Det tyske marked for sundheds- og plejeteknologi - livestream

Livestreaming: Er dine produkter rigtige for det tyske marked? Og er du klar til at gå ind på det tyske marked? Få indsigt og information til at tage den første GO eller NO-GO beslutning.

Livestreaming

Egen computer

Start: 04.03.2019 | kl. 12:30

Slut: 04.03.2019 | kl. 16:00

Stigende udgifter til sundhedspleje og et voksende antal ældre presser det tyske samfund. 11,3% af Tysklands BNP, svarende til 4.330 EUR pr. borger, bruges i dag på sundhed og pleje. Og tallet er stigende. Det kalder på nye reformer og assisterende teknologier, der kan forbedre effektiviteten og egenmestring hos den enkelte. 

Denne livestreaming fra Norge, giver dig vigtig information om det tyske marked for sundheds- og plejeteknologi. Og indsigt til at tage den første GO eller NO-GO beslutning, om du skal starte aktiviteter på det tyske marked. Livestreamingen giver indblik i strukturen i det tyske sundhedsvæsen, reguleringsprocesserne og refusionssystemet, og tyske markedseksperter giver oplysninger, så du kan kvalificere mulighederne for at tage dit produkt videre til det tyske marked.

 • Hvordan er strukturen i det tyske sundhedsvæsen?
 • Hvad er udfordringerne i det tyske sundhedssystem?
 • Hvor åben er det tyske plejemarked for sundhedsteknologier?
 • Hvilke løsninger har de største potentialer?
 • Hvad er trendsne på det tyske sundhedsmarked?
 • Hvad er refusionsmodellen i Tyskland?
 • Hvad skal du overveje, før du går ind på det tyske marked?

Livestreamingen foregår på engelsk.

Hvis du vil deltage fysisk i seminaret, afholdes det også i København den 26. februar 2019.  

Læs mere og tilmeld dig seminar i Købehavn den 26. februar

Seminaret er arrangeret af fem nordiske klynger indenfor sundhed og pleje, som i samarbejde med den tyske klynge Gesundheitswirtshaft Hannover, arbejder for at bringe nordisk sundheds- og plejeteknologi til Tyskland under initiativet Danish Health & Care 4.0. Trin-for-trin tilbydes nordiske virksomheder indsigt og afklaring på det tyske marked, netværkskontakter og feedback fra markedseksperter.

Målgruppe

Seminaret henvender sig til virksomheder, der har interesse for eller søger afklaring omkring det tyske marked fro sundhed og velfærdsteknologi.

Program

 • Welcome and program overview
 • The German health care sector and model (main actors, healthcare structure)
 • Status of the German healthcare market and challenges for the actors (focus on Lower Saxony, homecare, nursing-home and hospital sector)
 • Trends of the German health care market (e.g. innovation, health card, professional employees)
 • Break
 • Entries to the German health care market (e.g.  where do you get certificates, aid regulation, contact to insurances)
 • What is the reimbursement model in Germany
 • What you need to consider when entering the German market?
 • Further opportunities within this project and how to participate

Digital Health & Care 4.0 – et “Go-to-Market” koncept i 6 trin

Markedsseminaret er den første aktivitet i en 6-trins model, der hjælper dig med at afklare, om du er klar til det tyske sundhedsmarked - nu eller senere. Seminaret giver dig et stærkt netværk, der kan tage dig de første skridt.

Trinene består af:

 1. Introduktionsseminar til det tyske marked
 2. Webinars med dybdegående kendskab til det tyske marked og den tyske erhvervskultur
 3. Deep Dive besøg på tyske sundheds- og plejeinstitutioner i Hannover, Tyskland
 4. MAST evaluering. Benchmark af dine produkter mod det tyske marked. 
 5. 1-til-1-markedsvalidering fra tyske eksperter: Hvad skal være dit næste skridt?
 6. Fælles nordisk udstilling på Altenpfege 2020 - feedback fra potentielle købere

Baggrund

”Nordiske løsninger på globale samfundsudfordringer” er et fælles Nordisk initiativ fra statsministrene i de fem nordiske lande, som identificerer og fremmer nordiske, bæredygtige løsninger til globale udfordringer. En kortlægning og analyse af nordiske styrker inden for sundhedsteknologi har identificeret bæredygtige hospitaler, intelligente digitale løsninger, assisterende teknologier og personlig pleje som nordiske styrkepositioner (Menon-rapport). 

Initiativets mål er at invitere resten af verden til at tage del i Nordens viden og erfaringer inden for disse områder, ved at samle virksomheder fra de fem nordiske lande til:

 • Styrke og kombinere viden og erfaring
 • Skabe mere komplette løsninger og stærke værditilbud til tyske interessenter
 • Kombinere indsatser for at få adgang til beslutningstagere og markedsmuligheder

Digital Health & Care 4.0 er finansieret under dette initiativ.

Nordic Solutions to Global Challenges (English subtitles) from Healthcare DENMARK on Vimeo.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png