2018 11 26 The Sound of Music I Sundhedsvæsenet

The Sound of Music i Sundhedsvæsenet

Materialer fra arrangementet "The Sound of Music i Sundhedsvæsenet" den 26. november 2018.

Materialer

Program

Pjece

Præsentationer

Mads Gammelmark, kommunaldirektør, Struer Kommune

"Hvorfor går Struer Kommune ind i sådan et projekt?"

Jens Madsen, Postdoc, City College of New York

"Fra musik og følelser til lyd og sundhed"

Rikke Gregersen, Docent, Ph.D. og forskningsleder, VIA University College

"Demens og musikintervention - hvad sker der i hjernen?"

Mette Kaasgaard, Ph.D. studerende, Lungemedicinsk Forskningsenhed Region Sjælland og Center for Music in the Brain, Aarhus Universitet, AU

"Sangtræning som del af KOL-patienters rehabilitering"

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png