CareWare Konferencedag: Selvhjulpen i hjemmet

Vil du vide mere om, hvilke teknologier og hjælpemidler, der kan sikre at vi alle kan klare os længst og bedst muligt i eget hjem? Så deltag på CareWare Konferencedag.

VIA University College Campus Aarhus N

Hedeager 2

8200 Aarhus N

Start: 14.11.2019 | kl. 09:00

Slut: 14.11.2019 | kl. 15:35

Denne dag sætter fokus på de hjælpemidler og teknologier, der kan gøre det muligt for mennesker med funktionsnedsættelser i videst muligt omfang at klare sig selv i hjemmet. Vi lever generelt længere og dermed er risikoen for sygdom og funktionstab større. Det stigende pres på den offentlige økonomi og manglen på SOSU'er kalder på nye og innovative løsninger, der kan sikre at vi alle kan klare os længst og bedst muligt i eget hjem.

Konferencedagen tager udgangspunkt i en borgers hverdag, og præsenterer eksempler på hjælpemidler og teknologier som fra morgen til aften kan understøtte selvhjulpenheden i daglige gøremål.

Program

09:00 Ankomst og registrering

09:30 Velkomst

09:45 Demensvenlige boliger
v/ Aster Schepel, læge, Forebyggende Medicin.

10:10 Teknologik
v/ Ole Dalsgaard Bach, bostøttemedarbejder, Aarhus Kommune.

Velfærdsteknologi: Hønen eller ægget. Et oplæg om TEKNOLOGIK, en kobling mellem logik og pædagogik, om hvad der skal til for at lykkedes med velfærdsteknologi i praksis, om værdighed og faglighed. Tanker og erfaringer fra dér, hvor teknologien først rigtig skal stå sin prøve – i hverdagen.  

10:35 Pause og gruppeinddeling

10:50 Produktpræsentationer i grupper - 1. runde (4 produkter)

11:50 Frokost

12:30 Produktpræsentationer i grupper - 2. runde (4 produkter)

13:30 Produktpræsentationer i grupper - 3. runde (4 produkter)

14:30 Kaffepause

14:45 Selvvisitation til madservice med tillid til borgerne
v/ Heidi Løvschall, Hjørring Kommune.

En implementeret digital løsning til selvvisitation til madservice, der har lettet arbejdsgangene hos Myndighed, understøttet de naturlig arbejdsgange og har inddraget brogerne. 

15:10 Borgernær sygepleje med fokus på velfærdsteknologi og hjælpemidler
v/ sygeplejerske Maria Bülow Køppen &  sygeplejerske Louise Arnbjerg, Klyngen Borgernær Sygepleje, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Et oplæg om, hvordan Klyngen Borgernær Sygepleje understøtter sygeplejerskerne i Aarhus Kommune til systematisk at vurdere borgers ressourcer i forhold til sygepleje, for herved at skabe øget effekt for borger samt sikre hensigtsmæssig brug af sygeplejeressourcer med maksimal inddragelse af hjælpemidler og velfærdsteknologi.

Produkter

Aarhus Kommune er medlem af Welfare Tech.

Billede: CareWare 

Information

Sted:

VIA University College Campus Aarhus N
Hedeager 2
Aarhus N

Dato, Start:

14.11.2019
kl. 09:00

Dato, Slut:

14.11.2019
kl. 15:35

Arrangør:

CareWare

Pris:

750,- DKK p.p. inklusiv forplejning

Kontakt

Søren Aalykke

Webmaster

CareWare

T: +45 6021 8476

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png