Teknologimesse 2020

Kom med, når Horsens kommune inviterer til Teknologimesse med fokus på at vejlede, inspirere og vække nysgerrighed i forhold til forbrugerrettet teknologi

Forum Horsens

Langmarksvej 53

8700 Horsens

Start: 17.05.2020 | kl. 10:00

Slut: 17.05.2020 | kl. 15:00

Se og bliv set på Teknologimesse 2020

Du har nu som virksomhed mulighed for at blive udstiller på Teknologimesse 2020. Horsens Kommune har ved lignende arrangementer for målgruppen haft 400-600 deltagere, så din synlighed vil være helt i top!

Teknologimesse 2020 har til formål at oplyse og rådgive ældre borgere om forskellige teknologiske løsninger og redskaber, der kan være med til at fremme borgernes muligheder for at mestre selv og være en del af fællesskaber samt de gevinster, der kan være ved at benytte teknologier og smarte løsninger i dagligdagen.

Hvilke teknologier kan udstilles på messen?

Der anlægges en bred forståelse af ordet teknologi på messen. Med teknologi menes redskaber og smarte løsninger, der kan forbedre hverdagen og understøtte det gode liv for messens målgruppe, nemlig ældre borgere. Produkterne/redskaberne skal have et forbrugerperspektiv. Kommunen er ikke i fokus.  Der sker hele tiden nyt på teknologi-markedet. Derfor skal fokus så vidt muligt være på ”det nye”.

En stand stilles gratis til rådighed af Horsens Kommune.

Standens størrelse er som udgangspunkt enten 4 eller 6 m2 og aftales med Horsens Kommune. På standen er der strøm, lys og et højt cafébord. Eventuelt yderligere udstyr kan tilkøbes hos Forum Horsens eller medbringes selv.

Booking af en stand

Ønskes en stand til Teknologimessen sendes en tilkendegivelse til Horsens Kommune i form af et ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet rekvireres via https://alderbedst.dk/ og sendes efterfølgende til alderbedst@horsens.dk

Standene besættes efter først-til-mølle-princippet. Dog tilstræbes der en nogenlunde ligelig fordeling af udstillere på de 5 temaområder. Som følge heraf forbeholder Horsens Kommune sig retten til at selektere blandt ansøgere, så der opnås en balance blandt de enkelte udstillingsområder.

Ansøgningsfristen er d. 14. februar, 2020. Horsens Kommune vender tilbage umiddelbart herefter.

____________________________________________________________________________________

Billedet er distribueret og brugt med tilladelse fra Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune.

Information

Sted:

Forum Horsens
Langmarksvej 53
Horsens

Dato, Start:

17.05.2020
kl. 10:00

Dato, Slut:

17.05.2020
kl. 15:00

Arrangør:

Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune

Pris:

Deltagelse er gratis

Kontakt

Julie Stounbjerg

Udviklingskonsulent

Velfærds- og Sundhedsstaben hos Horsens Kommune

T: 76293662

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png