2020 01 13 Netværk om digitale løsninger på psykiatriområdet 290 x 640.jpeg

Netværk om digitale løsninger på psykiatriområdet

Få indblik i de nyeste tendenser inden for digitale teknologier til psykiatrien, når regioner, kommuner, virksomheder og videninstitutioner mødes i netværk og deler deres erfaringer.

Gense intromøde

Se eller gense de to præsentatoner fra intromødet og bliv klogere på, om du skal være en del af Welfare Techs nye netværk om digitale løsninger på psykiatriområdet i kommuner og regioner. 

Se Marie Paldam Folker, afdelingschef på Telepsykiatrisk Centers oplæg her (starter ved 04:57)  samt PowerPoint præsentation her

Se Carsten Juul Jensen, lektor for psykiatri på Professionshøjskolen Absalons oplæg her samt PowerPoint præsentation her

Læs mere og tilmeld dig første møde i netværket den 5. maj 2021 her

Hvorfor deltage i netværket?

Netværksdeltagerne vil repræsentere såvel den offentlige sektor, det private erhvervsliv og videninstitutionerne og være en blanding af frontpersonale, konsulenter og ledere. Som medlem i netværket får du således en unik mulighed for at drøfte potentialer og udfordringer på tværs af de organisationer, der er med til at sætte dagsordenen for anvendelse af digitale teknologier i psykiatrien. Du får inspiration til at forebygge, behandle og monitorere psykiatriske patienter og borgere i kommuner og regioner.

Som i andre netværk, vil du også i dette netværk have mulighed for at præge den enkelte dagsorden inden for det overordnede tema.

Deltag i netværket og få:

  • Den nyeste viden inden for digitale løsninger til psykiatriområdet inden for og på tværs af sektorer – det kan omhandle brug af VR, apps, robotter mv.
  • Synliggørelse af din organisations aktiviteter – såvel behov som løsninger
  • Meningsfulde relationer til fremtidige samarbejdspartnere

Hvem henvender netværket sig til?

Netværket henvender sig både til dig, der allerede arbejder med digitale teknologier i psykiatrien og dig, der ønsker nyeste viden og erfaringer med henblik på at udvikle og implementere med størst værdiskabelse for borgere og personale.

Måske arbejder du i psykiatrien og vil gerne have indblik i, hvilke digitale teknologier der findes på markedet? Måske du leverer digitale teknologier på området, eller fra andre steder i sundhedssektoren, og gerne vil have dybere indblik i behovene for løsninger i psykiatrien?

Hvad kan du få ud af netværket?

Som deltager i netværket får du mulighed for at sætte dagsordenen ud fra nogle overordnede temaer. Bidrager du til dagsordenen og kommer med viden, idéer og erfaringer, vil den efterfølgende diskussion og videndeling blive aktuel for netop din organisation.

Du får værdifulde relationer og nye samarbejdspartner, og sammen kan I:

  • Styrke hinandens arbejde med digitalisering inden for psykiatrien
  • Få viden om trends og markedsudvikling
  • Afprøve idéer og fremtidige beslutninger

Netværkstemaer

Temaerne defineres efterhånden og i dialog med dig som netværksdeltager. Det kan være:

  • Teknologier som VR/AR, apps, telemedicin og kognitiv træning
  • Løsninger til bosteder, hospitaler, distrikt psykiatri og kommunale tilbud
  • Løsninger, som forebygger, behandler, uddanner
  • Digitale teknologier med fokus på enheder eller på tværs af sektorer

Fokus vil både være på kendskab til løsninger såvel som på implementering og evidens.

Hvor ofte mødes vi?

1 intromøde og 3 møder i 2021. Forventeligt ultimo februar, maj, august og november. Tilmeld dig intromødet her

Format

Netværket bliver udelukkende digitalt med forskellige typer af oplæg, gruppearbejde og anvendelse af netværksværktøjer, således at der bliver interaktion imellem deltagerne.

Kontakt

Krista-Blaabjerg_NY.jpg

Krista Ebsen Blaabjerg

Chef for medlemsservice og kommunikation

Welfare Tech

Netværk og matchmaking

T: +45 3139 7892

LinkedIn

Skype id : krista.blaabjerg2

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Welfare Tech bliver til Danish Life Science Cluster. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder fra netværket og invitationer til kommende arrangementer direkte i din mail-boks.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png