Tendenser i det nederlandske hospitals- og plejemarked

Præseminar: Udforsk forretningsmulighederne for hospitals- og plejeteknologi på det nederlandske marked, og få konkrete råd til at indfri dit eksportpotentiale.

Welfare Tech

Forskerparken 10H

5230 Odense M

Start: 15.11.2018 | kl. 12:00

Slut: 15.11.2018 | kl. 16:00

Danmark og Nederlandene har stærke handelsbånd. Danske producenter har et positivt omdømme i Nederlandene, og der er mange lighedstræk mellem forretningskulturen og den generelle mentalitet i de to lande. Danske produkter, der særligt har succes i Nederlandene, findes indenfor sundhedsteknologi, ICT-løsninger til behandlings- og plejesektoren samt hjælpemidler til hjemmebrug.

Den 15. november 2018 inviterer Welfare Tech i samarbejde med The Trade Council og Danmarks ambassade i Nederlandene til et præseminar om tendenserne på det nederlandske hospitals- og plejemarked.

Som deltager vil du fra eksperter på området få dybdegående indsigt i:

  • Landenes sundhedssystemer med fokus på hospitals- og plejesektoren
  • Pengestrømme, indkøbsprocesser og udbud/integrerede udbud
  • Markedsforhold som teknologiparathed og krav til certificeringer og tests
  • Konkrete forretningsmuligheder og hvordan du kan gribe dem
  • Handel med agenter, distributører, direkte, kommuner og sundhedsforsikringer

Du får derudover mulighed for at sparre med andre danske virksomheder, der enten allerede er tilstede på det nederlandske marked, eller er interesserede i at være det, samt direkte kontakt til aktører, der kan hjælpe dig på markederne.

Målgruppe

Danske virksomheder og interessenter, der ønsker indsigt i den nederlandske sundhedssektor, særligt indenfor hospitals- og plejersektoren.

Program

12:00    Registrering og sandwiches

12:30    Velkomst v/ Welfare Tech og Væksthus Syddanmark

12:35    Præsentationsrunde af deltagere

12:50    Oplæg af Mathilde H. Nielsen, Handelsattaché på den danske ambassade i Haag; "Nederlandene: Kulturen, handelsforholdene og sundhedspolitikker"

13:10    Oplæg af Ron de Graaf, Director i Seijgraaf Advies Group BV: "Den nederlandske sundhedssektor og dens forretningsmuligheder"

13:50    Netværkspause

14:15    Oplæg af Ron de Graaf, Director i Seijgraaf Advies Group BV: "Den nederlandske sundhedssektor og dens forretningsmuligheder"

15:00    Væksthuset og The Trade Council præsenterer programmer og muligheder for  samarbejde

15:15    Ambassaden i Haag fortæller om deres ydelser til danske virksomheder 

15:30    Afrunding

Oplægsholdere med årtiers erfaring i den nederlandske sundhedssektor

Ron de Graaf, Director, Seijgraaf Advies Group BV
Ron de Graaf har arbejdet i mere en 30 år med sundhedssektoren og har et bredt og dybt kendskab til området. Han er tilknyttet flere internationale organisationer indenfor sundhedssektoren, samt den danske ambassades handelsafdeling på sundhedssiden og den østrigske ambassade i Nederlandene.

Mathilde Henriques Nielsen, Handels Attaché, Den Danske Ambassaden i Haag
Mathilde Nielsen har dybt kendskab til den nederlandske forretningskultur og landet. Hun er sundhedsansvarlig på ambassaden i Haag og har været bosat i landet i mere end 20 år.

Michael Nørregaard, Internationaliseringsrådgiver, Udenrigsministeriet, Region Syddanmark
Michael Nørregaard er forhenværende leder af handelsafdelingen på ambassaden i Haag og har blandt andet haft sundhedssektoren som fokusområde. Han har tilbragt 23 år i Nederlandene og haft 9 års virke i Udenrigstjenesten.


Offentliggørelse af billeder og video

Bemærk! Ved tilmelding til dette arrangement giver du samtidigt tilladelse til, at Welfare Tech må offentliggøre billeder og video fra arrangementet, hvor du er på. Læs mere om offentliggørelse af billede og video.

Information

Sted:

Welfare Tech
Forskerparken 10H
Odense M

Dato, Start:

15.11.2018
kl. 12:00

Dato, Slut:

15.11.2018
kl. 16:00

Arrangør:

Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi, The Trade Council, Væksthus Syddanmark & Danmarks ambassade i Nederlandene

Pris:

Gratis, no-show gebyr på 500 kr.

Mere info:

Seneste tilmelding er den 8. november 2018 kl. 12:00

Kontakt

Michael Nørregaard

Virksomhedsrådgiver

Væksthus Syddanmark

T: +45 6197 9257

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png