Dialogmøde: Et sammenhængende sundhedsvæsen for diabetikere

Videndel med offentlige og private aktører, der på tværs af sektorer løfter indsatser på diabetesområdet.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Seebladsgade 1

5000 Odense C

Start: 13.03.2019 | kl. 09:30

Slut: 13.03.2019 | kl. 15:15

Diabetes er en stor udfordring for samfundet og for den enkelte patient, som ønsker at leve et liv med samme livskvalitet og livslængde som resten af befolkningen. Opgaven med at løfte udfordringerne ved diabetes lægges i høj grad ud til praktiserende læger og kommuner, hvor den før primært har ligget hos hospitalerne. Der er brug for nye måder at støtte patienterne, så de får et nært, relevant og sammenhængende forløb, hvor de har kontakt med såvel praktiserende læge, kommunale tilbud og behandling på hospitaler. Der er behov for videreuddannelse af personale, digital videndeling om patienter og meget mere, som vi ikke har fundet alle løsninger på. Landets nyindsatte Steno Diabetes vil bidrage til denne udvikling med bl.a. videreuddannelse og videndeling, og du kan på dette dialogmøde høre om deres rolle og om nogle kommuners og virksomheders bidrag til en god kvalitet i tilbuddene til patienterne.

Formål

Formålet med dialogmødet er at skabe en plaform for dialog, erfaringsudveksling og videndeling om nuværende og kommende velfærdsteknologiske løsninger samt netværksudbygning mellem private og offentlige aktører.

Målgruppe

Kommuner, sygehuse, regioner, vidensinstitutioner, virksomheder, interesseorganisationer og andre interesserede i emnet.

Løsninger og produkter

Du vil møde en række virksomheder og nogle af deres samarbejdspartnere (f.eks. offentlige kunder), som har erfaringer deres løsninger. Virksomhederne har produkter og løsninger til bl.a. screening, registrering af data, monitorering, videokonsultationer mv.

Du møder CGI, Curatec, HediaMedWareRoche Diabetes Care, RSP Systems og Tunstall
Listen over virksomheder opdateres til og med februar 2019.

Program

Programmet består primært af to oplæg i plenum og seks dialogmøder med leverandører og deres samarbejdspartnere. Du vil besøge hver virksomhed i en gruppe af deltagere. Du vil også få mulighed for at opleve, hvilke løsninger som studerende i Innoevent, der bliver afholdt lokationen, arbejder med. Vi holder dialogmødet på en vidensinstitution, som i denne uge afholder InnoEvent, hvor studerende arbejder tværfagligt i samarbejde med kommuner, hospitaler og virksomheder om at udvikle løsninger til et nært og sammenhængende sundhedsvæsen for bl.a. diabetikere.

09:30-10:00 Ankomst, morgenmad og netværk

10:00 -10:05 Velkomst
V/ Steno Diabetes Center Odense, Odense Kommune og Welfare Tech

10:05 -10:30 Steno Diabetes Center Odense som en del af Steno.dk
V/ Jan Erik Henriksen, Centerdirektør, MD, PhD, klinisk lektor, Steno Diabetes Center Odense

Få viden om, hvordan der via et samarbejde mellem regionerne og Novo Nordisk fonden er etableret en national indsats på diabetesområdet med henblik på at understøtte kvaliteten af behandling, pleje, forebyggelse, social støtte mv. til personer med diabetes. Steno diabetes center Odense har fokus på den kliniske kvalitet, et bredt forskningsperspektiv, samarbejdet på tværs af sektorer og udvikling af kompetencer bredt i hele regionen for sundhedsprofessionelle.

10:35-10:55 Første dialog
10:55-11:15 Anden dialog

11:15-11:35 Kaffe- og netværkspause

11:35-11:55 Tredje dialog
11.55-12:15 Fjerde dialog

12.15-13.20 Frokost- og netværkspause

13.00-13.20 I de sidste 20 minutter af frokostpausen tilbydes en rundvisning i InnoEvent hallen

13.20-13.45 Odense Kommunes indsatser på diabetesområdet
V/ Jette Sørensen, leder, Center for Sundhed og Forebyggelse, Odense Kommune 

Hør om Odense Kommunes indsatser på diabetesområdet, hvor forskellige indsatser kombineres, så borgeren er i centrum. Kommunens Center for Sundhed og Forebyggelse har en række tilbud målrettet borgere med type 2-diabetes, KOL og hjertesygdomme mv.. En indsats sættes i gang med en afklarende samtale med fokus på borgerens behov og ønsker. Blandt tilbuddene er hjælp til at ændre vaner i forhold til kost, rygning, alkohol samt tilbud om fysisk træning, vejledning i brug af medicin og hjælp til at finde et aktivt fællesskab. Fokus er på at styrke borgernes sundhedsmæssige handlekompetence og mestringsevne.

13:45-14:05 Femte dialog

14:05-14.25 Kaffe- og netværkspause

14:25-14:45 Sjette dialog
14:45-15:05 Syvende dialog

15.05-15.30 Afrunding og mulighed for videre uformel dialog 
Du kan tale videre med oplægsholdere, virksomheder og studerende.

Baggrund

Welfare Tech, Steno Diabetescenter på Odense Universitetshospital og Odense Kommune afholder dialogmøde i forbindelse med InnoEvent. InnoEvent er en årligt tilbagevendende innovationsevent som finder sted i uge 11. Under InnoEvent deltager studerende fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Syddansk Universitet, hvor de arbejder i tværfaglige grupper med konkrete cases, leveret af sundhedssektoren for at skabe innovative løsninger.

Arrangementet er finansieret af innovationsnetværket Danish Healthtech.

Offentliggørelse af billeder og video


Bemærk! Ved tilmelding til dette arrangement giver du samtidigt tilladelse til, at Welfare Tech må offentliggøre billeder og video fra arrangementet, hvor du er på. Læs mere om offentliggørelse af billede og video.

Information

Sted:

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Seebladsgade 1
Odense C

Dato, Start:

13.03.2019
kl. 09:30

Dato, Slut:

13.03.2019
kl. 15:15

Arrangør:

Welfare Tech, Steno Diabetescenter på Odense Universitetshospital, Odense Kommune og UCL

Pris:

Det er gratis at deltage men tilmelding er nødvendigt

Mere info:

Tilmeldingsfrist er den 11. marts 2019, kl. 12:00

Kontakt

Krista-Blaabjerg_NY.jpg

Krista Ebsen Blaabjerg

Chef for medlemsservice og kommunikation

Welfare Tech

Netværk og matchmaking

T: +45 3139 7892

LinkedIn

Skype id : krista.blaabjerg2

Kontakt

Katrine Schousbøll Leth

Udviklingskonsulent ved Center for Velfærdsteknologi

Odense Kommune

M: +45 3012 2334

Download vCard

Arrangementskalender

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png