Generalforsamling 2020

Welfare Tech inviterer til generalforsamling med uddeling af årets Welfare Tech Award, spændende oplæg og netværk.

Odense, sted endnu ikke fastlagt

Start: 22.04.2020 | kl. 15:00

Slut: 22.04.2020 | kl. 18:00

Foreningen Welfare Tech inviterer til ordinær generalforsamling med efterfølgende netværk og faglige oplæg. Efter den ordinære generalforsamling kårer vi vinderen af Welfare Tech Award 2020.

Hvem kan deltage?


Generalforsamlingen er forbeholdt medlemmer af Welfare Tech. Det er muligt at tilmelde flere personer fra en medlemsorganisation, men kun den person, der er oplyst som kontaktperson ved indmeldelsen, der har stemmeret. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Program


Registrering fra kl. 14:30

15:00  Velkomst

15:05  Generalforsamling

PAUSE

16:30  Vi fejre et medlem - uddeling af Welfare Tech Award 2020

16:45  Fagligt oplæg

17:15  Netværk og let anretning

18:00  Tak for i dag

Indkaldelse og dagsorden


Indkaldelse, dagsorden og opstillingsliste til bestyrelsen samt indkomne forslag til generalforsamlingen udsendes direkte til stemmeberettigede medlemmer senest 1. april 2020.

Forslag til behandling


Har du forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen eller ønsker du at opstille en kandidat til bestyrelsen, skal dine forslag sendes til:

Forslagene skal være os i hænde senest 18. marts 2020, kl. 12:00.  

Forslag til kandidater til bestyrelsen skal indeholde, hvilken kategori kandidaten ønsker at opstille. Det vil sige om kandidaten opstiller som medlem fra det private erhvervsliv, fra en offentlig institution eller fra en uddannelsesinstitution. Forslaget skal også indeholde en beskrivelse af kandidatens kvalifikationer, sådan at det bl.a. kan vurderes, om kandidaten har erfaring inden for den angivne kategori (se Foreningen Welfare Tech's vedtægte §12 (pdf).

Bestyrelsen afholder fire årlige møder og varetager den overordnede ledelse af foreningen Welfare Tech og fører tilsyn med foreningen. Bestyrelsens opgaver omfatter (se Welfare Techs vedtægters §12):

  • Foreningens overordnede visioner og langsigtede strategier
  • Overvågning af og overordnet ansvar for gennemførelsen af foreningens aktiviteter
  • Løbende opfølgning på igangsatte projekter og deres fremdrift
  • Forberedelse af generalforsamlinger, herunder fremlæggelse af udkast til årsregnskab, revisionsberetning og kontingentsatser til godkendelse på den ordinære generalforsamling
  • Fastlæggelse af retningslinjer for Welfare Tech‐enhedens arbejde, herunder ansættelser
  • Påse, at betingelserne for strukturfondsstøtte fra Den Europæiske Regionalfond og de Regionale erhvervsudviklingsmidler til projektet Welfare Tech overholdes.

Information

Sted:

Odense, sted endnu ikke fastlagt

Dato, Start:

22.04.2020
kl. 15:00

Dato, Slut:

22.04.2020
kl. 18:00

Arrangør:

Welfare Tech

Pris:

Gratis.

Mere info:

TIlmeldingsfrist den 15. april 2020, kl. 16:00.

Generalforsamlingen er forbeholdt medlemmer af Welfare Tech. Det er muligt at tilmelde flere fra samme organisation.

Bliv medlem af Welfare Tech

Bliv medlem af Welfare Tech og få særlige fordele og indflydelse på foreningens aktiviteter og udvikling.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png