Årsmøde i Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet

Ledelse og organisering af det danske sundhedsvæsen – nu og ti år frem.

Best Western Plus Hotel Svendborg

Centrumpladsen 1

5700 Svendborg

Start: 24.04.2019 | kl. 13:30

Slut: 26.04.2019 | kl. 12:00

Ledelse og organisering af sundhedsvæsenet har altid fyldt meget både i den faglige verden, den politiske verden og i forskning og uddannelse. Samtidig er det et kernevelfærdsområde i Danmark, som mere eller mindre altid er i top 3 over politiske emner. Der udgives rapporter, bøger, publikationer, gennemføres større og mindre projekter, afholdes kurser, og alle ansatte i sundhedsvæsenet har en holdning til emnet.

Ledelse og organisering bør først og fremmest ses i sammenhæng med at skabe de bedst mulige betingelser og rammer for at tilbyde patienter og borgere det bedste sundhedsvæsen, præget af høj faglig kvalitet, sammenhæng, service, og samtidig sikre medarbejderne et godt arbejdsmiljø i bredeste forstand. Kan man forestille sig, at borgerne og patienterne i højere grad bestemmer i sundhedsvæsnet, og hvad menes med dette? Hvordan med ressourcer, budgetansvar, fagligt ansvar og innovation?

Den kliniske hverdag er for mange patienter og ansatte præget af kompleksitet. Nye IT-muligheder, og anden ny teknologi kan måske bidrage til at skabe mere og nemmere sammenhæng.

Hvad med evidens og data for, hvad der virker i forhold til organisering og ledelse? Skal og kan vi i højere grad forandre på basis af data, eller skal ændringer ske ud fra politiske hensyn og ønsker? Der er selvfølgelig forskel på niveauer - taler vi om fx kliniske enheder, kommuner, almen praksis, regioner og andre aktører? Det er i sagens natur væsentligt. Vi står over for en række kendte udfordringer, som muligvis alle kender til. Er en ny organisering og ledelse svaret på nogle af løsningerne?

Ved DSS-årsmøde i 2019 tages temperaturen på, hvad der kommer til at ske på sundhedsområdet, og der vil blive drøftet ny viden og meget andet. DSS vil prøve at se 10 år frem, og der er næppe nogle, som er i tvivl om, at sundhedsvæsenet har udviklet sig markant i 2029. Udover spændende og lærerige oplæg, har du mulighed for selv at komme med input og synspunkter – både i formelle og uformelle rammer. Og hvem ved? Måske der er rigtig meget nyt? Et folketingsvalg nærmer sig, og flere centrale aktører arbejder med et bud på fremtidens ledelse og organisering af sundhedsvæsenet.

Målgruppe

Årsmødet er tværfagligt og henvender sig til aktører i sundhedsvæsenet, herunder ledere og mellemledere på alle niveauer samt sundhedsfaglige personer med interesse for emnet. Oplæggene retter sig mod hospitaler/sygehuse, psykiatrien, primærsektoren, praktiserende læger, regioner, kommuner samt private virksomheder, organisationer og styrelser.

For mere information om årsmødet i DSS se her. 

Information

Sted:

Best Western Plus Hotel Svendborg
Centrumpladsen 1
Svendborg

Dato, Start:

24.04.2019
kl. 13:30

Dato, Slut:

26.04.2019
kl. 12:00

Arrangør:

Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet

Pris:

Pris for DSS-medlemmer: 4.995 kr. Pris for ikke-medlemmer: 5.995 kr. Priserne er inklusive overnatning og forplejning

Mere info:

Tilmeldingsfrist er den 16. april 2019

Kontakt

Karin Clausen

DSS Sekretariat

Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet

T: +45 27 21 91 07

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png