Billede-til-netværk.jpg

WIPP-360

Netværket WIPP-360 har fokus på at forbedre ældre borgeres HLY (healthy life years). Netværket bygger på et forebyggelseskoncept, der skal højne sundhed, socialt samvær og aktivitet blandt de ældre. Kommuner og virksomheder i Welfare Tech inviteres til at være med.

Hvorfor deltage i netværket?

WIPP-360 er et innovativt netværk for sund og aktiv aldring.

WIPP-360 skal udbrede et forebyggelseskoncept, som er udviklet af bl.a. Syddansk Universitet og Slagelse Kommune. Det er velkendt, at mange ældre dyrker for lidt motion og får for dårligt kost – og det kan koste kommunerne dyrt i hjemmepleje, sygepleje og genoptræning.

Hvad får jeg ud af netværket WIPP-360?

Som deltager i netværket får du indsigt i koncept og erfaringer, der er indhentet og udviklet i projektet WIPP - Welfare Innovation in Primary Prevention på Center for Sund og Aktiv Aldring på SDU.

Deltagere i WIPP-360 inviteres til at videreudvikle og udbrede WIPP’s erfaringer og resultater på flere niveauer.

WIPP-360-netværket søger at vedholde, motivere og understøtte borgere, samfund og organisationer til et paradigmeskifte inden for sundhedsorganisering og kultur. Prioriteten er sygdomsforebyggelse og forbedring af ældre borgeres sunde og aktive leveår.

Baggrunden for netværket

WIPP-projektet har udviklet et løsning til at forudsige fremtidigtforbrug af de kommunale sundhedsydelser som personlig pleje og sygepleje. Konceptet hjælper til at klarlægge de ældres spisevaner, sociale aktiviteter og motionsvaner.

Ambitionen er at opdage mistrivsel, inden det bliver et helbredsproblem – og målrette tilbud, som kan forbedre borgerens hverdag – og måske udskyde behovet for hjælp. Dermed kan man øge antallet af healthy life years.

Læs mere om netværket WIPP-360 og ansøg om optagelse.

Fakta om netværket WIPP-360:

  • Er et videns- og projektnetværk, som arbejder med primær og sekund forebyggelse samt sundhedsfremme på ældreområdet
  • Udover Slagelse Kommune deltager bl.a. Varde Kommune og Middelfart Kommune samt Region Syddanmark og SDU.
  • I netværket er der også plads til leverandører af løsninger, der understøtter arbejdet for bedre forebyggelse, sundhedsfremme og trivsel.
  • WIPP-projektet som netværket udspringer fra er støttet af EU og Interreg 5a.
  • Hør mere om netværket – kontakt formand for WIPP-360, Gorm Rabølle Knudsen, Slagelse Kommune, tlf. 40 29 96 60, mail: gomnu@slagelse.dk eller se mere på wipp-360.org

Læs også Kommuner søges - Nyt netværk skal skabe flere sunde leveår for ældre.

Illustration: WIPP-360

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png