Subimage-illustration_DK_WEB.png
ISV-hand-lightballs.jpg

Om Innovationsnetværket

Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi har til formål at bane vejen for en øget kommercialisering og eksport af danske hjælpemidler, services, sundheds-it ved at sikre danske virksomheder lettere adgang til viden og kompetencer på de danske forsknings-, uddannelses- og videninstitutioner, herunder kommuner og hospitaler.

Welfare Tech Innovationsnetværket for Sundhed og Velfærdsteknologi tager udgangspunkt i den voksende efterspørgsel efter teknologi og services, der kan hjælpe borgere med særlige behov til i højere grad at være selvhjulpne. Eksempelvis når patienter udskives fra hospitalet men stadig skal holde øje med udviklingen i deres sygdom, eller når borgere efter sygdom eller funktionsnedsættelse har behov for genoptræning og særlige pleje.

Det primære afsæt er efterspørgslen fra hospitaler og kommuner, men netværket arbejder også med løsninger rettet mod private personer. Der er tale om udvikling og ibrugtagning af løsninger til behandling og pleje. Løsninger, som kan skabe bedre arbejdsgange, optimere ofte knappe ressourcer, og ikke mindst øge livskvaliteten for den enkelte borger og patient.

Samarbejde, videndeling og netværk

Metoderne er samarbejde, videndeling og netværk. Innovationsnetværkets aktiviteter styrker virksomhedernes muligheder for at udvikle og sælge løsninger, som bygger på den nyeste viden. Der ligges vægt på at løsningerne fra start har international appel og eksportpotentiale. Netværket indsamler og formidler derfor også den nyeste viden om standarder og regulatoriske krav, så løsningerne kan indpasses under forskellige lovgivninger, strukturer og kulturer.

- Vi kan gøre en stor forskel inden for de opgaver og udfordringer, som samfundet står med lige nu i forhold til at skulle udforme fremtidens sundhedssystem. Vi har jo længe vidst, hvordan demografien udvikler sig, og vi er nødt til at tænke innovativt og smart, hvis vores sundhedssystem skal kunne overkomme den udvikling. Her er det afgørende at arbejde med innovation, og du kan se innovationsnetværket som en smeltedigel og et samlingspunkt. For her finder du en unik samling af repræsentanter fra universiteterne, statslige organisationer, virksomheder, kommunerne, GTS-systemet osv., siger Jens Ole Pedersen, direktør i Philips Healthcare Denmark, der er formand for Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi.

Partnerne bag Innovationsnetværket

Partnerne i Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi er:

  • Aalborg Kommune
  • Alexandra Instituttet
  • DELTA
  • MedTech Innovation Center
  • Syddansk Sundhedsinnovation
  • Syddansk Universitet
  • Teknologisk Institut
  • Væksthus Hovedstadsregionen
  • Welfare Tech

Welfare Tech står for den daglige ledelse mens en styregruppe, med Jens Ole Pedersen fra Philips Healthcare Denmark som formand, udstikker den strategiske retning for netværket og aktiviteterne.

Innovationsnetværkets styregruppe

Aktiviteterne i Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi styres af en styregruppe, som er bredt sammensat med repræsentanter fra både det private erhvervsliv, det offentlige og forsknings- og videninstitutioner.

Se oversigt over medlemmer af styregruppen 

National, regional og private opbakning 

Innovationsnetværket har fået tildelt 12 millioner kroner fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til aktiviteter i perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2018. Hertil har Region Syddanmark ved Syddansk Vækstforum lagt yderligere 8,9 millioner kroner, mens 176 private virksomheder har forhåndstilmeldt sig netværket.

Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi er ét ud af i alt 22 landsdækkende innovationsnetværk, som Uddannelses- og Forskningsministeriet støtter. Innovationsnetværkene dækker til sammen de vigtige områder for dansk erhvervsliv og forskning og samler forskere, virksomheder og offentlige myndigheder om at skabe innovation og vækst.

Se oversigt over de 22 godkendte innovationsnetværk

Innovationsnetværket bygger videre på de opnåede resultater fra partnerskaberne Lev Vel og UNIK samt velfærdsklyngen Welfare Tech.

Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi er støttet af Syddansk Vækstforum og Uddannelses- og Forskningsministeriet. og løber fra 01.07.2014 - 31.06.2018.

Kontakt

Lene-Vistisen_NY.jpg

Lene Vistisen

Seniorkonsulent

Welfare Tech

Netværkskoordinator for Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi

T: +45 3176 4331

LinkedIn

Skype id : lene.vistisen.work

Støttes af

Welfare Tech's aktiviteter er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WEN-partnerlogo-580-x-65_DK.png