Care Ware Nordic Præsentationsdag

Viborg kommune byder velkommen til en spændende og anderledes CareWare Nordic Præsentationsdag, hvor vi stiller skarpt på, hvilke behov og løsninger der findes i forbindelse med den sidste tid. Præsentationsdagen vil indeholde seks spændende indlæg, hvor den sidste tid er omdrejningspunktet. Emnet angribes fra forskellige vinkler, lige fra de praksisnære løsninger der findes i dag til det der kommer i fremtiden.

Afholdes online via Microsoft Teams

Start: 22.10.2020 | kl. 08:30

Slut: 22.10.2020 | kl. 12:00

PROGRAM

08.00 - 08.30: Login og klargøring

08.30 - 08.45: Velkomst og rammesætning for dagen v/ Maila Brown Lundberg Tandrup, - Omsorgschef i Viborg Kommune.

08.45-09.35: Resultater fra prøvehandlingerne om livets afslutning v/ Maila Brown Lundberg Tanderup - Omsorgschef i Viborg Kommune, Helle Skytte Andersen - Oversygeplejerske, Kirurgi, HE Midt og Janne Lauersen - Sygeplejespecialist, Kirurgi, HE Midt (Projektleder).

Projekt Livets afslutning har til formål at styrke mulighederne for, at den enkelte borgers ønsker for livets afslutning kan efterleves, og at det sker i tæt samarbejde med borger, dennes pårørende og det sundhedspersonale, der er involveret undervejs.

09.35 - 10.00: Tryghed og utryghed for døende i eget hjem v/ Mette Callsen, Projektleder, Aarhus Kommune.

Hvad giver tryghed og utryghed for døende i eget hjem. Bliv klogere på, hvor der er behov og mulighed for at forbedre noget med velfærdsteknologiske løsninger.

10.00 - 10.10: Pause

10.10 - 10.30: Hvordan udnyttes teknologi i praksis ? v/ Mette Gundorf – Sygeplejerske Viborg Kommune.

Beretning fra Viborg Kommune om, hvordan Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering udnytter teknologi til at understøtte borgere og pårørende gennem den sidste tid.

10.30 - 10.55 : Fremtidens hospice v/ Dorte Lundager Laursen - Afdelingssygeplejerske ved Hospice Limfjord.

Et virtuelt hospice. Tanker og ideer om et virtuelt hospice. Hvilke muligheder giver det borgeren og hvad skal der til før det bliver en realitet?

10:55 - 11:30: Hvordan skaber vi de rigtige fysiske rammer under den sidste tid v/ Mads Lindholm, erhvervspsykolog, ph.d.

Mads Lindholm står bag arbejdet med den tryghedsskabende patientstue og fremtidens venterum - fra venterum til værerum. At skabe de rigtige rammer for men nesker gennem den sidste tid er vigtigt, men hvilke faktorer spiller ind?

11.30 - 12.00: Udfordringer vi kan arbejde videre med? v/ Peter Astrup – Centerleder og Anne Schlünsen – Chefkonsulent Test og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi.

En fælles opsamling, er vi stødt på behov i dag, hvor der endnu ikke findes en løsning? Hvad kalder udfordringerne på?

12.00: Tak for i dag v/ Maila Brown Lundberg Tandrup - Omsorgschef i Viborg Kommune.

Information

Sted:

Afholdes online via Microsoft Teams

Dato, Start:

22.10.2020
kl. 08:30

Dato, Slut:

22.10.2020
kl. 12:00

Arrangør:

CareWare

Pris:

GRATIS

Mere info:

Tilmelding her

Kontakt

Kirsten Rud Bentholm

CareWare koordinator

Teknologi i Praksis

M: +45 5124 2581

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png