E-sundhedsobservatoriets årskonference 2019

Kom til E-sundhedsobservatoriets årskonference 2019, hvor planlæggere, praktikere og klinikere mødes over 2 dage for at lære om alt det nye, der rør sig i e-sundhedsmiljøet, nationalt såvel som internationalt.

Hotel Nyborg Strand

Østerøvej 2

5800 Nyborg

Start: 09.10.2019 | kl. 09:30

Slut: 10.10.2019 | kl. 14:30

Der vil som de tidligere år være en række plenumsessioner og et antal parallelspor med overordnede temaer.

I år er det overordnede tema for konferencen:

Hvordan bliver sundhedsvæsenet mere borgerdrevet?

Der er gennem mange år udtrykt ønsker om ”at sætte patienten i centrum” og skabe ”sammenhængende patientforløb” uden, at vi er nået helt i mål. Sidste skud er visionen om et velfungerende borgernært sundhedsvæsen. Digitaliseringen er i dag nået et niveau, hvor disse ønsker kan sættes i et nyt perspektiv: det borgerdrevne perspektiv. Borgerne er meget tæt på at få helt nye muligheder for at komme i centrum og opleve sammenhængende forløb gennem digital monitorering af egen sundhedstilstand og fuld adgang til egne sundhedsdata. Hvis dette kombineres med muligheden for virtualisering af kontakterne med sundhedsvæsenet, vil der opstå helt nye muligheder for tilgængelighed og bæredygtighed i (e)sundhedsvæsenet.

Følgende undertemaer danner rammen om konferencens parallelsessioner:

Det nære e-sundhedsvæsen f.eks. brugernes deltagelse i og/eller udbytte af

Herunder: Tidlig opsporing og beslutningsstøtte, digitale forebyggelsesinitiativer, digitalisering der mindsker ulighed i sundhed.

Deling af sundhedsdata mellem sygehuse, almen praksis og kommunale aktiviteter

Herunder: Opfølgning/status på digitaliseringsstrategiens leverancer til fremme af deling af data, hvilke gevinster oplever borgerne/patienterne ved datadeling? Eller PRO og deling af data mellem borgere og behandlere.

Beslutningsstøtte der når helt ud til alle brugerne

Herunder: Kunstig intelligens, intelligent annotering, maskinlæring, big data og data etik.

Beskyttelse af sundhedsdata

Herunder: Cybersikkerhed, brugernes reaktioner, regioner og kommuners aktiviteter.

Videokonsultationer og virtualisering af sundhedsydelser

Herunder: Skalering af teleprojekter, nationale initiativer, Fælles Udbud og Udvikling af Telemedicin i Danmark / FUT, video konsultation i almen praksis, kommuner og sygehuse samt kommunal akutsygepleje og socialpsykiatri.

Logistik i sundhedsvæsenet

Herunder: Positionsbestemmelse af udstyr og personale, styring af transport af patienter og udstyr, supersygehusenes logistikteknologier.

Ledelse i e-sundhedsvæsenet

Herunder: Hvilken sundheds værdi kan skabes ved hjælp af data? Hvornår kommer den første kliniske informatik direktør (CCIO) i Danmark? Hvilke konsekvenser vil øget borgerinddragelse have for anvendelse af data til ledelse af sundhedsvæsenet?

E-sundhedsbattle

Brugervenlige, innovative og effektive løsninger der kan understøtte brugerne i sundhedsspørgsmål. De mundtlige præsentationer vil blive underlagt et specielt ormat og en meget stram tidsbegrænsning på ca. 7 minutter.

For yderligere informationer om konferencen, hotel, opdateret program og tilmelding se her.

Information

Sted:

Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2
Nyborg

Dato, Start:

09.10.2019
kl. 09:30

Dato, Slut:

10.10.2019
kl. 14:30

Arrangør:

E-sundhedsobservatoriet

Pris:

Pris for deltagelse i konferencen er 7375 kr. inkl. moms (excl. moms 5.900 kr.)

Kontakt

Conny Heidtmann

Projektleder

Syddansk Universitet

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

M: +45 2058 5132

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png