KL temadage om den nye erhvervsfremmelov - Aarhus

Kom til KL's temadag om den ny erhversfremmelov i Aarhus.

VIA University College – Campus N

Hedeager 2

8200 Aarhus N

Start: 19.09.2019 | kl. 09:00

Slut: 19.09.2019 | kl. 16:00

KL inviterer sammen med Horten til temadage om den nye erhvervsfremmelov. Her kan du sammen med nogle af Danmarks førende eksperter blive skarp på den nye lov, kommunernes rolle og opgaver på erhvervsområdet og sammenhængen til statstøtteregler.

Efter deltagelsen på temadagene bliver deltagerne i stand til at rådgive direktion og kommunalbestyrelse i hvad man som kommune må og ikke må igangsætte og støtte på erhvervsfremmeområdet.

Målgruppe

Målgruppen for temadagene er kommunale erhvervskonsulenter og erhvervschefer, jurister og andre der arbejder med og rådgiver om erhvervsfremmeloven.

Program

Programmet er tæt pakket med et stærkt felt af direktører fra erhvervshuse og kommuner og de skarpeste jurister på området.

Læs mere om programmet her.

KL's Temadag om den nye erhvervsfremmelov afholdes også i København den 11. september 2019

Information

Sted:

VIA University College – Campus N
Hedeager 2
Aarhus N

Dato, Start:

19.09.2019
kl. 09:00

Dato, Slut:

19.09.2019
kl. 16:00

Arrangør:

KL

Pris:

1995 kr. ex moms per deltager

Mere info:

Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet, og er økonomisk bindende.

Kontakt

Maria Lind Arlaud

Student

KL

Center for Vækst og Beskæftigelse

T: +45 3370 3640

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png