COI's genbrugssessioner #3&4

Deltag i én eller flere genbrugssessioner og mød løsningsejerne bag otte offentlige innovationer, når COI hver tirsdag i november 2020 sætter fokus på delingsklare løsninger.

Online

Start: 10.11.2020 | kl. 11:00

Slut: 10.11.2020 | kl. 13:45

Kom spadestikket dybere og mød løsningsejerne bag otte offentlige innovationer, som alle har et spændende spredningspotentiale.

Hver tirsdag i november 2020 afholder COI virtuelle genbrugssessioner med fokus på deling og genbrug af gode offentlige løsninger.

Under genbrugssessionerne tager løsningsejerne jer med i et digitalt arbejdsrum, hvor vi lærer mere om de benspænd, strategier, ressourcer, arbejdsgange osv., som har været i spil under løsningens tilblivelse. Der vil blive mulighed for læring, dialog og sparring med både løsningsejerne og andre 'genbrugere', der kan se et potentiale i løsningen.

3. Bliv Digital Kompetent - kl. 11:00 - 11:45

(Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovation, Anna-Britt Krog)

Digitale teknologier og digital kommunikation med borgere får i de kommende år større og større udbredelse i forbindelse med digitalt understøttet behandling, pleje og rehabilitering. Det sundhedsfaglige personale kan med styrkede digitale kompetencer bedre hjælpe borgere med nye teknologiske løsninger i fremtidens sundhedsvæsen.

'Bliv digital kompetent' er et samarbejde mellem to uddannelsesinstitutioner, otte kommuner og Region Syddanmark, der har gennemført en behovsafdækning og på baggrund heraf udviklet et uddannelseskoncept.

Uddannelseskonceptet har fokus på at styrke de sundhedsfaglige medarbejderes digitale kompetencer på tre områder: teknologiforståelse, brugen af digitale teknologier og kommunikation med borgere om digitalt understøttet behandling samt i forbindelse med pleje og rehabilitering. Konceptet rummer også en målsætningsaftale, som hver deltager udarbejder med nærmeste leder, samt en ekstra kursusdag til frontløbere og superbrugere.

Efter halvandet år med testforløb er det færdige uddannelseskoncept klar til udrulning i praksis, og evalueringen er på trapperne. De sundhedsfaglige medarbejdere bliver digitalt kompetente via valgfaget 'Digitalisering og relationsuddannelse' på UCL-grunduddannelsen og via et diplommodul med samme titel på UCL efteruddannelse. Sundhedspersonalet oplever, at de bliver mere kompetente brugere og at de samtidig bliver mere trygge i at kommunikere digitalt med borgerne.

4. Fremtidens bæredygtige vaskeri kl. 13:00 - 13:45

(Region Midtjylland, midtVask, Michael Maagaard)

Hvorfor indføre puder, der ikke skal vaskes, plastik i stedet for tekstilsække og anbefale engangsprodukter og dyrere kuglepenne til regionerne? Hvordan kan man som regionalt vaskeri – via samarbejde på tværs af regionen og med eksterne partnere – udvikle mere bæredygtige og billigere løsninger for hele regionen?

midtVask har udviklet en række simple og brugbare hverdagsløsninger, der forbedrer arbejdsmiljø, økonomi og klimabelastningen. Via en designproces sikrer vaskeriet, at deres produkter indgår i nye livscyklusser, når det ikke længere lever op til den høje standard, som er påkrævet i sundhedssektoren.

Som regional serviceenhed samarbejder midtVask tæt med plejepersonale, forskere og private virksomheder for at forbedre produkter, servicer og arbejdsgange. midtVask har udviklet og implementeret en række løsninger, som er i proces med eller kan implementeres i andre sektorer også. Det gælder fx puder, der ikke skal vaskes, take-back systemer for brugte tekstiler og erfaring med, hvordan bedre design forlænger levetiden af materialernes udnyttelse. midtVask er optaget af, hvordan fremtidens cirkulære vaskeri ser ud og nye bevægelser inden for tekstiler særligt ift. engangs/flergangs og ift. forsyningssikkerhed.


Genbrugssessionerne afholdes over fire gange:

03.11.2020: COI's genbrugssessioner #1&2

10.11.2020: COI's genbrugssessioner #3&4

17.11.2020: COI's genbrugssessioner #5&6

24.11 2020: COI's genbrugssessioner #7&8

Information

Sted:

Online

Dato, Start:

10.11.2020
kl. 11:00

Dato, Slut:

10.11.2020
kl. 13:45

Arrangør:

Center for Offentlig Innovation

Pris:

GRATIS

Kontakt

Lene Krogh Jeppesen

Chefkonsulent

Center for offentlig innovation

T: +45 6181 3105

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png