Generalforsamling 2018

Welfare Tech afholder generalforsamling med efterfølgende netværksevent.

Odense Eventyr Golf

Falen 227

5250 Odense SV

Start: 12.04.2018 | kl. 15:00

Slut: 12.04.2018 | kl. 16:00

Foreningen Welfare Tech inviterer til ordinær generalforsamling. 

Hvem kan deltage?


Generalforsamlingen er forbeholdt medlemmer af Welfare Tech. Det er muligt at tilmelde flere medarbejdere fra en medlemsorganisation, men kun den person, der er oplyst som kontaktperson ved indmeldelsen, har stemmeret. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Dagsorden


 • Velkomst og valg af dirigent
 • Aflæggelse af årsberetning
 • Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning
 • Forslag fra bestyrelse, medlemmer eller daglig ledelse
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af revisor 
 • ”Speak your mind” – ordet er frit for medlemmerne
 • Eventuelt

Dagsorden og opstillingsliste til bestyrelsen sendes direkte til stemmeberettigede medlemmer.

Forslag til behandling


Har du forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen eller ønsker du at opstille en kandidat til bestyrelsen, skal dine forslag sendes til:

Forslagene skal være os i hænde senest 12. marts 2018, kl. 12:00.  

Forslag til kandidater til bestyrelsen skal indeholde, hvilken kategori kandidaten ønsker at opstille. Det vil sige om kandidaten opstiller som medlem fra det private erhvervsliv, fra en offentlig institution eller fra en uddannelsesinstitution. Forslaget skal også indeholde en beskrivelse af kandidatens kvalifikationer, sådan at det bl.a. kan vurderes, om kandidaten har erfaring inden for den angivne kategori (se Welfare Techs vedtægters §12).

Bestyrelsen afholder fire årlige møder og varetager den overordnede ledelse af foreningen Welfare Tech og fører tilsyn med foreningen. Bestyrelsens opgaver omfatter (se Welfare Techs vedtægters §12):

 • Foreningens overordnede visioner og langsigtede strategier
 • Overvågning af og overordnet ansvar for gennemførelsen af foreningens aktiviteter
 • Løbende opfølgning på igangsatte projekter og deres fremdrift
 • Forberedelse af generalforsamlinger, herunder fremlæggelse af udkast til årsregnskab, revisionsberetning og kontingentsatser til godkendelse på den ordinære generalforsamling
 • Fastlæggelse af retningslinjer for Welfare Tech‐enhedens arbejde, herunder ansættelser
 • Påse, at betingelserne for strukturfondsstøtte fra Den Europæiske Regionalfond og de Regionale erhvervsudviklingsmidler til projektet Welfare Tech overholdes.

Indkaldelse og dagsorden


Indkaldelse, dagsorden og opstillingsliste til bestyrelsen samt indkomne forslag til generalforsamlingen udsendes direkte til stemmeberettigede medlemmer senest 22. marts 2018 og kan herefter findes på siden www.welfaretech.dk/generalforsamling.

Generalforsamlingen efterfølges af en netværksevent


I forlængelse af den ordinære generalforsamling afholdes en netværksevent, kl. 16:00 - 19:00. 

Netværkseventen stiller skarpt på, hvordan du skaber værdi via netværket for sundheds- og velfærdsteknologi og giver mulighed for at møde potentielle forretnings- og samarbejdspartnere.

Tilmelding og yderligere information om Welfare Tech Netværksevent 2018 - klik her

Information

Sted:

Odense Eventyr Golf
Falen 227
Odense SV

Dato, Start:

12.04.2018
kl. 15:00

Dato, Slut:

12.04.2018
kl. 16:00

Arrangør:

Welfare Tech

Pris:

Gratis.

Mere info:

TIlmeldingsfrist den 5. april 2018, kl. 16:00.

Generalforsamlingen er forbeholdt medlemmer af Welfare Tech. Det er muligt at tilmelde flere fra samme organisation.

Bemærk, ønsker du også at deltage i den efterfølgende Netværksevent, skal du tilmelde dig seperat. Tilmelding er åben.

 

Kontakt

Mette-Thiel_NY1.jpg

Mette Thiel

Seniorkonsulent

Welfare Tech

Strategisk kommunikation og markedsføring

T: +45 2058 5138

LinkedIn

Skype id : mette.thiel

Bliv medlem af Welfare Tech

Bliv medlem af Welfare Tech og få særlige fordele og indflydelse på foreningens aktiviteter og udvikling.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png