Smart Vagtplanlægning

Kom med, når Welfare Tech inviterer til et åbent arrangement, der skal skabe kontakt mellem brugere og udbydere af automatiserede løsninger til planlægning.

Welfare Tech

Forskerparken 10 H

5230 Odense M

Start: 05.12.2019 | kl. 10:00

Slut: 05.12.2019 | kl. 13:30

Vagtplanlægning er en tidsrøver, og derfor er der stor efterspørgsel på intelligente løsninger til vagtplanlægning i velfærdssektoren.

Kom og vær med, når Welfare Tech inviterer til Smart Vagtplanlægning den 5. december. Arrangementet er åbent for alle, og målet er at skabe kontakt mellem brugere og udbydere af automatiserede datadrevne løsninger til vagtplanlægning.

Arrangementet er for alle, der oplever udfordringer med vagtplanlægning samt videns- og uddannelsesinstitutioner, der har den nyeste viden eller arbejder med fremtidens medarbejdere på pleje- og sundhedsområdet.  

Arrangementet er en del af Walfare Techs projekter VIND og VISE, men er åbent for alle.

Arrangement kickstarter nyt netværk

Ved det åbne arrangement Smart Vagtplanlægning den 5. december lægges grundstenen til et netværk, hvor kontakten mellem brugere og leverandører af intelligente vagtsystemer udbygges. Henover vinteren afholdes yderligere tre arrangementer, hvor kun medlemmer af Welfare Tech inviteres.   

Formålet med netværket er at belyse de udfordringer, medarbejdere og vagtplanlæggere møder i hverdagen. Ved arrangementerne bliver der præsenteret løsninger, der er tilpasset nutidsbilledet i pleje- og sundhedssektoren. Desuden vil uddannelsesinstitutionerne på området beskrive fremtidens medarbejdere og deres behov.

Fokuspunkter for netværket for Smart Vagtplanlægning

Løsningerne i netværket vil blandt andet have fokus på:

  • Medarbejderinddragelse og -fastholdelse
  • Fremtidens medarbejdere og ledere
  • Automatisering og intelligent brug af data
  • Ressourceforbrug og kørsel
  • Hurtigt skiftende arbejdsopgaver
  • Forskellige kompetencer hos medarbejderne

Målgruppe for Smart Vagtplanlægning

For både arrangementet den 5. december og de efterfølgende netværksmøder vil målgruppen være ledere og medarbejdere, der arbejder med vagtplanlægning samt udbydere af løsninger og uddannelsesinstitutioner, der har den nyeste viden på området.

Formål med dagen

Arrangementet skal kickstarte netværket Smart Vagtplanlægning. Formålet er at skabe netværk og mulige samarbejdsrelationer. På dagen sætter vi spot på nuværende og kommende udfordringer og løsninger inden for digital datadreven vagtplanlægning.

Program

10:00 – 10:20 Ankomst, kaffe og the

10:20 – 10:30 Velkomst v/ Welfare Tech. 

Vicedirektør Søren Parmar-Sielemann byder velkommen og fortæller om et par af Welfare Techs igangværende projekter, hvor ikke-kliniske data  - ligesom ved elektronisk vagtplanlægning - er et bærende element.

10:30 – 11:45 Oprids af nutidsbilledet - udfordringer nu og i fremtiden. 

Ved lektor Thomas Stidsen, DTU, som har været en del af tre projekter om mandskabsplanlægning. Og ph.d.-studerende Elin Bodvarsdottir, der arbejder på projektet ”Fleksibel sygeplejerske-vagtplanlægning”

11:45 – 12:30 Frokost og netværk

12:30 – 13:15 Pitch fra leverandører af intelligent vagtplanlægningsløsninger. Spørgsmål fra deltagere. 

13:15 – 13:30 Præsentation af de kommende arrangementer i netværket Smart Vagtplanlægning.  

Arrangementer om Smart Vagtplanlægning:

Henover foråret 2020 vil Welfare Tech invitere til en række arrangementer, hvor udfordringer og mulige løsninger inden for Smart Vagtplanlægning bliver uddybet. Fokus vil bl.a. være på:

  • Medarbejderinddragelse og fastholdelse af medarbejdere.
  • Opgaven at håndtere stor logistik. Hvad kan automatiseres, og hvordan anvendes data intelligent og effektivt.
  • Hvad findes der på markedet, hvad skal udvikles og afprøves, før vi er i mål?

Disse arrangementer er kun for medlemmer af Welfare Tech.

Andre projekter med ikke-kliniske data

Welfare Tech arbejder i forvejen med en række andre projketer, der involverer ikke-kliniske data. Første arrangement af Smart Vagtplanlægning afvikles i regi af projekterne VIND og VISE. Projektet VIND - VelfærdsInnovation med Nyttige Data - styrker danske virksomheder med datadrevet forretningsudvikling inden for sundhed og velfærd.

Projektet VISE - VelfærdsInnovation for Sundt Erhvervsfremme - skal styrke danske virksomheders konkurrencekraft inden for sundhed og velfærd gennem fem innovationspartnerskaber.

Kontakt projektleder Søren Parmar-Sielemann, tlf. 2932 7470 eller mail: smps@welfaretech.dk og hør mere om Welfare Techs innovationsmuligheder inden for ikke-kliniske data.

Information

Sted:

Welfare Tech
Forskerparken 10 H
Odense M

Dato, Start:

05.12.2019
kl. 10:00

Dato, Slut:

05.12.2019
kl. 13:30

Arrangør:

Welfare Tech

Pris:

Det er gratis at deltage. Der er et no-show gebyr på 250,- kr.

Kontakt

Randi_web.jpg

Randi Villebro

Konsulent

Welfare Tech

Netværk og matchmaking

T: +45 9320 2520

LinkedIn

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png