MASTERCLASS-Public-Intelligence.jpg

Masterclassforløb i Velfærdsinnovation fra Public Intelligence

Public Intelligence tilbyder et Masterclassforløb i Velfærdsinnovation målrettet dig, der vil styrke din gennemslagskraft og skabe innovation i hverdagen. Som medlem af Welfare Tech får du 15 % rabat på Public Intelligences Masterclasses.

Welfare Techs medlemmer får 15 % rabat på Public Intelligences Masterclasses i forhold til normalprisen for ikke-medlemmer.

Download samlet katalog: Masterclassforløb i Velfærdsinnovation

Public Intelligences Masterclassforløb i Velfærdsinnovaiton består af 5 masterclasses, som afholdes i efteråret 2019 og foråret 2020. Du kan vælge mellem de 5 masterclassesr. Hver masterclass varer 1 dag. Deltager du i alle 5 masterclasses, får du et diplom som Velfærdsinnovatør.

Masterclass 1

Kend dine problemer og skab effektfulde visioner

10. september 2019 eller 4. februar 2020

Masterclass 2

Skab de bedste idéer og gør dem til dine egne

8. oktober 2019 eller 10. marts 2020

Masterclass 3

Test dine idéer i praksis

12. november 2019 eller 14. april 2020

Masterclass 4

Mål effekterne på dine forsøg

10. december 2019 eller 12. maj 2020

Masterclass 5

Kend dine problemer og skab effektfulde visioner

14. januar 2020 eller 9. juni 2020 

Download samlet katalog: Masterclassforløb i Velfærdsinnovation

Praktiske oplysninger


Hvornår

Masterclassene afholdes hver anden tirsdag i hver måned, kl. 9:00-16:00

Hvor

Undervisningen foregår i Public Intelligences lokaler i Odense: Billedskærervej 17, 5230 Odense M

Hvem kan deltage

Masterclassforløbet er målrettet dig, der arbejder med velfærdsudvikling og innovation, men er åbne for alle som brænder for at deltage. 

 • Masterclassene er målrettet den kommunale kontekst og bygger på konkrete erfaringer fra +10 års innovationsarbejde i kommunerne.
 • Du undervises af erfarne konsulenter fra Public Intelligence, der til daglig rådgiver og skaber inno vation i de danske kommuner.

Indhold

Undervisningen vekslen mellem teori og praksis med udgangspunkt i din hverdag

 • Du vil få metodebog og konkrete værktøjer med hjem
 • Der undervises i små hold med garanti for tid til feedback til dig

Pris

Én masterclass koster 3.500 kr. 

Hvis du vil igennem hele Masterclassforløbet og modtage diplom som Velfærdsinnovatør, koster alle 5 masterclasses 15.000 kr.

Kontakt og tilmelding

Du tilmelder dig ved henvendelse til Stinne Skydt, seniorprojektleder, Public Intelligence, T. +45 3074 7332, stinne@publicintelligence.dk

Rabat til Welfar Techs medlemmer

Er du medlem af Welfaretech får du 15% rabat (oplys ved tilmelding)  

Welfare Tech tager forbehold for eventuelle fejl og ændringer i program hos arrangøren.

Download samlet katalog: Masterclassforløb i Velfærdsinnovation

Beskrivelse af masterclasses


Masterclass 1: Kend dine problemer og skab effektfulde visioner

Dato: 10. september 2019 eller 4. februar 2020, kl. 9:00 16:00
Underviser: Rasmus Balder, design- og metodechef ved Public Intelligence

Undskyld, er der egentlig et problem?

Helt ærlig, så er de fleste projekter ikke baseret på et konkret problem, men faktisk på en kendt løs ning. Sætninger som; ”Vi skal have indkøbt en skærmløsning” eller ”Det her har nabokommunen gjort, det skal vi da også” er ofte startlinjen for de fleste projekter.

Innovation lykkes bedre når man tager udgangspunkt i erkendelse og beskrivelse af et konkret problem. Derfor er fokus på det.

I Masterclass 1 bliver du udstyret med værktøjer, der kan skære den skarpeste problemformulering ud af de informationer, der er til rådighed. Du trænes i formulering af en vision for løsningen, der skaber appetit på at komme i gang. Du bliver i stand til skabe en fokuseret problembeskrivelse, hvor du også kan se, hvordan en god løsning kunne se ud.

 • Skab visioner, der skaber energi og tankevirksomhed hos kollegaer og brugere
 • Skab basis for en projektfortælling, der skaber synlighed og retning på arbejdet

Problemformulering og den effektfulde vision er netop kernen i metodikken, så allerede i Modul 1 får du et godt indblik i Public Intelligence' tilgang og  værktøjer, som de sætter i spil i deres arbejde med kommunal innovation og udvikling.

