samtykkeerklæring-til-billeder.jpg

Samtykkeerklæring til brug af billeder fra arrangementer

Welfare Tech offentliggør løbende billeder og video fra arrangementer og aktiviteter på hjemmesiden, i nyhedsbreve, i tryksager og på sociale medier. Deltagere ved vores arrangementer giver automatisk tilladelse til, at vi må benytte billederne. Læs mere her.

Welfare Tech bruger løbende billeder og video fra egne arrangementer og aktiviteter i trykte og digitale medier. Gennem billeder og video fortæller vi de gode historier fra netværket og videndeler og informerer om arrangementer og aktiviteter. 

Offentliggørelsen af billeder på internettet af genkendelige personer er omfattet af reglerne i Persondataloven. 

Datatilsynet skelner mellem to typer af billeder: 

Situationsbilleder har til formål at vise en aktivitet eller situation. Fx deltagere på en konference eller et netværksarrangement. Situationsbilleder kan normalt offentliggøres uden samtykke fra personerne på billedet. Dette gælder dog ikke, hvis en person kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, fx når billedet bliver anvendt til markedsføring.

Portrætbilleder har til formål at vise en eller flere personer, ikke situationen eller aktiviteten. Fx en oplægsholder ved et arrangement. Som hovedregel kræver det samtykke at offentliggøre et portrætbillede. 

Samtykke

Welfare Tech offentliggør kun harmløse billeder af personer. Det afgørende kriterium for offentliggørelsen er, at afbildede personer ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket ud fra en normal betragtning. 

Deltagere ved Welfare Techs arrangementer giver ved tilmelding tilladelse til, at Welfare Tech må offentliggøre billeder og video fra arrangementet, hvor de er på. Det oplyses ved tilmeldingen, at man som deltager giver samtykke til at Welfare Tech må bruge billeder fra arrangementet. Ønsker en deltager et offentliggjort billede fjernet, hvor vedkommende er på, kan der rettes henvendelse til Welfare Tech, og billedet vil blive fjernet fra internettet i det omfang det er muligt. 

Oplægsholdere ved Welfare Techs arrangementer giver samtykke til at billeder og video, hvor de er på må offentliggøres sammen med deres navn, titel og organisation. Samtykket kan til en hver tid tilbagekaldes ved henvendelse til Welfare Tech. 

Download Samtykkeerklæring

Kontakt

Mette-Thiel_NY1.jpg

Mette Thiel

Seniorkonsulent

Welfare Tech

Strategisk kommunikation og markedsføring

T: +45 2058 5138

LinkedIn

Skype id : mette.thiel

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png