Socialt Lederforums Landsmøde 2020

Mød virksomheder og institutioner på social – og psykiatriområdet.

Hotel Nyborg Strand

Østerøvej 2

5800 Nyborg

Start: 26.03.2020 | kl. 09:30

Slut: 27.03.2020 | kl. 13:30

Welfare Tech tager forbehold for, at arrangementet kan være aflyst eller udskudt pga. coronavirus-restriktioner. Kontakt arrangør eller tjek arrangementets hjemmeside.

På Socialt Lederforums Landsmøde samles godt 450 ledere fra handicap- og psykiatriområdet i hele landet. Det to-dages landsmøde byder blandt andet på oplæg, workshops og udstillingsområde.

Der vil blive præsenteret en række spændene oplægsholdere, hør b.la.:

  • Las os tale som mennesker v/ Stine Johansen, Cand. mag., Visuel Kultur (Københavns Universitet). Master of Business Administration (MBA) – Nordic Leadership in Local Government (Henley Business School). Kommunaldirektør i Helsingør Kommune.
  • Magt og ledelse v/ Morten Fogsgaard, cand. psych. og ErhvervsPhD-stipendiat i ledelse- og organisationspsykologi ved Aalborg Universitet og chefkonsulent og partner i konsulenthuset UKON.
  • Mod i ledelse v/ Karsten Mellon, ph.d., forfatter til en række bøger (vedrørende ledelse, læring og videnskabsteori) og ledelseskonsulent.
  • Lederskab og Compassion v/ Vibeke Lunding-Gregersen og Henrik Tingleff. Henholdsvis administrerende direktør og direktør i Mindwork, som de sammen stiftede i 2010.
  • Hvordan holder man som både medarbejder og leder til et psykisk krævende job? v/ Rikke Høgsted, Direktør Institut for Belastningspsykologi. Krisepsykolog, forfatter, foredragsholder og konsulent med en lang og bred erfaring med belastningspsykologien.

læs mere om programmet og oplægsholdere her.

Bliv udstiller/oplægsholder på Socialt Lederforums Landsmøde

I forbindelse med Socialt Lederforums Landsmøde, som forventes at få godt 450 deltagere, indrettes som tidligere år et område med stande, hvor udstillere har mulighed for at præsentere relevante produkter, tjenesteydelser eller information inden for det sociale område. Standene er placeret i Hotel Nyborg Strands udstillingsområde – omkring sal A-B, som vil udgøre landsmødets plenumsal.

Prisen på en stand starter fra 5.750 kr. (excl. moms), og inkluderer også levering af en A5 højformat præsentation af jeres stand, som vil indgå i konferenceprogrammet til deltagerne.

Der vil også i år blive tilbudt, at udstillerne ud over selve standen kan købe mulighed for at præsentere sig yderligere i form af delforedrag/workshop i eget lokale fredag, kl. 10.45-11.45.

Prisen for eget workshop/deleforedrag starter fra 2.650 kr. og inkluderer også levering af en A5 højformat præsentation af jeres workshop/deleforedrag, som vil indgå i konferenceprogrammet til deltagerne.

(Bemærk at Socialt lederforum forbeholder retten til evt. at aflyse workshops i tilfælde af for få tilmeldinger.)

Tilmelding

For tilmelding af din/jeres stand/workshop, kontakt Pia Tøt, for at få tilsendt tilmeldingsskema. 

Bliv annonceret i Social Udvikling

Desuden vil det være muligt for udstillere at annoncere i Social Udvikling (Socialt Lederforums social- og ledelsesfaglige tidsskrift) til reduceret pris, der gives 10% rabat i de to numre af Social Udvikling, der udkommer henholdsvis før og efter Landsmødet. Det drejer sig konkret om Social Udvikling nummer 1-2020 (deadline 3/2 - udkommer ultimo februar) og Social Udvikling nummer 2-2020 (deadline 14/4- udkommer primo maj). kontakt Bo Mollerup, hvis dette har din interesse.


Socialt Lederforum er en landsdækkende interesseorganisation for tilbud til mennesker indenfor det specialiserede socialområde. Socialt Lederforums mål er at skabe videndeling og dialog på tværs af forvaltninger, kommuner, regioner og grænser, og at fremme samarbejdet mellem alle parter med interesse inden for området. Socialt Lederforum ønsker at skabe et større offentligt fokus på livsvilkårene for mennesker med funktionsnedsættelser og psykiatriske lidelser. Foreningens omdrejningspunkt er offentlig ledelse/udøvelse af velfærdsledelse.

Information

Sted:

Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2
Nyborg

Dato, Start:

26.03.2020
kl. 09:30

Dato, Slut:

27.03.2020
kl. 13:30

Arrangør:

Socialt Lederforum

Mere info:

For yderligere information om priser og tilmelding se her. 

Tilmeldingsfrist for stande og/eller workshops: 30. januar 2020.

Kontakt

Pia Tøt

Administrativ sekretær

Socialt Lederforum

T: T. +45 2388 5995

M: T. +45 4076 5730

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png