Potentialet med 3D-print i sundhedssektoren

Få en status på anvendelse af 3D-print i sundhedssektoren. Innovationsnetværket Danish Healthtech inviterer til heldagskonference med oplæg og workshops om anvendelse af 3D-print i sundhedssektoren med eksempler på 3D-printede sundhedsprodukter i henholdsvis plast, metal og væv.

Teknologisk Institut

Kongsvangsallé 29

8200 Århus C

Start: 24.05.2019 | kl. 08:30

Slut: 24.05.2019 | kl. 16:00

Danish Healthtech samler tråden op fra det tidligere innovationsnetværk, Medtech Innovation, og arbejdet med anvendelse af 3D-print i sundhedssektoren. Forårets første aktivitet er et heldagsarrangement målrettet industrien, forskere og klinikere under overskriften: "Potentialet for anvendelse af 3D print i sundhedssektoren".

Dagen bringer virksomheder, forskere og klinikere sammen og giver en status på, hvad der p.t. er i gang indenfor feltet. Som deltager får du rig mulighed for at danne netværk og lægge grunden til nye samarbejder, som kan sætte yderligere gang i anvendelsen af 3D-printede produkter til sundhedssektoren. Formiddagen byder på en kort introduktion til 3D-print og oplæg med eksempler på anvendelse af 3D-print indenfor sundhedsområdet. Efter frokost afholdes tre parallelle workshops, som sætter fokus på 3D-printede produkter i henholdsvis plast, metal og væv. Alle tre under den fælles overskrift: ”Fra idé til realisering? – networking og arbejde med at konkretisere og etablere konkrete samarbejder”.

Se dagens program

Konferencen er arrangeret af Danish Healthtech i  samarbejde med Teknologisk Institut.

Innovationsnetværket Danish Healthtech har følgende partnere: Welfare Tech, LifeScience Innovation, Medtech Innovation Consortium, Copenhagen Healthtech Cluster, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

Danish Healthtech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Bemærk! Arrangørerne forbeholder sig ret til at dele deltagernes kontaktinformation på tværs af partnerne.

Information

Sted:

Teknologisk Institut
Kongsvangsallé 29
Århus C

Dato, Start:

24.05.2019
kl. 08:30

Dato, Slut:

24.05.2019
kl. 16:00

Arrangør:

Danish Healthtech i samarbejde med Teknologisk Institut.

Pris:

Gratis

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png