2017-06-15-Nye-regler-for-medicinsk-udstyr-og-mobile-sundhedsapps.jpg

Nye regler for medicinsk udstyr og mobile sundhedsapps

Materiale fra "Nye regler for medicinsk udstyr og mobile sundhedsapps" afholdt den 15. juni 2017.

Præsentationer

De nye krav om CE-mærkning, inkl. Recommendations & Strategies, v/ Micael Johansson, Medqure

Unique Device Identification, v/ Jesper Kervin Franke, GS1 Denmark 

Certificering af apps, v/ Susie Wagner Bordorf, Infocura/Synsana

Welfare Tech præsentation v/ Jeannette Eis, Welfare Tech

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png