde

Del med dit netværk:

Til Socialt Lederforums Landsmøde 2017 kan du på Welfare Techs workshop få indblik i velfærdsteknologiske produkter og løsninger, som allerede via innovative samspil med offentlige og private institutioner har forbedret hverdagen for både sygdomsramte, pårørende og involverede fagpersoner.

Hotel Nyborg Strand

5800 Nyborg

Start: 31.03.2017 | kl. 10:45

Slut: 31.03.2017 | kl. 11:45

På socialområdet er den menneskelige nærhed central for effekten af de pædagogiske indsatser. Det gælder handicapområdet, psykiatrien og specialområdet for børn og unge.

I dag kan det være svært at finde tiden og roen til den enkelte, og kravet om dokumentation er allestedsnærværende. Mange oplever, at samværet bliver presset på tid samtidigt med, at fagpersonalets opmærksomhed ofte skal fordele sig på menneske og skærm i afgørende interaktioner.

Derfor faciliterer Welfare Tech i forbindelse med Socialt Lederforums Landsmøde 2017 en workshop for at udbrede kendskabet til de velfærdsteknologiske produkter og løsninger, som allerede via innovative samspil med offentlige og private institutioner har forbedret hverdagen for både sygdomsramte, pårørende og involverede fagpersoner. Welfare Tech ønsker at fremme den frie dialog imellem det offentlige og det private til gavn for borgere med fysiske og psykiske lidelser, deres pårørende og rammerne for fageksperterne.

Sammen med deltagere fra socialområdet i hele landet sætter vi på workshoppen fokus på:

  • Kan der skabes mere tid til nærhed?
  • Kan nærhed udvides med teknologi?
  • Kan vi lette arbejdsgange og styrke fagligheden?
  • Og hvilke teknologiske løsninger er brugbare og ønskværdige?

Derudover kan du se, høre om, røre samt udfordre produkter i samspil med faglige og tekniske eksperter.

Som deltager vil du opleve, at der tales mere om etik og implementering end om teknik og apps inden for:

  • Skærmløsninger for borgere, pårørende og fagpersoner
  • Beroligelse, tryghed og velvære
  • Leg, læring og rehabilitering
  • En god dag med struktur og sociale relationer

Mød en specialist fra krydsfeltet mellem faglig praksis og virksomhedsløsnigner

På workshoppen medvirker Trine Helverskov, cand.scient.san.publ., projektleder på implementering af videokonsultationer i Psykiatrien under Telepsykiatrisk Center, Udvikling og implementering i Region Syddanmark. Hun arbejder til dagligt med implementering og evaluering af indsatser på social- og psykiatriområdet og har her dagligt kontakt med såvel fagpersonale som virksomheder, der går sammen om at udvikle løsninger med afsæt i borgernes behov og fagpersonalets viden.

Læs om Telepsykiatrisk Center i Region Syddanmark her

Mød Welfare Tech på Socialt Lederforums Landsmøde 2017

Mød en række Welfare Tech-medlemmer, få en snak med Welfare Tech til Socialt Lederforums Landsmøde og deltag i spændende workshops, hvor du kommer tæt på den nyeste udvikling inden for sundhed og velfærdsteknologi.

Læs også Welfare Tech @ Socialt Lederforums Landsmøde 2017

Læs mere om Socialt Lederforums Landsmøde her

Støttes af

Welfare Tech er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WEB-Partnerlogo-580-x-50-px_DK.png