Hvordan bruges musik og billeder til gavn for mennesker med demens - Kolding

ARRANGEMENTET ER AFLYST.

Kolding Hus, Chr. D. 3.s Kapel

Koldinghus 1

6000 Kolding

Start: 14.11.2018 | kl. 13:00

Slut: 14.11.2018 | kl. 15:30

MusiCure fortæller om audiovisuel stimulations påvirkning på mennesker med en demenssygdom. Bliv inspireret når demenskonsulenten deler eksempler fra hverdagen.

I årevis har Alzheimerforeningen, Ældresagen og ældreplejen over hele landet haft øget fokus på arbejdet med demente. Der er bevilliget midler fra den offentlige pulje til at skabe tiltag og projekter, der skal skabe den bedst mulige livskvalitet for mennesker med demens.

Et roadshow i oktober og november sætter fokus på, hvordan audiovisuel stimulation positivt kan påvirke mennesker med demens.

30. okt. 2018 | 13:00 - 15:30 | Odense - læs mere

6. nov. 2018 | 13:00 - 15:30 | København - læs mere

14. nov. 2018 | 13:00 - 15:30 | Kolding - læs mere

15. nov. 2018 | 13:00 - 15:30 | Aalborg - læs mere

Rundt om i landet arbejdes der med projekter, hvor bl.a. musik bruges til at skabe velvære, billeder bliver brugt til at vække minder og støtte den gode samtale og bevægelse bruges i form af eksempelvis erindringsdans. Vi laver mad sammen, fordi det stimulerer vores lugtesans ect. Mange steder tilstræber man at fastholde hverdagsaktiviteter ved at bruge sanserne. Denne måde at arbejde på støtter den demente i at opretholde en værdig hverdag med en så stabil døgnrytme som muligt. Vi ved, at når hukommelsen svigter kan vi med fordel arbejde via sanserne, netop fordi kroppen husker.

Wellness Nordic og Welfare Tech har i samarbejde med MusiCure og BRANE valgt at sætte fokus på, hvordan musik, billeder og påvirkning af sanserne kan skabe ro, tryghed og afslapning samt, hvordan musik i nogle tilfælde kan nedbringe forbruget af beroligende medicin.

Du vil møde komponist og producer, Niels Eje og direktør, Inge Eje, fra Musicure, der gennem de sidste 20 år primært har arbejdet med specielt produceret musik og udvalgte naturlyde, som har dokumenteret positiv effekt på patienter og demensramte borgere. Niels og Inge Eje vil gennem udvalgte forskningsprojekter og studier fortælle om deres resultater og erfaringer.Musicure har desuden vundet en pris for deres mangeårige indsats på området, se mere her.

Tina Kjeldsen, er demenskonsulent, de sidste 16 år med speciale i mennesker med demens og deres pårørende. Tina Kjeldsen præsenterer på levende og forunderlig vis eksempler på, hvordan musik, støj og lyde bevidst eller ubevidst påvirker vores adfærd og den bagvedlæggende personlighed. Tina benytter sig bl.a. af livshistorien.

I pausen vil MusiCure demonstrere deres musikpude. Puden bruges på eksempelvis plejecentre i arbejdet med demente, hvor musikken skaber ro og velvære samt bidrager til at skabe en behagelig atmosfære. Wellness Nordic demonstrerer deres Gyngestol og Fiberdyne, der med sin vægt skaber ro og tryghed. Du vil opleve, hvordan gyngning påvirker sanserne. Begge dele benyttes sammen og hver for sig hos borgere, der er urolige, angste, har svært ved at sove eller er udadreagerende. BRANE vil demonstrere DEMOS-10. DEMOS-10 er et nyt system, der består af en lille sensor som registrere aktivitetsniveau. Systemet bruges til at måle døgnrytmen hos urolige og demente borgere. Over få dage udskrives den aktuelle døgnrytme, hvorved der opnås et konkret overblik af de målte døgn. Plejen bruger denne viden til hurtigere at lave tiltag, der støtter døgnrytmen bedst muligt.

Målgruppe

Workshoppen henvender sig til alle, der arbejder med mennesker med en demenssygdom eller demenslignende symptomer. Du vil få ny viden og idéer til, hvordan du kan skabe demensvenlige omgivelser med lyd, billeder og ved at bruge livshistorie på din institution til glæde for dig og borgerne.

Program

13.00 Velkommen v. Welfare Tech og Wellness Nordic

13.10 MusiCure v. komponist og producer, Niels Eje og direktør, Inge Eje

 • Baggrund for MusiCure - skabelse og international forskning - Udvikling og forskning gennem mere end 20 år
 • Behandling af demens med musik og audiovisuel stimulation - Studier og undersøgelser på plejecentre i Danmark
 • MusiCure Puden og dens virkning på demente - Et redskab til mental og fysisk stimulation
 • Eksempler på anvendelse og evaluering af praktisk implementering - Musik og naturfilm i sanserum
 • Spørgsmål fra deltagerne

14.10 Pause med sandwich og udstilling. Mød:

14.40 Demenskonsulent, Tina Kjeldsen giver hverdagseksempler på, hvordan adfærden påvirkes af ubevidste lyde og musik

 • Case fra hverdagen, præsentation af Gnavpot
 • Discovery  - Mennesket med en historie
 • Hvilken betydning har din personlige danmarkshistorie
 • Hjernen - musik - stress - hvor sker det henne? og hvad sker der?
 • Oldemor synger - der er altid en historie
 • Spørgsmål fra deltagerne

15.25 Afrunding og tak for i dag

Dette arangement er en del af et 'roadshow', som også besøger Odense, København og Aalborg.


Offentliggørelse af billeder og video

Bemærk! Ved tilmelding til dette arrangement giver du samtidigt tilladelse til, at Welfare Tech må offentliggøre billeder og video fra arrangementet, hvor du er på. Læs mere om offentliggørelse af billede og video.

Information

Sted:

Kolding Hus, Chr. D. 3.s Kapel
Koldinghus 1
Kolding

Dato, Start:

14.11.2018
kl. 13:00

Dato, Slut:

14.11.2018
kl. 15:30

Arrangør:

Wellness Nordic og Welfare Tech i samarbejde med MusiCure og BRANE

Pris:

Gratis, men tilmelding er nødvendigt.

Mere info:

Tilmeldingsfrist er den 9. november 2018

Dette arrangement er en del af et 'roadshow', som også besøger Odense, København og Aalborg

Kontakt

Louise Knudsen

Produktspecialist – Ergoterapeut

Wellness Nordic

T: +45 5388 5650

Download vCard

Kontakt

Krista-Blaabjerg_NY.jpg

Krista Ebsen Blaabjerg

Chef for medlemsservice og kommunikation

Welfare Tech

Netværk og matchmaking

T: +45 3139 7892

LinkedIn

Skype id : krista.blaabjerg2

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png