Møde i netværk for mobile robotter i sundhedssektoren

Kom med til næste netværksmøde i Netværk for Mobile Robotter i Sundhedssektoren, som finder sted den 16. maj 2019 i Odense.

Syddansk Sundhedsinnovation

Forskerparken 10 G

5230 Odense M

Start: 16.05.2019 | kl. 12:30

Slut: 16.05.2019 | kl. 16:30

RoboCluster afholder i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation og Danish Healthtech Netværk for Mobile Robotter i Sundhedssektoren. Netværket har til formål at skabe videndeling og matchmaking omkring mobile robotter på tværs af regioner, virksomheder og andre offentlige aktører inden for sundhedssektoren, hvor robotteknologien er en vigtig del af løsningerne til effektivisering af fremtidens sundhedsvæsen.

Har du en idé til ny arbejdsgruppe?

I Netværk for mobile robotter til sundhedssektoren er ønsket at gå i dybden med relevante emner i samarbejde med medlemmerne. Hertil oprettes forskellige arbejdsgrupper, som arbejder med et spændende emne. Tag din idé med på næste netværksmøde eller send en mail til Louise Halgaard Gotfredsen på lhg@rsyd.dk.

Program

12:30: Ankomst og kaffe

13:00: Velkomst - kort intro og dagens program
v/ Louise Halgaard Gotfredsen, Syddansk Sundhedsinnovation, Sarah Brandt, RoboCluster og Lene Vistisen, Danish Healthtech

13:05: Sjællands Universitetshospitals erfaringer med robotten OPTIMUS
v/ Johnny Petersen, Sjællands Universitetshospital og Lilian Hansen, Sjællands Universitetshospital

Automatiserings- og robotteknologi der understøttet logistik og transport af varer, er en vigtig del af effektiviseringen af fremtidens sundhedsvæsen. Men hvordan tænker man robotteknologi ind i eksisterende sygehusebyggeri? og hvilke muligheder og udfordringer er der?

13:45: Hvilken påvirkninger har indkøbet af mobile robotter på eksisterende og nybyggerier?
v/ Gulshan Din, projektleder, Region sjælland og Mikkel Viager, partner, Gain & Co

Tendensen i indkøb af mobile robotter til de danske hospitaler er steget markant indenfor de sidste par år. Men hvilke specifikke udfordringer eller konsekvenser følger der ved indkøb af robotterne? Hvilke påvirkningselementer skal der tages højder for ved eksisterende hospitalsbyggerier og nye hospitalsbyggerier?

14:30: Netværkspause med kaffe, te og kage

15:15: Herlev Hospitals erfaringer med indføring af AGV’er
v/ Kristian Bille, logistikkonsulent, Region Hovedstaden og Thomas Strecker Leitner, Rambøll MMG

I april 2017 blev den nye varemodtagelse på Herlev indviet - konceptet var, at alle leverancer fra regionens interne leverandører skulle komme på burer og håndteres i et automatisk varemodtagelsesanlæg før de blev kørt ud til modtagerne med AGV’er. Siden da er der sket meget, men i dag står AGV’erne stille.

16:00: Afrunding, tak for i dag og mulighed for at netværke

Arrangementet slutter kl. 16:30. 

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Der vil blive taget fotos på dagen til ekstern kommunikation. Ved deltagelse i netværksmødet accepteres dette. 

Information

Sted:

Syddansk Sundhedsinnovation
Forskerparken 10 G
Odense M

Dato, Start:

16.05.2019
kl. 12:30

Dato, Slut:

16.05.2019
kl. 16:30

Arrangør:

RoboCluster i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation og Danish Healthtech

Pris:

Deltagelse er gratis, men medlemsskab af RoboCluster er nødvendigt.

Mere info:

Ønsker du at blive medlem af Netværk for Mobile Robotter i Sundhedssektoren, skal du være medlem af RoboCluster. Er du allerede medlem af RoboCluster, kan du blot tilmelde dig arrangementet, hvorefter du automatisk er medlem af Netværk for Mobile Robotter i Sundhedssektoren. Læs mere om gratis medlemskab på RoboClusters hjemmeside her.

Kontakt

Sarah Brandt

Kommunikationsansvarlig

RoboCluster

T: +45 6550 1930

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png