Gå-Hjem-Møde om teknologi til faldforebyggelse

Få viden om den nyeste udvikling inden for faldforebyggende teknologi, og giv dine input til den videre forskning og udvikling.

Praksis og Innovationshuset Københavns Professionshøjskole

Sigurdsgade 26

2200 København N

Start: 06.12.2018 | kl. 14:00

Slut: 06.12.2018 | kl. 16:30

Der findes i dag en lang række faldalarmer på markedet, som kan give plejepersonale eller pårørende besked, hvis en borger er faldet. De produkter har en større eller mindre grad af funktioner og intelligens, men ens for dem alle er, at de alarmerer, efter borgeren er faldet.

Udviklingen inden for faldrelateret teknologi er netop nu ved at tage skridtet videre, så de ikke bare giver besked efter et fald, men så de også forebygger fald. At få det til at ske, kræver dog et helt særligt samarbejde mellem virksomhed og kommune.

Den 6. december inviterer Teknologisk Institut, FORCE Technology, FaldGUIDEN og Københavns Professionshøjskole i regi af Welfare Tech – Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi til Gå-Hjem-Møde om teknologi til faldforebyggelse.

Målgruppe

Kommuner og virksomheder, der arbejder med teknologi indenfor faldforebyggelse, eller teknologier, der kan hjælpe, når fald er indtruffet.

Du vil som deltager blive præsenteret for:

  • Konkrete tal og fakta på, hvorfor det er vigtigt at arbejde faldforebyggende
  • Viden om typer af fald, som ny teknologi skal tænkes ind i
  • Den nyeste teknologi inden for faldforebyggelse
  • FaldGUIDEN – en helt ny samling af anmeldelser af faldretaleret teknologier
  • Muligheden for at give dit bidrag til den nyeste forskning og udvikling inden for faldrelateret teknologi

Program

14.00 Intro og velkommen

14.10  Faldtyper – en måde at tænke skræddersyet løsninger
v/Lotte Evron, Lektor, Ph.d., Københavns Professionshøjskole

Lotte gør os klogere på faldforebyggelse og de seks faldtyper, som ny teknologi bør tænkes ind i.

15.00 Pause

15.10 ”Hvad gør du første gang, Mor falder?”
v/ Sussi Bianco, Co-Founder af FaldGUIDEN

Sussi fortæller os om det helt nye tiltag FaldGUIDEN og dens brugerinddragelse og anmeldelser af faldrelaterede teknologier som en metode til at øge udbredelse og compliance. Deltag på en mini-workshop: Lav en anmeldelse af et faldprodukt.

15.30 Præsentation af ny faldforebyggende teknologi og det tætte samarbejde mellem kommune og virksomhed
v/ Søren Viktor Nielsen, Senior Marketing Manager, CEKURA og Anne Kastrup, Healthcare Technology Engineer, Sarita CareTech

Deltag i åben dialog om: hvilke krav stiller faldforebyggende teknologi til borger, pårørende, organisation og samarbejdet mellem kommune og virksomhed?

16.20 Opsamling – next step

16.30 Networking, sandwich og øl/vand

Information

Sted:

Praksis og Innovationshuset Københavns Professionshøjskole
Sigurdsgade 26
København N

Dato, Start:

06.12.2018
kl. 14:00

Dato, Slut:

06.12.2018
kl. 16:30

Arrangør:

Teknologisk Institut, FORCE Technology, FaldGUIDEN og Københavns Professionshøjskole i regi af Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi

Pris:

Det er gratis at deltage, men med et no-show gebyr på 500 kr.

Mere info:

Sidste tilmeldingsfrist er den 4. december 2018

Kontakt

Martin Sandberg Kærgaard

Specialist

DELTA – a part of FORCE Technology

T: +45 6124 9354

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png