COI's genbrugssessioner #7&8

Deltag i én eller flere genbrugssessioner og mød løsningsejerne bag otte offentlige innovationer, når COI hver tirsdag i november 2020 sætter fokus på delingsklare løsninger.

Virtuelt

Start: 24.11.2020 | kl. 11:00

Slut: 24.11.2020 | kl. 13:45

Kom spadestikket dybere og mød løsningsejerne bag otte offentlige innovationer, som alle har et spændende spredningspotentiale.

Hver tirsdag i november 2020 afholder COI virtuelle genbrugssessioner med fokus på deling og genbrug af gode offentlige løsninger.

Under genbrugssessionerne tager løsningsejerne jer med i et digitalt arbejdsrum, hvor vi lærer mere om de benspænd, strategier, ressourcer, arbejdsgange osv., som har været i spil under løsningens tilblivelse. Der vil blive mulighed for læring, dialog og sparring med både løsningsejerne og andre 'genbrugere', der kan se et potentiale i løsningen.

7. Telemedicinsk Tidligt Hjemmeophold for familier med tidligt fødte børn - kl. 11:00 - 11:45

(Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovation, Kristina Garne Holm)

Lange indlæggelser med tidligt fødte børn kan være psykisk hårdt for forældrene, og de længes ofte efter at være sammen i hjemmet. OUH introducerede derfor Telemedicinsk Tidligt Hjemmeophold (TTHO), hvor klinisk stabile børn indlægges i hjemmet, og forældrene varetager sondeernæring og ammeetablering med tæt støtte fra afdelingen. Den tætte kontakt muliggør monitorering af barnets vækst, etablering af amning og familiens trivsel.

Den tætte kontakt faciliteres af app’en Mit Sygehus. App’en indeholder informationsmateriale til forældre i tekst, billede og videoformat om tidligt fødte børn. Yderligere har forældrene mulighed for at kommunikere med hospitalet via beskeder suppleret med billeder og videoer af barnet samt afholde videokonferencer. Der er to ugentlige videokonferencer mellem forældrene i hjemmet og en sygeplejerske i afdelingen. Forældrene vejer og måler børnene i hjemmet og indtaster data i app’en, så sygeplejerskerne kan følge barnets trivsel. Familien låner iPad og øvrigt udstyr af OUH under TTHO.

Løsningen er skabt ved hjælp af – og med stor involvering og deltagelse af – både forældre, sygeplejersker og læger. TTHO er ikke dyrere for hospitalet end en traditionel indlæggelse, og udgifterne til teknologi og udstyr opvejes af færre dage på hospitalet. Når børnene har færre dage på afdelingen, kan sengepladserne i stedet bruges til børn med behov for intensiv pleje, og der frigives personalemæssige ressourcer, der kan bruges til de syge børn. Desuden føler forældrene større ejerskab for barnet og forældrerollen, når de er hjemme.

8. Fra vikarbreve til vikarapp kl. 13:00 - 13:45

(Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune, Ann-Sophie Bitsch og Johannes Leidesdorff-Madsen)

Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning (SUF) bruger mange sundhedsfaglige vikarer, bl.a. på SUFs plejehjem og hjemmeplejeenheder. De skal have de rette adgange i SUFs fagsystemer, herunder Cura, SUFs mobile devices med kaldeanlægsapps, elektroniske nøgler osv.

Indtil for nyligt blev det klaret med en manuel arbejdsgang, som af mange årsager var forældet. Fx var det meget dyrt at drive, ikke GDPR-compliant, og det var meget vanskeligt at koble et given bruger-id med et cpr-nummer, hvilket medførte ringere sikkerhed for både vikarer og borgere.

Web-app'en 'Vikaradgang' afløser de tidligere 'vikarbreve'. Den har været tilgængelig siden medio 2020 og fra september 2020 fuldt erstattet den gamle løsning. App'en tilgås fra de udleverede mobile devices med Cura eller fra en pc og er let og intuitiv med vejledninger indbygget i brugerfladen. Vikaren får udleveret et device og kan logge på med det netop oprettede bruger-id og adgangskode med det samme.

Vikarapp'en sparer en masse penge i brugeroprettelser, som ikke længere sker manuelt men fuldautomatisk, og i Office365-licenser. App'en blev udviklet agilt internt i Københavns kommune, og der var ikke udgifter til eksterne leverandører, lige som den hardware, som løsningen afvikles på, eksisterede i forvejen. Eksisterende ressourcer er således anvendt på nye måder i et innovativt samarbejde mellem driftsenheder, shared serivceprovider (Økonomiforvaltningen) og Centralforvaltningen i SUF.


Genbrugssessionerne afholdes over fire gange:

03.11.2020: COI's genbrugssessioner #1&2

10.11.2020: COI's genbrugssessioner #3&4

17.11.2020: COI's genbrugssessioner #5&6

24.11 2020: COI's genbrugssessioner #7&8

Information

Sted:

Virtuelt

Dato, Start:

24.11.2020
kl. 11:00

Dato, Slut:

24.11.2020
kl. 13:45

Pris:

GRATIS

Kontakt

Lene Krogh Jeppesen

Chefkonsulent

Center for offentlig innovation

T: +45 6181 3105

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png