2019-10-17-Implementering-af-videokonsultation-og-skaermbesoeg.jpg

Netværk om implementering af videokonsultationer og skærmbesøg

Welfare Tech har sammen med SundhedsEkspressen etableret: ”Netværk om implementering af videokonsultationer og skærmbesøg”. Netværket er for fagpersoner, konsulenter og ledere i offentlige organisationer, private virksomheder og videninstitutioner, der arbejder med løsninger på social- og sundhedsområdet.

Hvorfor deltage i netværket?

Medlemmer af Welfare Tech inviteres til at være med i netværket.

Netværket skaber et fora for erfaringsudveksling og videndeling om implementering af videokonsultationer og skærmbesøg på tværs af videninstitutioner, offentlige organisationer og private virksomheder.

Som deltager i netværket vil du få indsigt i forskellige aktørers barrierer og udfordringer. Netværket kan således være med til at fremme implementeringen af teknologien og danne grobund for et værdifuldt offentligt-privat samarbejde.

Obs: Netværket kan ikke bruges til salg og markedsføring af løsninger.

Hvor tit mødes vi?

Vi planlægger møde to gange årligt á 4 timers varighed. Derudover afholdes 2 virtuelle møder á 1 times varighed. Mødetemaer er praksisnære og vælges fra gang til gang.

Baggrunden for netværket

Landets kommuner og regioner har i disse år et stort fokus på at afprøve og implementere teknologier til videokonsultationer og skærmbesøg. Bevæggrundene er mange og spænder fra ønsker og behov for effektivitet, bedre livskvalitet og kvalitetsforbedring. Desuden har den private sektor et vækstperspektiv. Ofte er alle perspektiverne i spil, og kræver et øget fokus for at kunne lykkes.

Der afprøves løsninger i mange kommuner til brug i bl.a. sundheds- og socialforvaltninger og på tværs af dem, men også i regioner og på tværs af regioner og kommuner. En del hospitaler arbejder i dag med videokonsultation til patienter, når de er sendt hjem efter indlæggelse eller som supplement til fremmøde i ambulatorier.

Enkelte alment praktiserende læger er også gået i gang med at bruge videokonsultation. Mulighederne for at bruge videokonsultationer til tværfaglig vidensdeling såvel som inddragelse af patienter og borgere, så de kan opleve et sammenhængende sundhedsvæsen, er derfor stigende i disse år.  

Antallet af leverandører med videoløsninger er tilsvarende i vækst, så der er et stort potentiale for at anvende videokonsultationer på social- og sundhedsområdet, som både fagpersoner, virksomheder og politikere ønsker indfriet. Og borgerne er i mange tilfælde meget positive og mere klar end sundhedssektoren, som har en lang tradition for behandling og rådgivning, hvor organiseringen udfordres af ny teknologi.

Hvordan kommer du med i netværket?

Vil du gerne høre mere om netværket eller være med som deltager næste gang, så send en mail eller ring til Krista Ebsen Blaabjerg, T. +45 3139 7892, krivb@welfaretech.dk.

Her kan du læse mere om videokonsultation og skærmbesøg


Kontakt

Krista-Blaabjerg_NY.jpg

Krista Ebsen Blaabjerg

Chef for medlemsservice og kommunikation

Welfare Tech

Netværk og matchmaking

T: +45 3139 7892

LinkedIn

Skype id : krista.blaabjerg2

Kontakt

Else-Marie Lønvig

Direktør

Sundhedsekspressen

T: +45 5190 9692

Download vCard

Bliv medlem af Welfare Tech

Bliv medlem af Welfare Tech og få særlige fordele og indflydelse på foreningens aktiviteter og udvikling.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png