E-sundhedsobservatoriets årskonference 2020

E-sundhedsobservatoriet holder sin årlige konference inden for sundheds-it og e-sundhed. Årets tema er The Big Picture – bevægelsen fra et lokationsbaseret sundhedsvæsen til netværksbaseret e-sundhedsvæsen.

Hotel Nyborg Strand

Østerøvej 2

5800 Nyborg

Start: 07.10.2020 | kl. 08:00

Slut: 07.10.2020 | kl. 14:30

Spørgsmålet er: Baner digitaliseringen vejen til en radikalt ændret balancering af en borgernær og en hospitalsdomineret struktur – det proaktive kontra det behandlingstunge – eller fastlåser det udviklingen gennem konsolidering af de eksisterende siloer?

Konferencen er bygget op om en række keynote speakers i plenumsessions samt en række oplægsholdere i fem parallelsessions, som alle tager afsæt i så vel det overordnede tema sundheds-it og e-sundhed.

Temaer:

E-sundhedsrelaterede covid-19 initiativer

Borgernes sundhedsdata

 • E-sundhed, der bidrager til at reducere ulighed i sundhed
 • Aktiv patientstøtte på baggrund af data
 • Pårørendes adgang til samt bidrag til voksnes sundhedsdata
 • Forældres adgang til børns sundhedsdata

Teknologiunderstøttet opgaveflytning

 • Styring af telemedicinske projekter og drift
 • Videokonsultationer
 • Tilstandstriagering lavet af borgerne/patienterne og sundhedsprofessionelle
 • Akut sygepleje og lægedækning
 • Teknologiunderstøttet hjemmehospitalisering
 • Digitalt kompetenceløft

Brugervenlighed af kliniske informationssystemer

 • Usability – hvordan vurderes og anvendes det?
 • Brugererfaringer – hvordan opsamles og anvendes de?

Nye e-sundhedsteknologier

 • AI – machine learning til beslutningsstøtte og forebyggelse
 • Nye monitorerings devices
 • Nye platforme
 • Sundhedsnavigatorer til borgerne/patienterne

Datasikkerhed

 • Myndighedernes strategier
 • Brugernes/borgernes reaktioner
 • Cybersikkerhed
 • Fremtidens sikkerhedsmodeller

Læs mere om temabeskrivelserne og programmet her.

Målgruppe

Sundhedsvæsenets it-aktører. Det vil sige praksissektoren, hospitalssektoren, kommunale aktører, organisatorer samt private aktører inden for sundheds-it og e-sundhed.

Udbytte af dagen

Få ny viden inden om sundheds-it og e-sundhed på såvel nationalt som regionalt niveau.

 

Information

Sted:

Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2
Nyborg

Dato, Start:

07.10.2020
kl. 08:00

Dato, Slut:

07.10.2020
kl. 14:30

Arrangør:

E-sundhedsobservatoriet: SDU Sundhedsinformatik og Teknologi og Dansk Center for Sundhedsinformatik (DaCHI), Aalborg Universitet, samt Danish Healthtech.

Pris:

Early bird: Prisen for deltagelse i konferencen: 4.875 kr. inkl. moms (excl. moms 3.900 kr.) Ved tilmelding efter den 21. september er prisen: 7.375 kr. inkl. moms (excl. moms 5.900 kr.)

Mere info:

Adgangsbegrænsning på 480 deltagere som følge af COVID-19.

Kontakt

Conny Heidtmann

Projektleder

E-sundhedsobservatoriet - Syddansk Universitet

Sundhedsinformatik og teknologi

M: +45 2058 5132

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png