Strategisk implementering af teknologi i demensplejen

Kommuner og pårørende er centrale i plejen. Det fordrer koordinering af indsatser med udgangspunkt i borgerens behov. Lær af de gode cases og oplev teknologier.

Rådhuset Aabenraa, Byrådssalen

Skelbækvej 2

6200 Aabenraa

Start: 13.06.2018 | kl. 09:00

Slut: 13.06.2018 | kl. 14:00

Når en borger udvikler demens og i stigende grad har brug for pleje og omsorg, så er det først og fremmest de pårørende, som står i en ny og svær situation. De pårørende har ansvar for at støtte den demensramte i at få den nødvendige hjælp, hvilket af mange pårørende opleves som en kompleks og uoverkommelig opgave. Der rapporteres derfor ikke overraskende om høj forekomst af stress og depression hos de nærmeste pårørende, hvilket skaber en dominoeffekt for alle involverede. I Danmark har vi bl.a. et team af demenskoordinatorer, som hjælper mennesker med demens og deres pårørende i at navigere i såvel den regionale, kommunale som den frivillige hjælp, og alle steder er der knappe ressourcer.

Udfordringerne på demensområdet er globalt, og vores nabo, Tyskland, har med deres anderledes ansvarsfordeling mellem det offentlige og det private andre tilbud og erfaringer. En central aktør i Nordtyskland, Kompetenzzentrum Demenz Schleswig-Holstein, har i en årrække rådgivet og støttet pårørende. Både de danske og de tyske aktører ønsker at forbedre indsatserne for pårørende til demens med den borger, der lider af demens, som omdrejningspunkt for indsatserne.

Ved dette arrangement fortæller to pionerkommuner om deres erfaringer med implementeringen af velfærdsteknologier i demensplejen, hvor pårørende er en del af løsningen. De videreformidler såvel erfaringer med konkrete teknologier som om implementeringsprocesser og de målbare effekter. På dagen vil der også være oplæg fra Kompetenzzentrum Demenz Schleswig-Holstein om deres erfaringer. Der vil i netværkspauser være tid til sparring med de danske kommuner såvel som Kompetenzzentrum Demenz Schleswig-Holstein og tyske organisationer som Pflegedienste, Pflegeheime, Sanitätshäuser og Pflegekassen. 

Deltag og få indblik i, hvordan demenspleje med fokus på den demensramte og dennes pårørende kan gribes an. Bliv klogere på, hvilke udfordringer der er på dagsordenen i Danmark og Tyskland, og oplev en række teknologier, som du kan afprøve i din danske eller tyske praksis.

Program


09:00 Registrering og morgenbrød

09:30 Velkomst  v/ Henrik Klode, IntelligentCARE by ANYgroup, Lars Jessen, Life-Partners og Simone Petersen, Welfare Tech

09:55 Strategisk implementering af velfærdsteknologier på demensområdet v/ Aabenraa Kommune

10:20 Økonomiske gevinster ved centralisering af udbredelse velfærdsteknologi til plejeområdet v/ Hedensted Kommune  

10:45 Debat om mulighederne for at anvende erfaringer fra pionerkommunerne i såvel Danmark som Tyskland. Oplægsholderne debatterer med repræsentanter fra IntelligentCARE by ANYgroup, Life-Partners og Kompetenzzentrum Demenz Schleswig-Holstein.

11:00 Præsentation af løsninger, der kan opleves i en markedsplads. En række velfærdsteknologiske virksomheder præsenterer såvel implementerede og nye produkter til demens- og plejeområdet.

11:30 Markedsplads, netværk og frokost. Mød nye samarbejdspartnere og netværkspartnere i Demantec-projektet.

12:30 Inddragelse af pårørende via samarbejde med kommunerne v/ Komiteen for Sundhedsoplysning

12:55 Situationen for de pårørende i Tyskland, hvordan kan rådgivning udformes v/ Kompetenzzentrum Demenz Schleswig-Holstein

13:20 Markedsplads, netværk og kaffe. Få indblik i ny og testet velfærdsteknologi, del erfaringer og få nye kontakter.

 


Offentliggørelse af billeder og video fra Welfare Techs arrangementer og aktiviteter

Bemærk! Ved tilmelding til dette arrangement giver du samtidigt tilladelse til, at Welfare Tech må offentliggøre billeder og video fra arrangementet, hvor du er på. Læs mere om offentliggørelse af billede og video.

Information

Sted:

Rådhuset Aabenraa, Byrådssalen
Skelbækvej 2
Aabenraa

Dato, Start:

13.06.2018
kl. 09:00

Dato, Slut:

13.06.2018
kl. 14:00

Arrangør:

IntelligentCare by ANYgroup, Life-Partners og Welfare Tech

Pris:

Deltagelsen er gratis.

Mere info:

Der vil være mulighed for simultantolkning

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png