Demensteknologier i praksis

Om at forstå den hverdag, som teknologierne skal implementeres i. Deltag på dette gratis arrangement og hør mere om et samarbejdsprojekt mellem Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Welfare Tech, hvor vi sætter fokus på, hvordan demensorienterede teknologier indgår i praksis på plejecentre. Få svar på, hvilke udfordringer og muligheder det skaber.

Københavns Universitet

Øster Farigmagsgade 5, indgang via Gammeltoftegade, Bygning 35, 3.sal, lokale 35.3.12

1353 København K

Start: 02.02.2018 | kl. 09:00

Slut: 02.02.2018 | kl. 16:30

Få indsigt i og viden om:

  • Hvorfor et salg af velfærdsteknologier ikke kun er et salg til en kommune, men også et salg til plejepersonalet samt borgeren og deres pårørende
  • Hvordan både borgerens, de pårørendes og de sundhedsfagliges behov kan inddrages i udvikling og implementering af ny teknologi
  • Den sociale kontekst, som særligt demensteknologier skal virke i - og hvorfor det kan have afgørende betydning for teknologiens brand og udbredelse at forstå den sociale kontekst på plejecenter og i hjemmet
  • Hvorfor teknologiudvikling også forudsætter en forståelse for, at teknologier ikke er færdigudviklede, før de er implementerede og aktivt taget i brug
  • Nye værktøjer og tilgange til strategiudvikling og input til, hvordan studier af brugere såvel som indkøbere kan inddrages heri

Der er planlagt en opfølgende workshop den 27. februar 2018 kl. 13 – 16:30. Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Dit udbytte af dagen

Kommer du fra en virksomhed? Få nye værktøjer og tilgange til strategiudvikling og input til, hvordan studier af brugere såvel som indkøbere kan inddrages. 

Kommer du fra en kommune? Deltag på workshoppen og få bedre indsigt i, hvordan implementeringsprocessen forstås og tilgås af teknologivirksomhederne, samt hvordan plejecentre og indkøbere af teknologi kan få en mere aktiv rolle i udviklingsprocesserne.

PROGRAM

09:00 Netværk med kaffe/the og grovbolle

10:00 Velkomst v/netværksleder Lene Vistisen, Welfare Tech & netværksleder, Judy Hermansen, Brandbase

10:15 Implementering af demensteknologier - indsigter, problematikker og muligheder

v/Simone Felding, Cand.scient.anth., videnskabelig assistent, Antropologisk Analyse, Institut for Antropologi, Københavns Universitet

10:45 Når velfærdsteknologier møder praksis

v/ Ph.d., Post doc Nete Schwennesen, Institut for Antropologi, Københavns Universitet

11:15 Pause

11:30 Sådan kan antropologien skabe værdi for din teknologiske virksomhed og i kommunen – om brugerinddragelse, brugerindsigt og brugerstudier

v/Ph.d., seniorrådgiver Steffen Jöhncke og erhvervskonsulent Bettina Skårup, Antropologisk Analyse, Institut for Antropologi, Københavns Universitet

12:00 Paneldebat

12:30 Frokost

13:15 Erfaringer fra projektet – om virksomhedens erfaringer med antropologiske studier.

Lene Vistisen, Welfare Tech, interviewer Jens Kristian Goth, GDV Technology og Rasmus Juhl Kallesøe, Applikator

13:45 Hvordan opleves teknologi-implementering indefra

v/implementeringskonsulent fra kommune

14:15 Kaffe & kage

14:45 Hvordan får vi bedre implementeringsprocesser?

v/ Ph.d., Seniorrådgiver, Steffen Jöhncke, Antropologisk Analyse, Institut for Antropologi, Københavns Universitet

(Der udsendes Rekleksionsark forud til denne del af programmet)

15:30 Lessons learned: tre teknologivirksomheder, to forskere og en kommune svarer på spørgsmål

16:00 Netværk inkl. forfriskning og snacks (foregår i bygn. 33 opgang M, 1. sal, lokale 33.1.19)

16.30 Tak for i dag

Følgende medlemmer af Welfare Tech deltager:

Information

Sted:

Københavns Universitet
Øster Farigmagsgade 5, indgang via Gammeltoftegade, Bygning 35, 3.sal, lokale 35.3.12
København K

Dato, Start:

02.02.2018
kl. 09:00

Dato, Slut:

02.02.2018
kl. 16:30

Arrangør:

Welfare Tech – Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi Brandbase Innovationsnetværk Københavns Universitet, Institut for Antropologi

Pris:

Gratis - men tilmelding nødvendig.

Kontakt

Bettina Skårup

Erhvervskonsulent

Københavns Universitet

Institut for Antropologi

M: +45 3533 4035

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png