Automatisering af medicinske processer i sundhedssektoren

ARRANGEMENTET ER AFLYST - Deltag i dette seminar og hør om erfaringer og nye trends indenfor automatisering af medicinske processer i sundhedssektoren.

Videnbyen

Cortexpark 26

5230 Odense

Start: 11.09.2019 | kl. 09:00

Slut: 11.09.2019 | kl. 15:30

Automatisering af processer for medicinhåndtering har flere potentialer, både når man taler tidsbesparelse, patientsikkerhed og sikkerhed for personalet. Det nødvendiggør investeringer, ændringer af arbejdsprocesser og som oftest et ændret fysisk set-up i medicinrummet. Hør hvordan man på Nyt OUH vil håndtere lægemidler og muligheder for at sikre processer ved hjælp af automatisering. Bliv også inspireret af erfaringer fra Herlev Hospital med at implementere en robot til blanding af lægemidlet cytostatika.

På seminaret kan du bl.a. opleve Teressa Lily, forsker på Helsinki Universitetshospital, videndele om forskergruppens resultater i forhold til brugen af robotter i medicineringsprocesserne. Hun deler de nyeste resultater for, om der er en god business case i at indføre robotter. Du vil også få overblik over de trends der er med til at præge fremtidens medicinering, produkter, processer, teknologi og arealer, f.eks. omkring konsekvenserne som følge af introduktion af den lukkede lægemiddelsløjfe

Hvad får du ud af at deltage: 

  • Indblik i projekter om automatisering i forbindelse med medicinering på hospitaler i Danmark og udlandet
  • Resultater fra den nyeste forskning på området
  • Overblik over trends og hvilken vej udviklingen går
  • Mulighed for netværksudbygning 

Målgruppe

Alle personer der håndterer medicin i sundhedsvæsenet som f.eks. medarbejdere og ledere på logistikområdet, sygeplejen og det farmaceutiske område.

Program

Programmet er hovedsageligt på dansk, men med et engelsk oplæg. 

09:00 Morgenmad og networking

09:30 Velkommen
v/ Søren Møller Parmer-Sielemann, seniorkonsulent hos Welfare Tech

09:45 Hvad skal man være opmærksom på, når man bygger nyt hospital – fokus på medicineringsprocessen
v/ Lisbeth Muurholm, Sygehusapoteker, Sygehusapoteket Fyn

Lisbeth vil fortælle om hvilke overvejelser de har gjort sig på Nyt OUH i forhold til håndtering af lægemidler, hvilke muligheder der er for automatisering af processen omkring lægemidlers vej fra producent til patient.

10:30 Kaffepause og networking

11:15 Automatisering af lægemiddelpræparation – hvordan er det lykkedes at implementere robotter til fremstilling af kemoterapi på sygehusapoteket?
v/ Helle McNulty, chef for klinisk farmaceitisk service, Region Hovedstadens Apotek

Præparation af cytostatika er en kompleks opgave, da behandlingen skræddersyes til den enkelte patient. På Herlev Hospital blev en cytostatikarobot implementeret i 2018. Robotten er nr. 2 på Region Hovedstadens Sygehusapotek til formålet. Robot nr. 1 står på Rigshospitalet og er anvendt dagligt i godt 4 år. Robotterne har forbedret arbejdsmiljøet for personalet, der fremstiller kemobehandling og sikrer samtidigt en meget høj produktkvalitet.

Kom og hør om erfaringer omkring implementeringen, og hvad ibrugtagningen har givet af læring.

12:45 Trends indenfor lægemidler og sporbarhed
v/ Claus Fabricius, Expertise Director, Logistics, Niras

Lukket lægemiddelsløjfe, centraliseret produktion, stigende forsyning af præfabrikerede lægemidler, mere kostbare produkter, øgede krav til opbevaring og holdbarhed.

Der er en lang række af faktorer der kommer til at sætte sit præg på fremtidens forsyning af lægemidler fra produktion til de patientnære aktiviteter. Hvilke konsekvenser vil det få for areal, teknologi, organisation og processer?

13:15 Hvad skal vi med standarder?
v/ Anne Schmidt, Healthcare Specialist, GS1 Denmark

Forestil dig en verden uden standarder? Der er mange ting, der ville være meget besværlige! Hør lidt om hvorfor standarder er vigtige i forhold til medicinhåndtering.

13:30 Lille quiz

13:45 Kaffepause med kage og kaffe

14:15 Can the medical process in the healthcare sector benefit from using robots?
v/ Teressa Lyly, forsker, Alto University (Helsinki Universitetshospital).

Teressa Lyly, har undersøgt fordelene ved at bruge robotter i de medicinske processer. Hun vil præsentere resultater fra to projekter, der har undersøgt medicinskabe, lagerrobotter og identifikation af lægemidler.

15:15 Afrunding og evt. spørgsmål

Information

Sted:

Videnbyen
Cortexpark 26
Odense

Dato, Start:

11.09.2019
kl. 09:00

Dato, Slut:

11.09.2019
kl. 15:30

Arrangør:

Niras, New Icon og GS1 Denmark i samarbejde med Welfare Tech

Pris:

Deltagelse koster 400 kr.

Kontakt

Søren_NY1.jpg

Søren Møller Parmar-Sielemann

Vicedirektør og daglig leder

Welfare Tech

Projektstyring, innovationspartnerskaber og sundhedsinnovation

T: +45 2932 7470

LinkedIn

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png