Dialogmøde og netværk om videokonsultationer og skærmbesøg

Arbejder du med videokonsultationer og skærmbesøg på social- og sundhedsområdet? Og har du brug for overblik og samarbejdspartnere? Så vær med den 26. april.

Syddansk Sundhedsinnovation

Forskerparken 10G

5230 Odense M

Start: 26.04.2019 | kl. 09:00

Slut: 26.04.2019 | kl. 16:00

Både i regionerne og kommunerne er der lige nu stærk fokus på at få implementeret videokonsultationer og skærmbesøg inden for en række fagområder såvel som på tværs af sektorer, hvor borgerne bevæger sig. Det gælder både på det somatiske og det psykiatriske område, men i høj grad også i hjemmeplejen, hvor besøg erstattes med ’tryghedskald’. 

Der er efterhånden rigtig mange løsninger på markedet, der kan forskellige ting, og som kan komplimentere hinanden på forskellig vis. Men tilgangene til teknologierne er forskellige fra såvel private som offentlige aktørers side, og der er behov for videndeling om fordele, ulemper og perspektiver. Der er nemlig allerede mange erfaringer i kommuner og regioner, som andre med fordel kan bygge videre på.

På dialogmødet og i netværket om videokonsultationer og skærmbesøg kan du være med til at sætte fokus på muligheder, både organisatorisk og teknisk, såvel som samarbejder, der kan sætte skub i implementeringen af skærmløsninger og videokonsultationer.

NB: Netværksgrupper om videokonsultationer og skærmbesøg sættes i gang fra kl. 09.00-11.00. Selve dialogmødet foregår fra kl 11.00-16.00.  Du kan tilmelde dig både dialogmødet og/eller netværksmødet via tilmeldingslinket.

Læs også 5 takeaways fra konference om videokonsultation og 3 hurtige til at komme i gang

Formål

Formålet med dialogmødet og netværksgrupperne er at skabe en platform for erfaringsudveksling og videndeling om nuværende og kommende velfærdsteknologiske løsninger, så de bedste løsninger udvikles og implementeres.

Målgruppe

Kommuner, sygehuse, regioner, vidensinstitutioner, virksomheder, interesseorganisationer og andre interesserede i emnet.

Løsninger og produkter

Du vil møde en række virksomheder og nogle af deres samarbejdspartnere (eksempelvis offentlige kunder), som har erfaringer med deres løsninger. Virksomhederne bliver annonceret i løbet af marts måned.

Program for igangsættelse af netværksgrupper

09:00 Ankomst og morgenmad og velkomst

09:30 Rammer for netværksgrupper

10:00 Etablering af grupper og planer for det næste år

Igangsættelse af netværksgrupper afsluttes kl. 11.00.

Obs: Det er uforpligtende at deltage ved opstartsmødet for netværksgrupperne.

Program for dialogmødet om videokonsultation og skærmløsninger

Programmet består primært af to oplæg i plenum og cirka 12 dialogmøder med leverandører og deres samarbejdspartnere. Oplæggene vil fokusere på rammer for brug af forskellige løsninger og inspirationscases. Du vil besøge hver virksomhed i en mindre gruppe af deltagere. Du kan også deltage i digital matchmaking i løbet af dagen. Link til match making sendes til deltagerne før arrangementet.

11:00 Registrering, forfriskning og frit netværk og besøg i udstillingen

11:30 Velkomst v/ Welfare Tech

11:35 Hvor er vi i kommunerne og regionerne? Og hvor er vi på vej hen?
v/ Lone Høiberg og Peder Illum, MedCom
Der er allerede mange erfaringer i kommuner, regioner og lægepraksisser, som vi skal bygge videre på og accelerere. Der er aktuelle tilbud om at være en del af udviklingen bl.a. via store projekter og dermed sætte dagsordenen for fremtidens løsninger. Løsninger der kommer borgerne til gode, samtidigt med at medarbejderne får bedre arbejdsgange med mest muligt tid til kerneopgaven.

12:00 Dialogmøder hos udstillere

13:00 Frokost, netværk og besøg i udstillingen

13:50 Dialogmøder hos udstillerne

14:50 Kaffepause

15:00 Facilitering af matchmaking

15:40 Oplæg og afrunding af dagen - Emne og oplægsholder er ikke bekræftet

Arrangementet slutter kl 16:00.

Hvad er et Welfare Tech-dialogmøde?

På Welfare Tech-dialogmøder zoomer vi ind på det centrale i et social- eller sundhedsemne, hvor velfærdsteknologi kan bidrage. Det kan f.eks. være det nære sundhedsvæsen, medicinhåndtering, skærmbesøg eller sundhedsfremme. Der vil være korte faglige oplæg og mere tid til at se og røre løsninger, som virksomheder sammen med offentlige parter fremviser og går i dialog med deltagerne om. Viden, teknologi, offentlig praksis og implementering er omdrejningspunktet, og alle deltageres kompetencer og erfaringer bliver sat i spil.

Information

Sted:

Syddansk Sundhedsinnovation
Forskerparken 10G
Odense M

Dato, Start:

26.04.2019
kl. 09:00

Dato, Slut:

26.04.2019
kl. 16:00

Arrangør:

Welfare Tech

Pris:

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt.

Mere info:

Tilmeldingsfrist er den 22. april 2019, kl. 16:00

Via tilmeldingslinket vælger du, hvorvidt du vil deltage i hele dagen eller blot igangsættelse af netværk eller dialogmødet.

Kontakt

Krista-Blaabjerg_NY.jpg

Krista Ebsen Blaabjerg

Seniorkonsulent

Welfare Tech

Netværksudvikling og eventkoordinering

T: +45 3139 7892

LinkedIn

Skype id : krista.blaabjerg2

Kontakt

Else-Marie Lønvig

Direktør

Sundhedsekspressen

T: +45 5190 9692

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png