Welfare Techs generalforsamling 2020

Welfare Tech holder sin årlige generalforsamling. Grundet de nuværende anvisninger om coronavirus, COVID-19 fra de danske myndigheder afholdes generalforsamlingen virtuelt. Medlemmer modtager nærmere information.

Afholdes virtuelt - link fremsendes

Start: 22.04.2020 | kl. 15:00

Slut: 22.04.2020 | kl. 16:00

Welfare Tech følger Sundhedsstyrelsens anvisninger om coronavirus/COVID-19. Derfor afholder vi i år generalforsamlingen virtuelt. Medlemmer får tilsendt link og vejledning. Af samme årsag er generalforsamingen kortet ned til 1 time. Paneldebatten udgår, men der vil fortsat være præsentation af konsolideringen af Danmarks nationale sundhedsklynge.

Foreningen Welfare Tech inviterer til ordinær generalforsamling med efterfølgende netværk og paneldebat om fremtidens klynge for life science og velfærdsteknologi. 

Hvem kan deltage?


Generalforsamlingen er forbeholdt medlemmer af Welfare Tech, men er i 2020 åbnet op så alle, der arbejder inden for sundhed og velfærd kan deltage. Det er muligt at tilmelde flere personer fra en medlemsorganisation, men kun medlemmer og den person, der er oplyst som kontaktperson ved indmeldelsen, har stemmeret. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Program


Registrering / opkobling fra kl. 14:30

15:00  Velkomst, inkl. orientering om online-logistik

15:05  Valg af dirigent

15:09  Aflæggelse af årsberetning

15:19  Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning

15:29  Forslag fra bestyrelse, medlemmer eller daglig ledelse

15:30  Valg af bestyrelsesmedlemmer

15:38  Valg af revisor

15:40  Eventuelt / Præsentation af National klynge for life science og velfærdsteknologi 

15:50  Spørgsmål (10 min)

16:00  Tak for i dag

 

Indkaldelse og dagsorden


Indkaldelse, dagsorden og opstillingsliste til bestyrelsen samt indkomne forslag til generalforsamlingen udsendes direkte til stemmeberettigede medlemmer senest 1. april 2020.

Forslag til behandling


Er du stemmeberittiget medlem og har forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen eller ønsker du at opstille en kandidat til bestyrelsen, skal dine forslag sendes til:

Forslagene skal være os i hænde senest 18. marts 2020, kl. 12:00.  

Forslag til kandidater til bestyrelsen skal indeholde, hvilken kategori kandidaten ønsker at opstille. Det vil sige om kandidaten opstiller som medlem fra det private erhvervsliv, fra en offentlig institution eller fra en uddannelsesinstitution. Forslaget skal også indeholde en beskrivelse af kandidatens kvalifikationer, sådan at det bl.a. kan vurderes, om kandidaten har erfaring inden for den angivne kategori (se Foreningen Welfare Tech's vedtægte §12 (pdf).

Bestyrelsen afholder fire årlige møder og varetager den overordnede ledelse af foreningen Welfare Tech og fører tilsyn med foreningen. Bestyrelsens opgaver omfatter (se Welfare Techs vedtægters §12):

  • Foreningens overordnede visioner og langsigtede strategier
  • Overvågning af og overordnet ansvar for gennemførelsen af foreningens aktiviteter
  • Løbende opfølgning på igangsatte projekter og deres fremdrift
  • Forberedelse af generalforsamlinger, herunder fremlæggelse af udkast til årsregnskab, revisionsberetning og kontingentsatser til godkendelse på den ordinære generalforsamling
  • Fastlæggelse af retningslinjer for Welfare Tech‐enhedens arbejde, herunder ansættelser
  • Påse, at betingelserne for strukturfondsstøtte fra Den Europæiske Regionalfond og de Regionale erhvervsudviklingsmidler til projektet Welfare Tech overholdes.

Information

Sted:

Afholdes virtuelt - link fremsendes

Dato, Start:

22.04.2020
kl. 15:00

Dato, Slut:

22.04.2020
kl. 16:00

Arrangør:

Welfare Tech

Pris:

Gratis.

Mere info:

TIlmeldingsfrist er den 15. april 2020.

Generalforsamlingen er forbeholdt medlemmer af Welfare Tech. Det er muligt at tilmelde flere fra samme organisation.

Kontakt

Troels-Bierman-Mortensen.jpg

Troels Bierman Mortensen

Adm. direktør

Welfare Tech

T: +45 3155 1015

LinkedIn

Skype id : troelsbiermanmortensen

Bliv medlem af Welfare Tech

Bliv medlem af Welfare Tech og få særlige fordele og indflydelse på foreningens aktiviteter og udvikling.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png