2019-10-09-Vagtplanen-skal-lægge-sig-selv.jpg

Netværk om vagtplanlægning

Kom med i netværket som debatterer udfordringer i forhold til rekruttering, fastholdelse ledelse og vagtplanlægning af den nye generation af medarbejdere i sundhedssektoren.

Hvorfor deltage i netværket?

Er du ansat i en af landets kommuner, og har I udfordringer med rekruttering, fastholdelse og vagtplanlægning af sundhedsfagligt personale? Eller har din virksomhed løsningen til kommunernes udfordringer?

Måske er du leder eller underviser på en af landets sosu- eller sygeplejerskeuddannelser, og oplever en nedadgående kurve i rekruttering af studerende? Måske efterlyser I ideer til aktiviteter og metoder til fastholdelse af dem, som allerede er i gang med uddannelsen?

Hvis du kan svare ja til et af disse punkter, så er du selvskrevet til Welfare Tech´s nye netværk, som sætter fokus på rekruttering og fastholdelse af sundhedsfagligt personale, ledelse af den kommende generation af medarbejdere i sundhedssektoren samt effektivisering af vagtplanlægning.

Hvad kan du få ud af netværket

Din aktivitet og engagement i netværket og udbytte hænger sammen. Som deltager i netværket skal du bidrage med viden, ideer og erfaringer. Til gengæld vil du opleve, at du får værdifulde relationer og nye samarbejdspartnere, og sammen kan I:

 • Styrke hinanden
 • Afprøve nye ideer og fremtidige beslutninger
 • Give hinanden inspiration
 • Få viden om trends og markedsudvikling

Baggrunden for netværket

Netværket for vagtplanlægning er Welfare Techs nye initiativ, der sætter fokus på udfordringer og løsninger inden for digital automatiseret vagtplanlægning. Ved netværkets første arrangement hørte vi om DTU’s forskning inden for mandskabsplanlægning, og vi hørte en række input fra førende leverandører på markedet. Ved de følgende netværksmøder vil vi bl.a. sætte fokus på medarbejderfastholdelse, automatisering og intelligent brug af data samt ressourceforbrug, kørsel og hurtigt skiftende arbejdsopgaver.

Fokuspunkter for netværket for Smart Vagtplanlægning

Løsningerne i netværket vil blandt andet have fokus på:

 • Medarbejderinddragelse og -fastholdelse
 • Fremtidens medarbejdere og ledere
 • Automatisering og intelligent brug af data
 • Ressourceforbrug og kørsel
 • Hurtigt skiftende arbejdsopgaver
 • Forskellige kompetencer hos medarbejderne

Næste møde i netværket

Medlemmer af Welfare Tech inviteres til netværkets næste arrangement, som afholdes den 11. marts - nærmere informationer følger.

Kontakt konsulent Randi Villebro for tilmelding og spørgsmål om netværket for vagtplanlægning. 

Læs om netværkets opstartsevent - Vagtplaner kræver avanceret matematik

Læs mere om baggrunden for netværket Smart Vagtplanlægning:

Hvor ofte mødes vi?

Der vil være fire netværksmøder i 2020 – et af møderne kan blive et virtuelt møde.

Netværket er gratis for Welfare Techs medlemmer. Kommende arrangementer oplyses på Welfare Techs hjemmeside.

Arrangementer om Smart Vagtplanlægning:

Henover foråret 2020 vil Welfare Tech invitere til en række arrangementer, hvor udfordringer og mulige løsninger inden for Smart Vagtplanlægning bliver uddybet. Fokus vil bl.a. være på:

 • Medarbejderinddragelse og fastholdelse af medarbejdere.
 • Opgaven at håndtere stor logistik. Hvad kan automatiseres, og hvordan anvendes data intelligent og effektivt.
 • Hvad findes der på markedet, hvad skal udvikles og afprøves, før vi er i mål?

Disse arrangementer er kun for medlemmer af Welfare Tech.

Andre projekter med ikke-kliniske data

Welfare Tech arbejder i forvejen med en række andre projketer, der involverer ikke-kliniske data. Første arrangement af Smart Vagtplanlægning afvikles i regi af projekterne VIND og VISE. Projektet VIND - VelfærdsInnovation med Nyttige Data - styrker danske virksomheder med datadrevet forretningsudvikling inden for sundhed og velfærd.

Projektet VISE - VelfærdsInnovation for Sundt Erhvervsfremme - skal styrke danske virksomheders konkurrencekraft inden for sundhed og velfærd gennem fem innovationspartnerskaber.

Kontakt projektleder Søren Parmar-Sielemann, tlf. 2932 7470 eller mail: smps@welfaretech.dk og hør mere om Welfare Techs innovationsmuligheder inden for ikke-kliniske data.

 

Kontakt

Randi_web.jpg

Randi Villebro

Konsulent

Welfare Tech

Netværk og matchmaking

T: +45 9320 2520

LinkedIn

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Welfare Tech bliver til Danish Life Science Cluster. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder fra netværket og invitationer til kommende arrangementer direkte i din mail-boks.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png