• Forside >
 • Arrangementer >
 • Samarbejdsprojekt om Environmental Conscious Design for elektriske medicinske produkter

Samarbejdsprojekt om Environmental Conscious Design for elektriske medicinske produkter

Skab netværk og kom hurtigere igennem de regulatoriske udfordringer. Medico-virksomheder inviteres til at deltage i et samarbejdsprojekt under Danish Healthtech innovationsnetværk.

Online

Start: 22.10.2020 | kl. 13:00

Slut: 22.10.2020 | kl. 15:00

Projektets fokus er på integration af standarden IEC 60601-1-9 i virksomhedens Risk Management system. Standarden har det mål at beskytte miljø og mennesker mod farlige stoffer, reducere forbrug af naturressourcer og minimere miljøbelastning fra affald. Standarden er procesorienteret og kræver stillingtagen til og dokumentation for miljømæssige overvejelser hen over hele produktets livscyklus.

Standarden er ikke harmoniseret under MDD/MDR, men blandt andet det konstante fokus på FN’s verdensmål indikerer, at harmonisering af denne eller lignende standarder kun er et spørgsmål om tid. Samtidig ønsker mange virksomhederne generelt at agere mere miljøbevidst, men har måske svært ved at indrette en proces, som virker.

Ved din virksomhed, hvordan man mest hensigtsmæssigt gør det, og har I lyst til at dele erfaringer og gode ideer med ligesindede miljøbevidste virksomheder til glæde og gavn for miljøet?

Målet med samarbejdsprojektet er, igennem en række workshops, at:

 • Afdække muligheder og begrænsninger for at indarbejde miljøbevidst design
 • Skabe en model der integrerer en miljøbevidst designproces i overensstemmelse med IEC 60601-1-9 med virksomhedens eksisterende risikostyringsproces
 • Udforme kriterier for vurdering af acceptable og uacceptable miljørisici
 • Diskutere værktøjer, så som life cycle analysis, som kan bruges til af afdække produktets miljøbelastning.

Afslutningsvis præsenteres projektets resultater ved et åbent seminar, hvor der tages behørig højde for den enkelte virksomheds eventuelle behov for hemmeligholdelse.

Da aktiv deltagelse er forudsætning for, at deltagere og partnere sammen bliver klogere på emnet, skal man som deltagende virksomhed forvente at bidrage med et engagement på cirka 30-50 timers arbejde til deltagelse i workshops og til individuel forberedelse.

Generelt for alle workshops

 • Workshops er online og varer 2-3 timer
 • Hjemmearbejde aftales. (Det aftales løbende, hvad der skal fokuseres på som forberedelse imellem workshops, så det giver mening for den enkelte virksomhed og udbytte til projektet som helhed.)
 • Erfaringsudveksling og opsamling af resultater til opstilling af generel metode
 • Virksomhedernes egne udfordringer behandles, hvilket sætter virksomhederne i stand til, som hjemmearbejde, at afprøve metoderne på egne projekter i perioden mellem workshops.

TEMAER

 • Workshop 1: Plan og proces (22. oktober 2020, kl. 13:00-15:00)
 • Introduktion til projektpartnere
 • Introduktion til emnet
 • Deltagende virksomheders egen introduktion med fokus påtilgang til og resultater af arbejde med miljøbevidst design
 • Diskussion: Muligheder og begrænsninger i forhold til at indarbejde miljøbevidst design
 • Overordnet gennemgang af IEC60601-1-9.

Mulige emner til efterfølgende workshops (2-3 stk. efter aftale)

 • Målbarhed, målsætninger og accept-kriterier for miljørisici?
 • Model for integration af IEC60601-1-9 i en ISO14971 baseret risikostyringsproces
 • Life cycle assessment (LCA) som værktøj til overensstemmelse?

Seminar: Åbent arrangement (medio december)

 • Præsentation af projekt og resultater ved åbent arrangement

Hvordan kommer din virksomhed til at deltage?

Deltagelse er gratis, men for at kunne deltage, er der er krav om, at deltagerne arbejder aktivt med emnet, dels ved forberedelse og dels ved deltagelse i workshops og seminarer.

Projektet er støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet igennem Danish Healthtech og gennemføres med FORCE Technology, Product Compliance, Approval Management og SDU Global Sustainable Production, Institut for Teknologi og Innovation som primære partnere.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png