Dialogmøde: Forebyggelse og adfærdsændring med digitale løsninger

Kom i dialog med virksomheder med digitale løsninger og services til sundhedsfremme og forebyggelse tæt på borgeren og på tværs af sektorer.

Erhvervsakademiet Lillebælt

Seebladsgade 1

5000 Odense C

Start: 14.03.2018 | kl. 09:00

Slut: 14.03.2018 | kl. 14:00

Forekomsten af kroniske sygdomme som diabetes, hjerte-kar-sygdomme og kræft er høj. Det er dyrt at behandle patienter, og der er stort pres på det danske sundhedsvæsen. For at imødekomme det stigende pres skal fremtidens sundhedsindsatser i højere grad end hidtil fokuseres på sundhedsfremme og forebyggelse. Ifølge KL (Kommunernes Landsforening) er tiden inde til at opgaven for borgerens sundhed skal forankres i borgernes nærmiljø med kommuner og praktiserende læger i tæt samarbejde med specialister på sygehusene.

Der er mange faktorer, der spiller ind på folkesundheden. Kost, rygning, alkohol og motion er velkendte faktorer, men også mental - og social sundhed har stor betydning. Der mangler generelt ikke viden om, hvad der er sundt. Men det er utrolig svært at ændre folks vaner. Derfor er der brug for løsninger, som sundhedsapps og andre digitale løsninger, som kan motivere og fastholde folks livsstilsændringer hen imod en sundere livsstil. Der er også brug for services, som kan tilrettelægge tværsektorielle data, så de kan anvendes til tidlig opsporing på tværs af sektorer. Her kommer begreberne big data, maskinlæring og kunstig intelligens på banen.

Invitation til dialogmøde

Er forebyggelse og sundhedsfremme på jeres agenda i din kommune, på dit sygehus, i din region eller interesseorganisation? Og kan du nikke genkendende til nedenstående emner?

  • Tidlig opsporing
  • Forebyggelige indlæggelser
  • Det borgernære sundhedsvæsen
  • Forebyggelse på tværs af sektorer

Hvis ja, så er Dialogmødet noget for dig.

Formål

Dialogmødet inviterer til dialog, erfaringsudveksling og netværksudbygning mellem private og offentlige aktører.

Målgruppe

Odense Kommune, CoLab Odense, Erhvervsakademi Lillebælt (EAL) og Welfare Tech inviterer i fællesskab kommuner, sygehuse, videninstitutioner, virksomheder, interesseorganisationer og andre interesserede til dialogmøde om digitale løsninger målrettet sundhedsfremme og forebyggelse.

Løsninger

Vi har inviteret en række virksomheder med løsninger, der motiverer til sundhedsfremme og forebyggelse, til at præsentere deres løsninger og komme i dialog med jer. Du vil også møde nogle af deres samarbejdspartnere (kunder, projektsamarbejdere, forskere mfl.), som har erfaring med løsningerne.

Virksomhederne har løsninger til screening, registrering og monitorering af sundhedsparametre som kost, rygning, alkohol, motion, søvn og mental sundhed. Samt løsninger, der fremmer social sundhed. De har services, som understøtter jeres arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme for såvel borgere som patienter. Blandt andet ved brug af virtuel reality. Og de har services, som kan prædiktere en forebyggelig hændelse med maskinlæring på tværs af sektorer.

Virksomhedernes oplæg vil komme ind på:

  • Formål med løsningen og målgruppe
  • Implementering og forankring
  • Motivation og fastholdelse
  • Dataregistrering og datadeling

Mød følgende virksomheder:

Program

Programmet består af to inspirationsoplæg og 7 dialogmøder med virksomhederne. Du vil besøge hver virksomhed i en gruppe med andre deltagere á 20 minutters varighed.

09:00-09:30 Ankomst, morgenmad og netværk

09:30-09:40 Velkomst v/ Jerry Vinther, Viden- og Udviklingschef ved Videncenter for Velfærdsteknologi, Erhvervsakademi Lillebælt

09:40-10:00 Forebyggelse – hvorfor og hvordan v/ Marie Langmach, Projektleder, Kræftens Bekæmpelse

10:00-10:20 Første dialog

10:20-10:40 Anden dialog

10:40-10:50 Kaffepause

10:50-11:10 Tredje dialog

11.10-11:30 Fjerde dialog

11.30-12.10 Frokost og netværk

12:10-12:30 Det datadrevne borgernære sundhedsvæsen v/ Managementkonsulent Susie Wagner, Sundhedsinformatiker & ’eMBA’ fra Infocura.

12:30-12:50 Femte dialog

12:50-13:10 Sjette dialog

13:10-13:30 Syvende dialog

13:30-14:00 Opsamling og kaffe

Baggrund

Dialogmødet afholdelse i forbindelse med InnoEvent, som er en årligt tilbagevendende innovationsevent som finder sted i uge 11. Under InnoEvent deltager studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt, University College Lillebælt og Syddansk Universitet, hvor de arbejder i tværprofessionelle grupper med konkrete cases, leveret af sundhedssektoren for at skabe innovative løsninger.

I 2018 er det overordnede tema ”Forebyggelse, adfærdsændring og livsstil”. De studerende vil arbejde med cases der omhandler: Diabetikere med en psykiatrisk diagnose; Røgfri kommune; Overvægt efter graviditet og Hvordan man kan arbejde med den data, vi producerer.

Hvis du har spørgsmål, kontakt Jeannette Eis på jeeis@welfaretech.dk T. 2149 8719 eller Katrine Schousbøll Leth på ksle@odense.dk T. 3012 2334.


Offentliggørelse af billeder og video fra Welfare Techs arrangementer og aktiviteter

Bemærk! Ved tilmelding til dette arrangement giver du samtidigt tilladelse til, at Welfare Tech må offentliggøre billeder og video fra arrangementet, hvor du er på. Læs mere om offentliggørelse af billede og video.

Information

Sted:

Erhvervsakademiet Lillebælt
Seebladsgade 1
Odense C

Dato, Start:

14.03.2018
kl. 09:00

Dato, Slut:

14.03.2018
kl. 14:00

Arrangør:

Odense Kommune, CoLab Odense, Erhvervsakademi Lillebælt (EAL) og Welfare Tech

Pris:

Gratis. No-show gebyr 500 kr.

Mere info:

Tilmelding senest d. 9. marts 2018. 

Kontakt

Katrine Schousbøll Leth

Udviklingskonsulent ved Center for Velfærdsteknologi

Odense Kommune

M: +45 3012 2334

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png