Tilbage til top 


Masterclass 2: Skab de bedste idéer og gør dem til dine egne

Dato: 8. oktober 2019 eller 10. marts 2020, kl. 9:00 16:00
Underviser: Peter Julius, CEO og partner ved Public Intelligence

Undskyld, er der egentlig et problem?

De gode idéer er sjældent nogle der dumper ned fra himlen. De skal stjæles (!), tænkes eller videreudvikles. På modul 2 arbejder du med, hvordan det lige gøres. Og hvordan faciliterer man egentligt møder og workshops, hvor deltageren har forskellige perspektiver, så der kommer de bedste idéer ud af hjernen og ned på papiret. Masterclassen er bygget op, så der er plads til praktiske øvelser og træning med konkrete værktøjer.

 • Du bliver bedre til at facilitere idé-workshops og møde
 • Du lærer at skabe kreativitet hos andre
 • Du hæver niveauet for de idéer, der skabes når du er i nærheden

Tilbage til top


Masterclass 3: Test dine idéer i praksis

Dato: 12. november 2019 eller 14. april 2020, kl. 9:00 16:00
Underviser: Stinne Skydt, seniorprojektleder ved Public Intelligence

Vi tester på mennesker!  

Innovation sker først, når en ny idé bliver til virkelighed. På Masterclass 3 rammer de mere eller mindre vilde idéer virkeligheden. Idéer skal samles eller omsættes til løsninger, der kan testes gennem simulering eller som en mindre prøvehandling i virkeligheden.

På Masterclass 3 lærer du både, hvordan du kan simulere, så du ikke forstyrre driften med noget, der ikke er gennemtænkt. Og hvordan du designer en prøvehandling, der skaber rammen for den gode, korte og effektive test.

 • Du lærer at simulere den gode løsning, så du kun forstyrrer driften med relevante og værdiskabende løsninger
 • Du kan designe en prøvehandling og dermed skabe forudsætningerne for en succesfuld afprøvning af en ny løsning

Tilbage til top


Masterclass 4: Mål effekterne på dine forsøg

Dato: 10. december 2019 eller 12. maj 2020, kl. 9:00 16:00
Underviser: Rasmus Balder, design- og metodechef ved Public Intelligence

Virkede det egentlig?

Det skal kunne betale sig. Så enkel er Public Intelligens' mantra, når det kommer til velfærdsinnovation. Derfor er effektmåling et helt essentielt værktøj for at kunne skabe og bevise forandringer i organisationer.

På masterclassen vil du tilegne dig konkrete metoder og værktøjer til, hvordan du evaluerer innovative tiltag ved at måle kvalitative og kvantitative effekter på forskellige niveauer. Du lære hvordan målingerne kan samles i en dynamisk business case, som viser hvilken effekt en forandring skaber for både borgere, medarbejdere og organisation.

 • Du lærer at skabe den gode effektmåling
 • Du bliver bedre til at evaluerer afprøvninger og vurdere om en løsning skal rulles ud i fuld skala eller pakkes i kælderen
 • Du kommer til at vide mere om effektmåling end de fleste

Tilbage til top


Masterclass 5: Kend dine problemer og skab effektfulde visioner

Dato: 14. januar 2020 eller 9. juni 2020, kl. 9:00 16:00
Underviser: Rasmus Balder, design- og metodechef ved Public Intelligence

Forandringsledelse i fokus  

For at en innovationsproces kan lykkes har du brug for at der er andre end dig, der kan se lyset. Du skal have din organisation med! Det er et behov som både ledere og medarbejdere har, når der skal skabes forandring.

Med udgangspunkt i de store forandringsteoretikere får du helt konkrete værktøjer og tips og tricks til, hvordan du kan gå hjem og få forandringer til at ske i din organisation.

 • Du lærer hvordan du kan skabe forandring gennem handlinger
 • Du får brugbar viden om, hvordan du arbejder med medarbejdere og ledere i modstand
 • Du får indblik i, hvordan du kan arbejde med både den formelle og uformelle beslutningskompetence i store offentlige organisationer.

Tilbage til top

Kontakt

Stinne Skydt

Seniorprojektleder

Public Intelligence

T: +45 3074 7332

Download vCard

Bliv medlem af Welfare Tech

Bliv medlem af Welfare Tech og få særlige fordele og indflydelse på foreningens aktiviteter og udvikling.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png