Verificering af lægemidlers originalitet og sporbarhed

Hvordan undgår vi forfalsket medicin? Den 9. februar 2019 træder Falsified Medicines Directive (direktivet om forfalsket medicin) i kraft som et værktøj, der skal dæmme op for problematikken. Hvordan håndterer vi direktivet i praksis?

Welfare Tech

Forskerparken 10H

5230 Odense M

Start: 05.12.2018 | kl. 09:30

Slut: 05.12.2018 | kl. 15:00

Når Falsified Medicines Directive træder i kraft, bliver der behov for at indføre nye procedurer for håndtering af medicin. Men hvad kommer det i praksis til at betyde for farmaceuter, logistikansvarlige, apotekere og andre fagpersoner, som hver dag er med til at sikre, at de rette lægemidler kommer frem til brugerne?  

Forfalsket medicin er en trussel mod patientsikkerheden globalt. For at beskytte borgere i EU mod truslen, implementeres Falsified Medicines Directive i EU i februar 2019. Direktivet medfører den største forandring på logistikkæden for lægemidler i mange år. Kom til denne konference og hør mere om, hvad disse forandringer kommer til at betyde for hverdagen for alle, som håndterer lægemidler i deres dagligdag. Læs mere her

Deltag i konferencen og få større indsigt i direktivet samt værktøjer til i praksis at implementere de nye regler. Mød specialister i medicinske standarder såvel som praktikere, der har erfaringer med implementering af medicinhåndtering ved hjælp af automatisering og smart logistik.

Programmet gennemføres primært på dansk, men oplægget kl 11:45 holdes på engelsk, og beskrives derfor på engelsk nedenfor.  

Program  

09:30 Registrering, velkomst og morgenmad   

10:00 Velkomst og rammesætning for dagen 
v/ Søren Møller Parmar-Sielemann, seniorkonsulent, Welfare Tech   

10:15 EU’s direktiv - 2011/62/EU - Falsified Medicines Directive (FMD) - Hvad betyder det for anvendelse af medicin?  
v/ Jesper Kervin Franke, Head of Healthcare Sector, GS1 Denmark 
Hvad er egentlig baggrunden for Falsified Medicines Directive (FMD)? Hvordan skal det fungere i praksis? Hvilken sikkerhed er der i FMD? Hør svar på dette og andre relevante spørgsmål omkring FMD og betydningen for anvendelse af medicin.   

10:45 Hvilke konsekvenser har EU’s nye direktiv på logistikprocesserne – indkøb, lagringstyring, produktion, salg og pluk – er I klar?  
v/  Claus Fabricius, Expertise Director, Logistics, Niras 
EU's direktiv, Falsified Medicines Directive, stiller krav til blandt andet serialisering og verificering af medicinske produkter, og det har en direkte indflydelse på logistikprocesserne – måske på godt og ondt? Vi skal sikre os, at de daglige logistikprocesser er veldefinerede, optimerede, velbeskrevne og automatiserede, hvor det er muligt. Men hvordan? Vi gennemgår områder, muligheder og løsninger.   

11:15 Kaffe og netværk 
Der vil være en udstilling, hvor det er muligt at møde:

 11:45 Medicine Verification System and utilization of automation
v/ Antti Vesala, Product Marketing Manager, NewIcon 
Get inspired by Finnish experiences: How are fast storage and retrieval robots utilized to help upcoming Falsified Medicine Directive? Antti describes in his presentation how Finnish hospitals are planning to tackle the upcoming problems with the new directive. Finnish hospitals have high level of automation, but can they adjust their current solutions according this new directive, what kind of changes it requires and what kind of new technologies are there?                               

12:15 Frokost, netværk og udstilling   

13:30 Hvordan håndterer sygehusapotekerne Falsified Medicines Directive?
v/ Viggo Nielsen, enhedschef for logistik, Region Hovedstadens Logistik
Region Hovedstaden Apotek forsyner regionens hospitalerne og institutioner med ca. 5 mio. lægemiddelpakninger hvert år. Hvad kommer FMD til at betyde for denne komplekse og livsnødvendige forsyningskæde? Hvordan kommer processen til at se ud, hvilke forudsætninger lægges til grund, og hvordan håndteres lægemidlerne i den relativt lange overgangsperiode? Hør Viggo fortælle om forandringerne og baggrunden herfor. Hvad gøres på kort sigt, og hvad kan den langsigtede løsning være?

14:15 Medicin virker kun når den indtages korrekt 
v/ Casper Craggs, Chief Commercial Officer, DoseSystem   
Hvordan forbedrer vi patienters compliance, når de forlader hospitalet? Hvordan kan en ’tilsluttet enhed’ (connected device) understøtte behandlingen ved at hjælpe patienter med indlæring af medicinregimer. Hvordan sørger vi for, at medicinen ikke kun er den korrekte og kontrollerede i apotekernes systemer, men at den også bliver indtaget på det rette tidspunkt i den rette mængde? Hør om, hvordan intelligente alarmer skræddersyet til patienter, pårørende og personale kan optimere behandlingen og skabe tryghed for alle parter.                    

14:45 Opsamling og fremtidige behov
v/ Hanne Hansen-Nord, Sales Manager, NewIcon 
Har vi været omkring de vigtigste emner, der optager os i forbindelse med direktivets snarlige ikrafttræden?
Hvad har vi brug for mere viden om? Hvordan kommer vi videre sammen? 

Dagen afsluttes kl. 15:00                                                        

Udbytte på dagen:  

  • Indsigt i EU's direktiv 2011/62, Falsified Medicines Directive
  • Viden om håndtering og implementering af direktivet med fokus på automatisering og smart logistik som løftestang
  • Erfaringsudveksling mellem beslutningstagere, praktikere og eksperter indenfor standarder, automatisering og logistik  

Målgruppe:  

Farmaceuter med ansvar for logistik og klinisk farmaci, ledere og medarbejdere på sygehusapoteker, sygplejersker fra ambulatorier og sengeafsnit, der arbejder med medicinhåndtering compliance. 

Dette arrangement er i regi af projektet ILDA-Care. Læs mere om projektet her.

Offentliggørelse af billeder og video


Bemærk! Ved tilmelding til dette arrangement giver du samtidigt tilladelse til, at Welfare Tech må offentliggøre billeder og video fra arrangementet, hvor du er på. Læs mere om offentliggørelse af billede og video.

Information

Sted:

Welfare Tech
Forskerparken 10H
Odense M

Dato, Start:

05.12.2018
kl. 09:30

Dato, Slut:

05.12.2018
kl. 15:00

Arrangør:

New Icon, GS1, Niras, DoseSystem & Welfare Tech i regi af ILDA-Care

Pris:

Kr. 300,- inkl. moms. Betalingen foregår via tilmeldingslink. OBS. Forplejning er inkluderet i prisen

Mere info:

Tilmelding senest 3. december 2018, ​kl. 16:00

Kontakt

Hanne Hansen-Nord

Sales Manager

NewIcon

Group Denmark

T: +45 2851 4070

Download vCard

Kontakt

Søren_NY1.jpg

Søren Møller Parmar-Sielemann

Adm. direktør

Welfare Tech

Projektstyring, innovationspartnerskaber og sundhedsinnovation

T: +45 2932 7470

LinkedIn

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png